Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på billig ferie  fandt 1276 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
2018/1 LSV 210 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.)
Folketinget
STV nr 20032 af 01/01/1995 - Gældende
PERSONBESKATNING 1995 AFSNIT AF - FRADRAG I DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST (LIGNINGSMÆSSIGE FRADRAG)
Skatteministeriet
KEN nr 9026 af 18/01/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00337
Justitsministeriet
KEN nr 9775 af 13/09/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. rejsegodtgørelse ved udstationering for ansat ved Forsvaret
Skatteministeriet
1991/1 BTL 289 - Gældende
1991 BTL 289 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM DISPENSATION FRA FORSKELLIGE LOVE I FORBINDELSE MED OPRETTELSEN AF ERHVERVSZONER NR L 289 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
CIR nr 77 af 30/05/2000 - Gældende
Cirkulære om lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven (Skattefrihed for uddannelsesydelser betalt af arbejdsgivere m.v., ændret beskatning af fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer, ændrede satser og regler for skattefrie rejsegodtgørelser samt skattefritagelse for sparet hjemmeforbrug til kost i forbindelse med tjenesterejser m.v.)
Skatteministeriet
STV nr 20043 af 01/01/1997 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1997 AFSNIT DA - FULD OG BEGRÆNSET SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
STV nr 20008 af 01/01/1993 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1993 AFSNIT G - MOMSFRITAGELSER OG -GODTGØRELSER
Skatteministeriet
KEN nr 9283 af 21/03/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
STV nr 20018 af 01/01/2001 - Gældende
MOMSVEJLEDNINGEN 2001
Skatteministeriet
KEN nr 10347 af 02/12/2003 - Gældende
Selvforskyldt ledighed, svig
Beskæftigelsesministeriet
2008/1 LSF 92 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love
(Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge af manglende betaling af husleje m.v.)

Velfærdsministeriet
STV nr 20054 af 01/01/1995 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1995 AFSNIT A - INDLEDNING
Skatteministeriet
STV nr 20003 af 01/01/1984 - Gældende
PERSONBESKATNING 1984 AFSNIT PL - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
2017/1 LSF 33 - Gældende
Forslag til Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer
Justitsministeriet
STV nr 20010 af 01/01/1985 - Gældende
PERSONBESKATNING 1985 AFSNIT PL - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
KEN nr 9831 af 15/11/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - kommuner - er handicap - ansættelse - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2017/1 LSF 147 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Selvstændig bestemmelse om hvidvask)
Justitsministeriet
MED nr 10004 af 01/03/1984 - Gældende
Offentlig sygesikring for søfarende m.fl.
Erhvervsministeriet
KEN nr 10373 af 02/12/2003 - Gældende
Selvforskyldt ledighed, svig
Beskæftigelsesministeriet
2018/1 LSF 210 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10447 af 24/06/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - kommuner - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
STV nr 20044 af 01/01/1986 - Gældende
PERSONBESKATNING 1986 AFSNIT PL - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20078 af 01/01/2006 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT, AM-BIDRAG OG SP-BIDRAG 2006 M LØNINDEHOLDELSE AF RESTANCER TIL DET OFFENTLIGE
Skatteministeriet
STV nr 20038 af 01/01/1991 - Gældende
PERSONBESKATNING 1991 AFSNIT EB - INDKOMSTOPGØRELSE FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
2010/1 LSF 57 - Gældende
Forslag til Lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20007 af 01/01/2007 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT, AM-BIDRAG OG SP-BIDRAG 2007 M LØNINDEHOLDELSE AF RESTANCER TIL DET OFFENTLIGE
Skatteministeriet
KEN nr 9841 af 25/09/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - arbejdsvilkår - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
STV nr 20058 af 01/01/1998 - Gældende
A-SKAT OG AM-BIDRAG 1998 AFSNIT N - LØNINDEHOLDELSE AF RESTANCER TIL DET OFFENTLIGE
Skatteministeriet
CIR nr 9499 af 23/09/2003 - Gældende
Cirkulære om antagelse, aflønning, rådighedstjeneste mv. af officerer af reserven
Forsvarsministeriet
2016/1 BTL 150 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats efter serviceloven, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse af varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter serviceloven m.v.)
Folketinget
KEN nr 9044 af 21/12/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. momsfritagelse - formidling af kontakt mellem europæiske/norske læger og norske kommuner/lægehuse
Skatteministeriet
STV nr 20069 af 01/01/1987 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1987 AFSNIT DO 1 - OVERENSKOMSTER TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING
Skatteministeriet
KEN nr 9388 af 07/04/2003 - Gældende
EØS
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11200 af 23/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om religion og tro - etnisk oprindelse - ansættelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 9300 af 25/06/2008 - Gældende
Vejledning om sygedagpenge
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9016 af 07/01/2019 - Gældende
Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2001/2 BSF 1 - Gældende
Betænkning og indstilling om folketingsvalget den 20. november 2001
Folketinget
FOU nr 2004.134 - Gældende
Udetillæg til forsvarspersonel
Folketinget
2014/1 LSF 133 - Gældende
Forslag til Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup
Transportministeriet
STV nr 20011 af 01/01/1989 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1989 AFSNIT DB - OPGØRELSE AF INDKOMSTGRUNDLAGET
Skatteministeriet
STV nr 20086 af 01/01/1990 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1990 AFSNIT DB - OPGØRELSE AF INDKOMSTGRUNDLAGET
Skatteministeriet
STV nr 20051 af 01/01/1986 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1986 AFSNIT DO 1 - OVERENSKOMSTER TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING
Skatteministeriet
KEN nr 11110 af 26/09/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - selvstændig - afskedigelse under graviditet - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 9468 af 30/06/2014 - Gældende
Vejledning til kommunerne om EU-borgeres adgang til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller anden hjælp efter lov om aktiv socialpolitik
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9820 af 18/11/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-756
Justitsministeriet
2012/1 LSF 53 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love
(Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9032 af 18/01/2013 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10065 af 01/01/1753 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 20. marts 2002 vedr. forsikringsformidleres vederlag.
Skatteministeriet
KEN nr 9888 af 28/10/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00656
Justitsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>