Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på billige flybilletter  fandt 93 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
AFG nr 9842 af 21/06/2016 - Gældende
Moms - særordning for rejsebureauer - salg af flybilletter
Skatteministeriet
KEN nr 10043 af 21/03/2005 - Gældende
Landsskatterets kendelse vedrørende delvis momsfradragsret erhvervsrejsebureau - nettoomsætning
Skatteministeriet
UDT nr 10823 af 03/05/2007 - Gældende
Udtalelse afgivet af Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling
Økonomi- og Indenrigsministeriet
UDT nr 9445 af 19/06/2006 - Gældende
Genoptagelse og ændring af praksis vedrørende den momsmæssige behandling af formidling af personbefordring
Skatteministeriet
SKR nr 9639 af 19/06/2006 - Gældende
Genoptagelse og ændring af praksis vedrørende den momsmæssige behandling af formidling af personbefordring
Skatteministeriet
2012/1 BSF 117 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af loven om Rejsegarantifonden
Folketinget
UDT nr 10813 af 19/09/2006 - Gældende
Udtalelse afgivet af Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 10083 af 15/04/1991 - Gældende
FORTOLKNING AF VILKÅR OM GENBEKRÆFTELSE I AFTALE OM FLYTRANSPORT*)
Erhvervsministeriet
KEN nr 10281 af 09/12/2003 - Gældende
Sag nr. 41.2003
Erhvervsministeriet
AFG nr 9894 af 12/12/1998 - Gældende
Formueforbrug til delfin-terapi i USA
Justitsministeriet
AFG nr 10143 af 11/11/2014 - Gældende
Bindende svar - Tilrådighedsstillelse af akutlægebil for momsfritaget
Skatteministeriet
2008/1 BSF 45 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en udvidelse af Rejsegarantifondens dækningsområde
Folketinget
AFG nr 9869 af 25/09/2018 - Gældende
Moms - et kørselskontor leverer momsfri taxikørsel
Skatteministeriet
AFG nr 10159 af 20/11/2018 - Gældende
Moms - et taxibestillingskontor leverer momsfri formidling af personbefordring
Skatteministeriet
AFG nr 9421 af 22/04/2008 - Gældende
Pakkerejser indeholdende operationer er omfattet særordningen for rejsebureauer
Skatteministeriet
RGM nr 21060 af 01/09/1996 - Gældende
Reglement og vedledning for korttidsrådgivere
Udenrigsministeriet
2014/1 LSF 67 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond
(Dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs m.v.)

Erhvervs- og Vækstministeriet
KEN nr 9907 af 27/06/2008 - Gældende
Medlemmet anset for at være udrejst fra Danmark i forbindelse med start af periode med arbejdssøgning i Frankrig i 3 måneder, dokumentationskrav
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9481 af 30/06/2004 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - tendenser i afgørelser efter serviceloven samt boligstøtteloven - af fuldmægtig Birgitte Bjerg Pedersen
Beskæftigelsesministeriet
UDT nr 10818 af 17/11/2006 - Gældende
Udtalelse afgivet af Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9625 af 17/11/2006 - Gældende
Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandlings afgørelse om alderbegrænsning - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9673 af 27/02/2012 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. registrerings- og registreringsafgiftspligt - tilbagekaldelse af tilladelse til afgiftsfri kørsel
Skatteministeriet
1992/1 LSF 162 - Gældende
1992 LSF 162 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL BISTAND (HJÆLP TIL FRIVILLIG REPATRIERING)
Folketinget
KEN nr 12569 af 12/09/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
Skatteministeriet
AFG nr 10140 af 16/12/2014 - Gældende
Bindende svar - Ansat filialdirektør og fast driftssted for udenlandsk selskab
Skatteministeriet
KEN nr 9608 af 22/06/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00933/2
Justitsministeriet
2016/1 LSF 182 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tingslysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.)
Skatteministeriet
FOU nr 2006.519 - Gældende
Opkrævning af udgifter for hjemsendelse af psykisk syg fra udlandet. Notatpligt. Vejledning. God forvaltningsskik
Folketinget
FOU nr 1996.139 - Gældende
Tilsidesættelse af forældres aftale om deling af transportudgifter ved samvær. Hjemmel
Folketinget
KEN nr 9771 af 04/09/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0090
Justitsministeriet
KEN nr 9092 af 17/02/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00730
Justitsministeriet
STV nr 20032 af 01/01/2006 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2006 OVERSIGTER
Skatteministeriet
STV nr 20036 af 01/01/2007 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2007 OVERSIGTER
Skatteministeriet
UDT nr 9447 af 08/03/2016 - Gældende
2016-14. Udenrigsministeriet afslog at udlevere navnet på en medarbejder ved en dansk repræsentation. Betydningen af lokale samfundsmæssige forhold
Folketinget
FOU nr 2016.14 - Gældende
2016-14. Udenrigsministeriet afslog at udlevere navnet på en medarbejder ved en dansk repræsentation. Betydningen af lokale samfundsmæssige forhold
Folketinget
1992/1 LSF 335 - Gældende
1992 LSF 335 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL BISTAND, LOV OM SOCIAL PENSION OG UDLÆNDINGELOVEN (HJÆLP TIL FRIVILLIG REPATRIERING)
Folketinget
1994/1 LSF 214 - Gældende
1994 LSF 214 FORSLAG TIL LOV OM AFGIFT AF BRÆNDSTOF, DER FORBRUGES AF FÆRGER OG LUFTFARTØJER I INDENRIGSFART
Folketinget
2014/1 BTL 67 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs m.v.)
Folketinget
BST nr 25016 af 31/10/1974 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE Ø.560-2 om forvaltningsbestemmelser vedrørende løn, ydelser og godtgørelser til forsvarets personel AFSNIT 4. GODTGØRELSER I FORBINDELSE MED FORFLYTTELSER I INDLANDET.
Forsvarsministeriet
STV nr 20058 af 01/01/1999 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 1999 AFSNIT J FRADRAG
Skatteministeriet
KEN nr 9956 af 27/09/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0003
Justitsministeriet
BST nr 25050 af 31/03/1987 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE P.810-1 om bestemmelser for tjenesterejser til udlandet for enkeltpersoner og mindre grupper
Forsvarsministeriet
2017/1 LSF 5 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Sammensatte rejsearrangementer og ændring af finansierings- og bestyrelsesstruktur)
Erhvervsministeriet
STV nr 20019 af 01/01/2000 - Gældende
MOMSVEJLEDNINGEN 2000 AFSNIT J FRADRAG
Skatteministeriet
STV nr 20027 af 01/01/2002 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2002 AFSNIT J FRADRAG
Skatteministeriet
STV nr 20024 af 01/01/2001 - Gældende
MOMSVEJLEDNINGEN 2001
Skatteministeriet
2019/1 LSF 27 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag og værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer m.v.)
Skatteministeriet
2005/1 LSF 94 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven
(Fremrykket ansøgningstidspunkt i sager om humanitær opholdstilladelse, indberetningspligt ved mistanke om genopdragelsesrejser, begrænsning af adgangen til familiesammenføring for personer, der er dømt for børnebortførelse, ændrede regler om undervisning og aktivering af voksne asylansøgere m.v.)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
STV nr 20058 af 01/01/2003 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2003 AFSNIT J FRADRAG
Skatteministeriet
STV nr 20010 af 01/01/2006 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2006 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ALMINDELIG DEL 2006-4
Skatteministeriet 1|2 >