Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på biograf  fandt 554 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 186 af 12/03/1997 - Gældende
Lov om film (* 1)
(Filmloven)

Kulturministeriet
LOV nr 380 af 06/06/1991 - Gældende
Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om inddrivelse af offentlige fordringer (Lønindeholdelse m.v.)
Finansministeriet
LBK nr 1144 af 23/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ophavsret
(Ophavsretsloven)

Kulturministeriet
LBK nr 1021 af 26/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven)
(Momsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 21103 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag I. Den i Tiltrædelsesaktens artikel 29 nævnte liste (* 1)
Udenrigsministeriet
BEK nr 754 af 09/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed
Kulturministeriet
BEK nr 1315 af 11/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Skatteministeriet
BEK nr 1054 af 08/12/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler
(Forsamlingslokalebekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1338 af 28/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Skatteministeriet
BEK nr 1000 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om brandsyn
Forsvarsministeriet
BEK nr 74 af 22/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Skatteministeriet
BEK nr 235 af 09/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om betingelser for ledsageordningen efter serviceloven
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1010 af 24/10/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Skatteministeriet
BEK nr 401 af 27/05/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægt for Det Danske Filminstitut
Kulturministeriet
BEK nr 719 af 09/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udbud af digital public service-radiokanal med fokus på kultur
Kulturministeriet
BEK nr 317 af 14/06/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om brandsikring af lastskibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 96 af 13/02/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 239 af 06/04/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om unges arbejde
(Ungebekendtgørelsen)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1283 af 11/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 9071 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E V (1) Brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 1. januar 2003
(Meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9797 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-2, A og B, konstruktion brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9197 af 19/04/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-2 A og B Konstruktion brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Almindelige bestemmelser, Forebyggelse af brand og eksplosion, 1. juli 2002
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 267 af 25/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udbud af public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB)
Kulturministeriet
BEK nr 9789 af 24/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart, kapitel II -2, brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9503 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-2 A, Brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Almindelige bestemmelser, 1. oktober 2002
(meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1615 af 13/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1296 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1295 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1294 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1375 af 15/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1459 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 556 af 26/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart
Erhvervsministeriet
BEK nr 10674 af 14/04/2008 - Gældende
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 386 af 27/04/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2012)

Erhvervsministeriet
BEK nr 506 af 06/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 377 af 04/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 490 af 10/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 491 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2014)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1512 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1866 af 28/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 593 af 07/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr
(Meddelelser B 2013)

Erhvervsministeriet
1990/1 BSF 13 - Gældende
1990 BSF 13 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM STØTTE TIL RENOVERING OG FORNYELSE AF BIOGRAFER
Folketinget
KEN nr 9414 af 05/02/2007 - Gældende
Sikkerhedsorganisation ved biograf med stor udskiftning blandt personalet. Studerende med fritidsjob. Billetsælgernes arbejde er omfattet af undtagelsen om butiksansattes arbejdstid.
Beskæftigelsesministeriet
UDT nr 9609 af 23/08/2005 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en kommunes adgang til at afhænde en kommunal fast ejendom uden forudgående offentligt udbud til en køber med henblik på opførelse af biograf
Økonomi- og Indenrigsministeriet
DOM nr 3360 af 25/05/1992 - Gældende
Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark (konsulent Niels Chr. Daugaard) mod Danske Biografers Fællesforening, Bulowsvej 50 A, 1870 Frederiksberg C. (advokat Zygmunt Auster). Dommere: Peter Andersen, Søren Christensen, Arnold Hansen, Hornslet (retsformand), Erik Nielsen, Steen A. Rasmussen og Sarroe. Bod 2.3.2. Organisationsforhold. Processuelle spørgsmål 3.7. Ikke anledning til at tage stilling til, om en part var bundet af overenskomst i en nu afsluttet periode.(* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
2013/1 BTL 19 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om film
(Bemyndigelse til at fastsætte regler om kommunalt tilskud til biografvirksomhed)

Folketinget
2013/1 LSF 19 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om film
(Bemyndigelse til at fastsætte regler om kommunalt tilskud til biografvirksomhed)

Kulturministeriet
KEN nr 10126 af 17/03/2008 - Gældende
Offererstatningslovens § 1 - nævnets stillingtagen til om skaden skyldes en straffelovsovertrædelse, nævnets j. nr. 07-520-07611
Justitsministeriet
KEN nr 4044 af 29/07/1986 - Gældende
Bindingspligt - Grundejernes Investeringsfond - Fritagelse
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 4065 af 03/09/1985 - Gældende
Bindingspligt - Grundejernes Investeringsfond - Fritagelse
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>