Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på biseksuelle  fandt 39 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
BEK nr 366 af 23/04/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation
Sundheds- og Ældreministeriet
2018/1 BSF 120 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et krisecenter målrettet dobbeltminoritets-LGBTQ-personer
Folketinget
2009/1 BSF 50 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser)
Folketinget
2010/1 BSF 129 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser)
Folketinget
2013/1 BTL 182 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister
(Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn)

Folketinget
KEN nr 10558 af 20/02/2003 - Gældende
Klage over tvangsbehandling, evt. som depot
Sundheds- og Ældreministeriet
2015/1 BSF 7 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste
Folketinget
KEN nr 9731 af 09/08/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - kompetence
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2012/1 BSF 116 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af transkønnede fra sygdomslisten over psykiske lidelser
Folketinget
2011/1 SF.L L 105 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (14. marts 2012) - L 105
Ministeriet for Ligestilling og Kirke
2012/1 BSF 28 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indføjelse af kategorien kønsidentitet i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning
Folketinget
2013/1 BSF 85 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om behandling af transpersoner
Folketinget
KEN nr 10044 af 19/06/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - øvrige - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2014/1 BSF 59 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af samlivskravet ved stedbarnsadoption
Folketinget
2011/1 BTL 119 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet
(Chikanesager, udpegning af formandskabet m.m.)

Folketinget
2009/1 BTL 123 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab
(Ægteskab mellem to personer af samme køn)

Folketinget
1995/1 BSF 40 - Gældende
1995 BSF 40 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM IVÆRKSÆTTELSE AF ET HIV-SMITTEOPSPORINGSSYSTEM
Folketinget
2016/1 LSF 129 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i ægteskabssager)
Justitsministeriet
2009/1 BSF 168 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af transkønnedes rettigheder
Folketinget
2013/1 LSF 182 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister
(Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
2011/1 LSF 105 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning
(Præsters ret til at undlade at vie to personer af samme køn m.v.)

Ministeriet for Ligestilling og Kirke
KEN nr 9222 af 28/02/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01074
Justitsministeriet
2009/1 LSF 146 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
(Udvidet adgang for registrerede partnere til adoption og overførsel af forældremyndighed m.v.)

Justitsministeriet
2011/1 LSF 106 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab
(Ægteskab mellem to personer af samme køn)

Social- og Integrationsministeriet
2011/1 LSF 37 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven
(Ophævelse af regler for egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen samt tolkebistand m.v.)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
2016/1 LSF 81 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde
Udenrigsministeriet
2017/1 LSF 60 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik, forskning m.v. og sundhedsloven (Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration)
Sundheds- og Ældreministeriet
1985/1 LSF 268 - Gældende
1985 LSF 268 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD TIL KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER (DEN KOMMUNALE ØKONOMI I 1987 OG 1988)
Folketinget
2011/1 LSF 138 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v., børneloven og lov om adoption
(Udvidelse af lov om kunstig befrugtnings anvendelsesområde, mulighed for anonym og ikke-anonym æg- og sæddonation i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning, fastslåelse af faderskab i forbindelse med kunstig befrugtning og adoption af registreret partners barn samt fremmøde i adoptionssager m.v.)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
2012/1 LSF 207 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love
(Medmoderskab m.v.)

Social- og Integrationsministeriet
2015/1 LSF 6 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang og kompetence m.v. på det familieretlige område (Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed m.v.)
Social- og Indenrigsministeriet
2014/1 LSF 186 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang og kompetence m.v. på det familieretlige område (Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed m.v.)
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
2012/1 LSF 134 - Gældende
Forslag til Lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Kroatien
Udenrigsministeriet
2018/1 LSF 90 - Gældende
Forslag til Lov om Familieretshuset
Børne- og Socialministeriet
2018/1 LSF 91 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven)
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 768 af 10/07/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 7 af 11/01/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation
Sundheds- og Ældreministeriet
RTL nr 15620 af 01/12/1985 - Historisk
Retningslinier ved optræden af erhvervet immundefekt syndrom (AIDS)
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 15053 af 14/06/1994 - Historisk
Vejledning om obligatorisk tilbud om HIV-testning og rådgivning om HIV/AIDS til alle gravide, herunder abortsøgende
Sundheds- og Ældreministeriet