Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på bizart  fandt 9 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: bikort , birt ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
KEN nr 9661 af 31/08/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - reklamer - retlig interesse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9449 af 21/05/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0199
Justitsministeriet
2006/1 BTL 157 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om økonomisk samordning
(Etablering af Det Miljøøkonomiske Råd)

Folketinget
2006/1 BTB 55 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om brug af frivillig modulation af den direkte landbrugsstøtte
Folketinget
KEN nr 9008 af 16/01/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i Sag 2007-6-607
Justitsministeriet
KEN nr 11317 af 21/06/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 46/2000
Justitsministeriet
KEN nr 9442 af 12/09/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00265
Justitsministeriet
2014/1 TBL 72 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven
(Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse i et andet EU-land m.v.)

Folketinget
KEN nr 9619 af 21/03/2006 - Historisk
VEU-godtgørelse til uddannet landmand med driftslederuddannelse (grønt bevis), der inden for de sidste 5 år før kursusstart havde arbejdet som ufaglært landbrugsmedhjælper og greenkeepermedhjælper.
Beskæftigelsesministeriet