Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på blå øjne  fandt 129 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3 >

 
BEK nr 518 af 17/06/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1203 af 23/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 697 af 04/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning i handels- og fiskeskibe (Arbejdsmiljø i skibe)
Erhvervsministeriet
BEK nr 152 af 20/03/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af et ritual for kirkeindvielse
Kirkeministeriet
BEK nr 1296 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1295 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1294 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1246 af 11/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe
Erhvervsministeriet
KEN nr 60467 af 16/01/1998 - Gældende
Figurmærke i form af en tegning af en tand med øjne og en smilende mund ikke forvekslelig med varemærket Den smilende tand
Erhvervsministeriet
VEJ nr 10081 af 09/11/2017 - Gældende
Vejledning om håndtering af specificeret risikomateriale
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9355 af 14/04/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-117
Justitsministeriet
KEN nr 9187 af 28/04/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-0958
Justitsministeriet
FOU nr 2008.126 - Gældende
Drabschefs udtalelser til dagblad i sag om forsvunden kvinde
Folketinget
KEN nr 9396 af 02/05/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-130/131
Justitsministeriet
KEN nr 10206 af 20/02/2005 - Gældende
Klage over nyrestensoperation (dødsfald, yngre kvinde)
Sundheds- og Ældreministeriet
2000/1 BTL 133 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af fødevareloven m.fl.
Folketinget
KEN nr 10158 af 22/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Laserbehandling hårfjerning mv. - momsfritagelse
Skatteministeriet
KEN nr 10592 af 22/09/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00777/3
Justitsministeriet
KEN nr 9089 af 19/02/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 2003-6-118
Justitsministeriet
2018/1 LSF 175 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Begrænsning af brugen af samfundstjeneste i sager om vold)
Justitsministeriet
KEN nr 9516 af 28/03/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om race og etnisk oprindelse - øvrige - parts- og vidneforklaring
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9137 af 27/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - religion - race - hudfarve - sagsbehandling - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2019/1 LSF 10 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Begrænsning af brugen af betinget dom med vilkår om samfundstjeneste i sager om vold)
Justitsministeriet
2016/1 BSF 112 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om lovliggørelse af peberspray til selvforsvar inden for rammerne af lovligt nødværge i eget hjem
Folketinget
2017/1 BSF 45 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om lovliggørelse af peberspray til selvforsvar inden for rammerne af lovligt nødværge
Folketinget
KEN nr 9114 af 13/02/2019 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at etablere kontrolanordninger på virksomhedens svejseudsugninger
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9528 af 18/06/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0241
Justitsministeriet
KEN nr 9794 af 20/09/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-355
Justitsministeriet
DOM nr 3853 af 10/12/1993 - Gældende
Organisationsansvar 3.2.(* 1) (* 2) Dansk Arbejdsgiverforening for Byggeriets Arbejdsgivere (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark på egne vegne samt Malernes Fagforening i Storkøbenhavn (konsulent Ino Dimsits) Dommere: Arnold Hansen, Carsten Holm, Henrik Lind, Preben A. Petersen, Riis (retsformand), Willy Strube og Nicolai Westergaard.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9008 af 30/11/2016 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at forebygge risikoen for betydelig fare for vold og at sikre, at der føres tilstrækkeligt tilsyn med, at instruktionen følges, samt ophævelse af påbud om at sikre, at de ansatte var tilstrækkeligt instrueret i sikker adfærd
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9559 af 21/06/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve - race - forvaltningsretlig genoptagelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9762 af 11/06/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 28/1999
Justitsministeriet
KEN nr 10084 af 29/11/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-399
Justitsministeriet
KEN nr 9455 af 06/06/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - uanset handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9051 af 21/01/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 2003-6-135
Justitsministeriet
BST nr 25095 af 30/11/1991 - Gældende
Bestemmelser vedrørende udfærdigelse af identitetskort til forsvarets personel
Forsvarsministeriet
KEN nr 9763 af 25/02/2009 - Gældende
Kontrolanordning på procesudsugning ved æltekar i bageri, i form af alarm der med lyd, lys eller anden signalgivning angiver utilstrækkelig funktion. Nævnet fandt at ophør af en lyd ikke kan sidestilles med en kontrolanodning
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9257 af 29/04/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00559
Justitsministeriet
VEJ nr 10587 af 01/11/2006 - Gældende
Vejledning om Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. - At-vejledning D.2.20 - November 2006 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.18 af oktober 1990
Beskæftigelsesministeriet
1987/1 BSF 13 - Gældende
1987 BSF 13 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM AMTSKOMMUNALE ÅBNE RÅDGIVNINGER OG BEHANDLINGSINSTITUTIONER FOR PSYKISK KRISERAMTE
Folketinget
KEN nr 9173 af 17/04/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00421
Justitsministeriet
VEJ nr 10541 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om lungesygdomme
Beskæftigelsesministeriet
1988/1 BTL 209 - Gældende
1988 BTL 209 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ARBEJDSFORMIDLING OG ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING M.V. (ÆNDREDE REGLER FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE M.V.) NR L 209 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9795 af 25/09/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0111
Justitsministeriet
AFG nr 10028 af 27/06/2017 - Gældende
Afvisning
Skatteministeriet
KEN nr 10217 af 07/11/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-587
Justitsministeriet
KEN nr 9691 af 16/03/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2003-6-103
Justitsministeriet
KEN nr 9529 af 05/05/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 12/1999
Justitsministeriet
ISP nr 2000.590 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Vridsløselille
Folketinget
1992/1 BR 3 - Gældende
1992 BR 3 BERETNING OM AMBISAGEN NR 3 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget 1|2|3 >