Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på blå sygesikringsbevis  fandt 31 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
2013/1 BTL 102 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven
(Ophævelse af den offentlige rejsesygesikring)

Folketinget
KEN nr 9664 af 16/12/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. anmodning om ejerskifteregistrering af motorkøretøj
Skatteministeriet
2011/1 LSF 159 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge, lov om folkeskolen og sundhedsloven
(Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere for så vidt angår anmeldelse af flytning, ansøgning om plads i dagtilbud, indskrivning i folkeskole og skolefritidsordning samt ansøgning om sundhedskort og EU-sygesikringskort)

Finansministeriet
2018/2 BSF 2 - Gældende
Betænkning og indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse vedrørende valgene til Europa-Parlamentet
Folketinget
2018/2 BSF 1 - Gældende
Betænkning og indstilling om folketingsvalget den 5. juni 2019
Folketinget
VEJ nr 9250 af 31/05/2010 - Gældende
DEL VI - VEJLEDNING OM - SOCIALE PENSIONER, - TJENESTEMANDSPENSIONER og ATP - EF-FORORDNING OM KOORDINERING AF SOCIALE SIKRINGSORDNINGER nr. 883/2004
Beskæftigelsesministeriet
2004/2 LSF 75 - Gældende
Forslag til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2004/2 LSF 74 - Gældende
Forslag til Sundhedsloven
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
VEJ nr 9538 af 02/07/2018 - Gældende
Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner Sundheds- og Ældreministeriet og Børne- og Socialministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet
STV nr 20110 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2003 - 2
Skatteministeriet
STV nr 20077 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2007-3
Skatteministeriet
STV nr 20011 af 01/01/2006 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2006 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2006-4
Skatteministeriet
BEK nr 92 af 16/01/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
RGM nr 17105 af 01/05/1995 - Historisk
Personbefordringsreglement (PR) (* 1) Hovedafsnit 6. Lokale rejser i hovedstadsområdet (H-omr)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
RGM nr 17203 af 28/05/1995 - Historisk
Personbefordringsreglement (PR) (* 1) Hovedafsnit 6. Lokale rejser i hovedstadsområdet (H-omr)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
RGM nr 17304 af 29/05/1994 - Historisk
Personbefordringsreglement (PR) (* 1) Hovedafsnit 6. Lokale rejser i hovedstadsområdet (H-omr)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
RGM nr 17502 af 25/09/1994 - Historisk
Personbefordringsreglement (PR) (* 1) Hovedafsnit 6. Lokale rejser i hovedstadsområdet (H-omr)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
RGM nr 17011 af 22/01/1995 - Historisk
Personbefordringsreglement (PR) (* 1) Hovedafsnit 6. Lokale rejser i hovedstadsområdet (H-omr)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
CIR nr 174 af 27/10/1980 - Historisk
Cirkulære om valg til folketinget (Til samtlige amtmænd, kommunalbestyrelser og valgbestyrelser)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
RGM nr 17425 af 02/06/1996 - Historisk
Personbefordringsreglement (PR) (* 1) Hovedafsnit 6. Lokale rejser i hovedstadsområdet (H-omr)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
RGM nr 17139 af 01/06/1997 - Historisk
Personbefordringsreglement (PR) (* 1) Hovedafsnit 6. Lokale rejser i hovedstadsområdet (H-omr)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
RGM nr 50802 af 24/09/1995 - Historisk
Personbefordringsreglement (PR) (* 1) Hovedafsnit 6. Lokale rejser i hovedstadsområdet (H-omr)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
RGM nr 17934 af 19/01/1997 - Historisk
Personbefordringsreglement (PR) (* 1) Hovedafsnit 6. Lokale rejser i hovedstadsområdet (H-omr)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
RGM nr 17014 af 21/01/1996 - Historisk
Personbefordringsreglement (PR) (* 1) Hovedafsnit 6. Lokale rejser i hovedstadsområdet (H-omr)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
RGM nr 17693 af 24/09/1995 - Historisk
Personbefordringsreglement (PR) (* 1) Hovedafsnit 6. Lokale rejser i hovedstadsområdet (H-omr)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
RGM nr 17901 af 29/09/1996 - Historisk
Personbefordringsreglement (PR) (* 1) Hovedafsnit 6. Lokale rejser i hovedstadsområdet (H-omr)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
CIR nr 12047 af 01/02/2001 - Historisk
Instruks for Udenrigstjenesten BIND 1
Udenrigsministeriet
INS nr 21001 af 01/07/1997 - Historisk
Instruks for Udenrigstjenesten Bind 1
Udenrigsministeriet
INS nr 21100 af 01/10/1989 - Historisk
Instruks for Udenrigstjenesten Bind 1 Generelle instruktioner 1989
Udenrigsministeriet
VEJ nr 110 af 01/12/2009 - Historisk
Vejledning om træning i kommuner og regioner
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9759 af 08/10/2014 - Historisk
Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Sundheds- og Ældreministeriet