Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på blindt slag  fandt 308 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7 >

 
LBK nr 920 af 29/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer m.v.
(Våbenloven)

Justitsministeriet
BEK nr 1296 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1302 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1295 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1294 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1639 af 15/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1301 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9077 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E XII Opholdsrum m.v., 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9786 af 24/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., kapitel XII, Opholdsrum m.v., af 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1297 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 588 af 07/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om placering og udformning af stationer og skakte m.m.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1615 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand
Udenrigsministeriet
BEK nr 10267 af 29/03/1999 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-3 Opholdsrum m.v., 1. maj 1999
(Meddelelser D)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9811 af 01/11/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-3 Opholdsrum, 1. november 2004
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9800 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-3, opholdsrum m.v., 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10610 af 24/04/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart, kapitel II-3, opholdsrum m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 213 af 05/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1444 af 01/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 1299 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 922 af 03/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart
Erhvervsministeriet
BEK nr 1008 af 18/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1375 af 15/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1459 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 556 af 26/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart
Erhvervsministeriet
BEK nr 490 af 10/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 386 af 27/04/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2012)

Erhvervsministeriet
BEK nr 491 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2014)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10674 af 14/04/2008 - Gældende
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 506 af 06/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 377 af 04/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 593 af 07/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr
(Meddelelser B 2013)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1866 af 28/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1512 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
1991/1 BTL 26 - Gældende
1991 BTL 26 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM UDLÆGNING AF ÅNDSSVAGEFORSORGEN OG DEN ØVRIGE SÆRFORSORG M.V. (NEDLÆGGELSE AF STATENS HJÆLPEMIDDELCENTRAL FOR BLINDE) NR L 26 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 12520 af 12/12/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 112/2001
Justitsministeriet
KEN nr 10558 af 23/04/2014 - Gældende
Offererstatningslovens § 10 – medvirken til sagens opklaring – nævnets j.nr. 14-520-03494
Justitsministeriet
2008/1 TBL 15 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social service
(Merudgiftsydelse og øget fleksibilitet ved pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom)

Folketinget
2000/1 BSF 103 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om mulighed for privat øvelseskørsel forud for erhvervelse af kørekort
Folketinget
2018/1 BSF 37 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om den fremtidige opgørelse af antallet af indvandrere og efterkommere
Folketinget
2005/1 BRL 103 - Gældende
Beretning over Forslag til lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Bulgarien og Rumænien
Folketinget
KEN nr 10467 af 20/07/2008 - Gældende
Klage over for sen operation efter at der på sygehuset var fundet indikation for operation
Sundheds- og Ældreministeriet
STV nr 20070 af 01/01/1994 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1994 AFSNIT D.4 - DEFINITIV TOLDFRIHED - FÆLLESSKABSORDNINGEN
Skatteministeriet
STV nr 20125 af 01/01/1997 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1997 AFSNIT D.4 - DEFINITIV TOLDFRIHED - FÆLLESSKABSORDNINGEN
Skatteministeriet
2003/1 BSF 87 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bedre vejafmærkning og andre foranstaltninger med henblik på at fremme cyklisters fremkommelighed
Folketinget
2003/1 BTL 74 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, lov om individuel boligstøtte, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og forskellige andre love
(Konsekvensændringer som følge af lov om byfornyelse og udvikling af byer)

Folketinget
KEN nr 9183 af 23/09/1998 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 67/1998
Justitsministeriet
STV nr 20066 af 01/01/2000 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2000 D.4 DEFINITIV TOLDFRIHED - FÆLLESSKABSORDNINGEN
Skatteministeriet
KEN nr 9267 af 06/04/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2006-6-278
Justitsministeriet
STV nr 20036 af 01/01/1998 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1998 AFSNIT D.4 - DEFINITIV TOLDFRIHED - FÆLLESSKABSORDNINGEN
Skatteministeriet
1998/1 LSF 130 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af våben- og eksplosivstofloven
Justitsministeriet 1|2|3|4|5|6|7 >