Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på bolle  fandt 13226 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
DOM nr 9001 af 31/10/2006 - Gældende
Forsøget med salg af almene familieboliger - overensstemmelse med ejendomsretten efter GRL § 73
(Østre Landsrets dom af 31. oktober 2006)

(Ejendomsret for salg af almene boliger)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BST nr 25081 af 31/10/1985 - Gældende
Forsvarets boliger
Forsvarsministeriet
1999/1 BSF 124 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om, at beboere i almene boliger får ret til at overtage boligen
Folketinget
AFG nr 10251 af 28/11/2017 - Gældende
Fri bolig - beskatningsgrundlag
Skatteministeriet
KEN nr 60428 af 10/12/1998 - Gældende
Værdi af fri bolig
Skatteministeriet
VEJ nr 4120 af 27/12/1996 - Gældende
Vejledning om udlejning af almene boliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
FOU nr 2006.149 - Gældende
Ulovligt vilkår for anvisning af bolig
Folketinget
1999/1 BF 124 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om, at beboere i almene boliger får ret til at overtage boligen.
By- og Boligministeriet
CIR nr 9041 af 29/01/1999 - Gældende
Cirkulære om fordeling af boliger i Nyboder
Forsvarsministeriet
UDT nr 9100 af 13/10/1995 - Gældende
Anvisningsret almennyttige boliger flygtninge
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
FOU nr 2004.543 - Gældende
Nedrivning af ejendom og nedlæggelse af boliger
Folketinget
VEJ nr 9647 af 27/08/2014 - Gældende
Vejledning om støtte til ommærkede almene ungdomsboliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2015/1 LSF 153 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Inklusionsboliger)
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
AFG nr 9700 af 22/05/2007 - Gældende
Salg af bolig fritaget for beskatning
Skatteministeriet
2015/1 LSV 153 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Inklusionsboliger)
Folketinget
2015/1 LF 153 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. (Inklusionsboliger).
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
VEJ nr 115 af 06/07/1998 - Gældende
Tillæg til vejledning om udlejning af almene boliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
AFG nr 9347 af 20/05/2008 - Gældende
Erhvervelse af bolig i Tyrkiet
Skatteministeriet
KEN nr 10160 af 27/11/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 91-17 om særlig støtte - nettoboligudgift - udgiftsregulering - rimelig, billigere bolig/ fraflyttet bolig
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2003/1 BSF 96 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sikring af boliger mod støj
Folketinget
SKR nr 9000 af 07/01/2011 - Gældende
Skrivelse med orientering om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)
(Ændret ansøgningsfrist og fastsættelse af tilskudsmaksimum pr. bolig)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2011/1 LSF 123 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger
(Startboliger m.v.)

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
CIS nr 4045 af 30/06/1997 - Gældende
Forsøg med udlejning og anvisning af alemene boliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 10255 af 13/12/2016 - Gældende
Vejledning om værdiansættelse af udlejede boliger på landbrugsejendomme
Erhvervsministeriet
AFG nr 9699 af 22/05/2007 - Gældende
Salg af bolig ikke fritaget for beskatning
Skatteministeriet
2011/1 LF 123 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. (Startboliger m.v.).
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
AFG nr 9104 af 17/02/2009 - Gældende
Parcelhusreglen – salg af bolig nr. 2
Skatteministeriet
KEN nr 10055 af 13/09/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. værdi af fri bolig
Skatteministeriet
2011/1 LSV 123 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger
(Startboliger m.v.)

Folketinget
2014/1 BR 2 - Gældende
Beretning om finansiering af boliger og erhvervsejendomme i landdistrikterne
Folketinget
2016/1 BSF 5 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af flygtninges retskrav på bolig
Folketinget
2015/1 BSF 191 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af flygtninges retskrav på bolig
Folketinget
1996/1 LSF 42 - Gældende
1996 LSF 42 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ALMENE BOLIGER M.V., LOV OM BOLIGER FOR ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP OG LOV OM BOLIGBYGGERI(FORSØG MED UDLEJNING OG ANVISNING AF ALMENE BOLIGER, UDVEKSLINGSSTUDENTER M.V.)
Folketinget
2000/1 BSF 78 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om boliger til yngre fysisk handicappede
Folketinget
VEJ nr 114 af 06/07/1998 - Gældende
Tillæg til vejledning om drift af almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 10875 af 29/08/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. værdi af bolig i Frankrig
Skatteministeriet
2009/1 BSF 189 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om krav om røgalarmer og brandalarmeringsanlæg i boliger
Folketinget
2010/1 LSF 53 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.
(Byggeskadefondsdækning af renovering af almene boliger m.fl.)

Socialministeriet
2011/1 BTL 123 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger
(Startboliger m.v.)

Folketinget
1999/1 BSF 91 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om flere boliger til boligsociale formål
Folketinget
KEN nr 9390 af 29/04/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af værdi af fri bolig
Skatteministeriet
VEJ nr 4100 af 27/12/1996 - Gældende
Vejledning om offentlig støtte til almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2017/1 LSF 206 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Finansiering af almene boliger med lån ydet på grundlag af statsgaranterede obligationer)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2010/1 LSV 53 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.
(Byggeskadefondsdækning af renovering af almene boliger m.v.)

Folketinget
2010/1 BTL 53 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v.
(Byggeskadefondsdækning af renovering af almene boliger m.v.)

Folketinget
2017/1 LSV 206 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Finansiering af almene boliger med lån ydet på grundlag af statsgaranterede obligationer)
Folketinget
KEN nr 18520 af 06/06/1997 - Gældende
Forespørgsel om norsk beskatning af fri bolig og hjemrejse
Skatteministeriet
2001/1 BSF 53 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om retten til at overtage sin almene bolig
Folketinget
2002/1 BSF 90 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om offentlig kontantvurdering af alle boliger i Danmark
Folketinget
SKR nr 9694 af 01/07/2016 - Gældende
Skrivelse om refusion for tomgangsleje i boliger til flygtninge
Beskæftigelsesministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>