Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på bolle  fandt 13325 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 1206 af 15/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 3-6, 38, 39 og 41-45, i lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1333 af 14/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger etableret ved salg efter kapitel 5 a i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. omfattende almene afdelinger
Erhvervsministeriet
BEK nr 1171 af 30/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 715 af 19/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 721 af 13/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 866 af 03/07/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til ommærkede almene ungdomsboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 227 af 01/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 815 af 12/09/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om omdannelse af almennyttige boligselskaber m.v. til almene boligorganisationer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 911 af 10/09/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte m.v. til startboliger for unge
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 768 af 25/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen
(Nabopakkebekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1113 af 29/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 563 af 02/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling
(Målerbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 528 af 23/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om godtgørelse for boligudgifter m.v. for ministre og eftervederlag til forhenværende ministre
Finansministeriet
BEK nr 137 af 11/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af boligudgiften efter § 18 i lov om individuel boligstøtte
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 403 af 21/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 514 af 24/06/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om administration af ældreboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 180 af 26/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i matriklen
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1066 af 31/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 968 af 18/11/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om administration af ældreboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 542 af 22/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om delautorisation på el- og vvs-installationsområdet
Erhvervsministeriet
BEK nr 1315 af 11/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Skatteministeriet
BEK nr 1010 af 24/10/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Skatteministeriet
BEK nr 370 af 19/06/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om opsigelse i statsstøttede almene ungdomsboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 330 af 08/05/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om støttede private ungdomsboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 770 af 27/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om bygningsdrift
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 772 af 27/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning og mindstegrænse for renoveringer under Byggeskadefonden
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 782 af 06/07/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud og i regionale almene ældreboliger m.v., herunder regler om fordeling af pensionsforpligtelser, der overtages af en kommunalbestyrelse
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 74 af 22/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Skatteministeriet
BEK nr 912 af 10/09/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om omdannelse af selvejende institutioner til almene boligorganisationer m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1338 af 28/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Skatteministeriet
BEK nr 451 af 13/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 308 af 26/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen i vvs-energi
Undervisningsministeriet
BEK nr 1065 af 31/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om drift og afhændelse af friplejeboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1063 af 07/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Landsbyggefondens bidrag til ydelsesstøtte 2015 til 2018
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 630 af 07/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1219 af 22/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om plejehjemsoversigten
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1387 af 12/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 252 af 21/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte m.v. til inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare personer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 773 af 27/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 819 af 15/09/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om statstilskud til fremme af tilslutning til kulkraftvarme
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 314 af 30/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 300 af 26/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. samt om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale nøgleoplysninger
Erhvervsministeriet
BEK nr 85 af 22/02/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om privat bortskaffelse af spildevand fra Grønfeld, Ebeltoft Kommune
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 378 af 20/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøg med fordeling af udgifterne til varme efter indeklimamålere
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 281 af 07/04/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1059 af 18/12/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggende arbejde i alment byggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 967 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om boligkravslisten for ægtefællesammenføring
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 86 af 22/02/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om privat bortskaffelse af spildevand fra Elsegårde, Ebeltoft Kommune
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 982 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på boligområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 99 af 28/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til kommunale og regionale valg af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.)
Økonomi- og Indenrigsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>