Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på bolle  fandt 13226 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 1059 af 18/12/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggende arbejde i alment byggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 982 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på boligområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 99 af 28/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til kommunale og regionale valg af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 112 af 30/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.dk
Skatteministeriet
BEK nr 720 af 13/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om normalvedtægter for en selvejende almen ungdomsboliginstitution
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 398 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektriker
Undervisningsministeriet
BEK nr 98 af 28/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til bindende kommunale folkeafstemninger af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 721 af 05/10/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområde
Statsministeriet
BEK nr 1415 af 03/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1167 af 13/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 253 af 11/04/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 184 af 06/05/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om brandsikring af beboelsesbygninger opført år 1900 og senere
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 841 af 28/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om BoligJobordningen med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig
Skatteministeriet
BEK nr 718 af 19/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om refusionsbeløb til lejer i udslusningsbolig
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 546 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1756 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om hjælp til personer, der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning af straf i fængsel eller arresthus
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 742 af 27/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om skadedækning fra Byggeskadefonden
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1605 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 279 af 13/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 196 af 28/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om lånepulje til bedre fordeling i daginstitutioner
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1580 af 17/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 482 af 07/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af støtte efter lov om byfornyelse og udvikling af byer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 994 af 26/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om normalvedtægter for en selvejende almen ældreboliginstitution
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 740 af 27/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om eftersyn af byggerier og renoveringer under Byggeskadefonden
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 119 af 07/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri
(IKT-Bekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 561 af 29/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 412 af 01/06/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1082 af 12/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer
Erhvervsministeriet
BEK nr 9651 af 28/06/2007 - Gældende
Teknisk forskrift om husbåde og flydende konstruktioners stabilitet, flydeevne m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 73 af 22/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om godtgørelse til skrotning af ældre brændeovne og pejseindsatse
(Skrotningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 912 af 30/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1354 af 27/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1591 af 15/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 240 af 15/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet
Skatteministeriet
BEK nr 190 af 20/03/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om administration af ældreboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1083 af 07/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.dk
Skatteministeriet
BEK nr 1604 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 721 af 13/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om normalvedtægter for en selvejende almen ældreboliginstitution
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 500 af 26/06/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om opsigelse i statsstøttede ungdomsboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1777 af 23/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i forretningernes fordeling mellem ministrene
Statsministeriet
BEK nr 1623 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Landsbyggefondens bidrag til ydelsesstøtte 2015 til 2018
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1278 af 16/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2011
Skatteministeriet
BEK nr 1330 af 21/11/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2007
Skatteministeriet
BEK nr 1076 af 20/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi
Skatteministeriet
BEK nr 1308 af 28/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2018
Skatteministeriet
BEK nr 873 af 29/08/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter lov om social service
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1306 af 20/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2019
Skatteministeriet
BEK nr 1292 af 13/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2006
Skatteministeriet
BEK nr 1248 af 11/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2015
Skatteministeriet
BEK nr 1327 af 15/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2017
Skatteministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>