Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på bolle  fandt 13325 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 1357 af 20/11/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2008
Skatteministeriet
BEK nr 1306 af 20/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2019
Skatteministeriet
BEK nr 1292 af 13/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2006
Skatteministeriet
BEK nr 1248 af 11/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2015
Skatteministeriet
BEK nr 1327 af 15/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2017
Skatteministeriet
BEK nr 1167 af 19/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2020
Skatteministeriet
BEK nr 1285 af 12/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksplosivstoffer
Justitsministeriet
BEK nr 128 af 21/02/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af mobilitetsfremmende ydelser inden for landets grænser fra Arbejdsgivernes Elevrefusion
Undervisningsministeriet
BEK nr 1631 af 16/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 246 af 13/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksplosivstoffer
Justitsministeriet
BEK nr 834 af 03/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)
Justitsministeriet
BEK nr 908 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling af differensrente vedrørende renoveringslån støttet af Landsbyggefonden med 100 pct. statsgaranti
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 415 af 27/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori
Erhvervsministeriet
BEK nr 790 af 15/06/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om autoriserede standardblanketter for lejeaftaler
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 482 af 15/06/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om midlertidig refusion af kommunernes merudgifter på børnepasnings- og ældreområdet
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 35 af 15/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om danske oliemodtageres oplysnings- og bidragspligt til den internationale fond for erstatning af skader ved olieforurening, 1992 (1992-fondskonventionen) og protokollen af 2003 til 1992-fondskonventionen (den supplerende fond)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1297 af 15/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen administrationsorganisation
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 396 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker
Undervisningsministeriet
BEK nr 765 af 23/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2015
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1580 af 27/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om medielicens
(Licensbekendtgørelsen)

Kulturministeriet
BEK nr 416 af 27/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling
Erhvervsministeriet
BEK nr 1581 af 17/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1597 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om seniorjob
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1229 af 03/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene
Statsministeriet
BEK nr 882 af 18/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om danske oliemodtageres oplysnings- og bidragspligt til den internationale fond for erstatning af skader ved olieforurening, 1992 (1992-fondskonventionen) og protokollen af 2003 til 1992-fondskonventionen (den supplerende fond)
Erhvervsministeriet
BEK nr 771 af 27/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om bygningsgennemgang (førsyn) ved ombygning af og tilbygning til en eksisterende bygning m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 344 af 26/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 718 af 13/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 907 af 26/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om politiets opgaver ved tvangsindlæggelse samt tilbageholdelse og tilbageførsel i forbindelse med somatisk behandling af varigt inhabile
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1298 af 15/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen administrationsorganisation med indbetalt garantikapital (garantiorganisation)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1026 af 16/12/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om administration af ældreboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
AND nr 594 af 13/11/1940 - Gældende
Anordning angaaende Bestyrelse m.v. af de af Det Københavnske Kirkefond ejede Kirker
Kirkeministeriet
BEK nr 1392 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer
Erhvervsministeriet
BEK nr 419 af 02/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om BoligJobordningen i 2018 og frem
Skatteministeriet
BEK nr 727 af 24/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1061 af 01/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2016
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 878 af 27/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2018
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1363 af 19/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om gældssanering
Justitsministeriet
BEK nr 135 af 16/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017
Skatteministeriet
BEK nr 855 af 12/08/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder
Statsministeriet
BEK nr 1399 af 12/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 508 af 09/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fodterapi i praksissektoren
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 163 af 08/03/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om fredningsbælterne i Vejle Amt
Udenrigsministeriet
BEK nr 799 af 24/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 792 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2019)
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 878 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2017
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 941 af 10/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om betingelser for erstatning for skader, der er omfattet af Lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet og om skadesforsikringsselskabernes behandling af NBCR-terrorskader
Erhvervsministeriet
BEK nr 1094 af 22/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet
Social- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1301 af 15/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Landsbyggefondens årsrapporter m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 707 af 04/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu)
Udlændinge- og Integrationsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>