Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på bordel  fandt 54 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: borger , barsel , bord ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
KEN nr 9543 af 13/08/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-722
Justitsministeriet
KEN nr 9388 af 15/08/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00241
Justitsministeriet
KEN nr 10168 af 10/10/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-555
Justitsministeriet
KEN nr 9072 af 22/03/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/42
Justitsministeriet
KEN nr 12521 af 12/12/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 114/2001
Justitsministeriet
KEN nr 9669 af 11/04/1995 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 38/1995
Justitsministeriet
KEN nr 9916 af 23/11/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0855
Justitsministeriet
2000/1 BSF 120 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at lukke ejendomme eller lejemål, hvorfra der udgår kriminelle aktiviteter
Folketinget
2000/1 BF 120 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at lukke ejendomme eller lejemål, hvorfra der udgår kriminelle aktiviteter.
Justitsministeriet
1998/1 BSF 110 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret udnyttelse af udenlandske kvinder til prostitution
Folketinget
1998/1 BTL 43 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven
Folketinget
2008/1 BSF 141 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør
Folketinget
2009/1 BSF 29 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør
Folketinget
2018/1 LSF 123 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (Seksualforbrydelser m.v.)
Justitsministeriet
BKI nr 301 af 27/11/1931 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Danmarks Ratifikation af den i Paris den 4. Maj 1910 afsluttede internationale Konvention angående Bekæmpelse af den hvide Slavehandel med tilhørende Slutprotokol af samme Dato (* 1) (* 2) (* 3) (* 4)
Udenrigsministeriet
2011/1 BSF 78 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod menneskers seksuelle omgang med dyr
Folketinget
2006/1 BSF 66 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod seksuelt misbrug af dyr
Folketinget
2009/1 BSF 176 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod seksuelt misbrug af dyr
Folketinget
2009/1 BSF 213 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod dyresex
Folketinget
2010/1 BSF 102 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod dyresex
Folketinget
2012/1 LSF 141 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning og lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.
(Seksualforbrydelser)

Justitsministeriet
2012/1 BTL 141 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning og lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.
(Seksualforbrydelser)

Folketinget
2011/1 LSF 57 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Udvidet definition af menneskehandel mv.)

Justitsministeriet
2005/1 LSF 200 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Dansk straffemyndighed i forhold til seksuel udnyttelse af børn i udlandet)

Justitsministeriet
2007/2 LSV 35 - Gældende
Forslag til Kriminallov for Grønland
Folketinget
2008/1 LSF 86 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven
(Gennemførelse af Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug m.v.)

Justitsministeriet
2001/2 LSF 118 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven
Justitsministeriet
2002/1 LSF 218 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven
(Bekæmpelse af rockerkriminalitet og anden organiseret kriminalitet)

Justitsministeriet
2007/2 LSF 35 - Gældende
Forslag til Kriminallov for Grønland
Justitsministeriet
DSK nr 11460 af 22/06/1990 - Historisk
Datasammenskrivning af Borgerlig Straffelov (Straffeloven)
Justitsministeriet
LBK nr 607 af 06/09/1986 - Historisk
Bekendtgørelse af Borgerlig Straffelov (Straffeloven)
Justitsministeriet
DSK nr 11600 af 11/12/1990 - Historisk
Datasammenskrivning af Borgerlig Straffelov (Straffeloven)
Justitsministeriet
DSK nr 11120 af 04/07/1989 - Historisk
Datasammenskrivning af Borgerlig Straffelov (Straffeloven)
Justitsministeriet
DSK nr 11150 af 18/06/1987 - Historisk
Datasammenskrivning af Borgerlig Straffelov (Straffeloven)
Justitsministeriet
DSK nr 11021 af 17/01/1995 - Historisk
Datasammenskrivning af STRAFFELOVEN
Justitsministeriet
DSK nr 11305 af 22/09/1994 - Historisk
Datasammenskrivning af STRAFFELOVEN
Justitsministeriet
DSK nr 11020 af 13/01/1992 - Historisk
Datasammenskrivning af Straffeloven
Justitsministeriet
LBK nr 886 af 30/10/1992 - Historisk
BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN
Justitsministeriet
LBK nr 779 af 16/09/2002 - Historisk
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 814 af 30/09/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 648 af 12/08/1997 - Historisk
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 808 af 14/09/2001 - Historisk
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 849 af 06/09/2000 - Historisk
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 909 af 27/09/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1000 af 05/10/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1068 af 06/11/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1260 af 23/10/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 960 af 21/09/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1235 af 26/10/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1034 af 29/10/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet 1|2 >