Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på byg  fandt 15568 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 9504 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-2 B, Brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Brandsikkerhedsforanstaltninger, 1. oktober 2002
(meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10137 af 21/11/2006 - Gældende
Teknisk forskrift om sikring af brændselsolierør i visse skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 259 af 05/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om brugerinformation hos motorkøretøjsforhandlere om alternative brændstoffer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
FSK nr 10009 af 23/07/1990 - Gældende
Søfartsstyrelsens Meddelelser E. Forskrifter for bygning og udstyr m.v. for fiskeskibe. Kapitel E II, dateret 2. juli 1990 (* 2)
Erhvervsministeriet
BEK nr 840 af 29/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1100 af 31/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af støj- og luftemissioner fra fritidsfartøjer og personlige fartøjer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1164 af 22/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 9830 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXII, kontrol med skadelige, flydende stoffer i bulk, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10146 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelse B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXII, regler om kontrol med forurening med skadelige, flydende stoffer i bulk, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 1259 af 12/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 666 af 27/09/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1113 af 29/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1356 af 11/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart
Erhvervsministeriet
BEK nr 968 af 18/11/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om administration af ældreboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9797 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-2, A og B, konstruktion brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1701 af 18/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1278 af 13/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1243 af 07/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1368 af 11/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om afgrænsning af Københavns Havns søområde
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 9069 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E III Stabilitet og sødygtighed, 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1137 af 18/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 9413 af 28/04/2017 - Gældende
BL 7-15 Bestemmelser om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark Udgave 2, 28. april 2017
(Naturområdebestemmelserne)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1617 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af hundetrukne køretøjer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9072 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E V (2) Brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1056 af 23/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om slæbning af køretøjer
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 1224 af 23/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 878 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 40 af 14/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1006 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1055 af 23/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 11781 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F II (2), Konstruktion, vandtæthed og udstyr, 1. januar 2001
(meddelelser f)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1509 af 13/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 41 af 14/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 996 af 26/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om normalvedtægter for en selvejende almen ungdomsboliginstitution
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 10173 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel II(2), Konstruktion, vandtæthed og udstyr, af 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 9071 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E V (1) Brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 1. januar 2003
(Meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 908 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling af differensrente vedrørende renoveringslån støttet af Landsbyggefonden med 100 pct. statsgaranti
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 12478 af 19/07/2001 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XXII Regler om kontrol med forurening med skadelige flydende stoffer i bulk, 1. juli 2001
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1154 af 19/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om skibes bygning og udstyr m.v., gennemførelse af den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS) 1974
Erhvervsministeriet
BEK nr 531 af 24/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om visse former for kombineret godstransport
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 993 af 26/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen administrationsorganisation
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 9197 af 19/04/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-2 A og B Konstruktion brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Almindelige bestemmelser, Forebyggelse af brand og eksplosion, 1. juli 2002
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9068 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E II Konstruktion, vandtæthed og udstyr, 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9185 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E VI A, Beskyttelse af besætningen (arbejdsmiljø og sikkerhed m.v.), 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10154 af 20/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., Kapitel E VI A, af 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 994 af 26/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om normalvedtægter for en selvejende almen ældreboliginstitution
Transport- og Boligministeriet
AND nr 1065 af 28/10/2019 - Gældende
Anordning om udmøntning af erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 80-års fødselsdag
Erhvervsministeriet
BEK nr 1480 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om brancheundergrupper i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 998 af 26/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen administrationsorganisation med indbetalt garantikapital (garantiorganisation)
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 10142 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-1 C, konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>