Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på byg  fandt 15509 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 468 af 11/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 386 af 27/04/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2012)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1119 af 05/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 488 af 07/06/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til virkningsgrad i varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9579 af 30/08/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B I Almindelige bestemmelser, 1. september 2003
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 285 af 18/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om personligt sikkerhedsudstyr, der anvendes på færdselslovens område (cykelhjelme, personreflekser m.m.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 506 af 06/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 9780 af 24/10/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v., Kapitel I Almindelige bestemmelser, 1. november 2003
(meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 957 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1717 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9471 af 22/05/2017 - Gældende
BL 6-37 Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om certifikat som kabinebesætningsmedlem, CA-certifikat, herunder grunduddannelse Udgave 3, 1. juni 2017
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 653 af 28/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 745 af 05/11/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområde (visse sager vedrørende offentlige indkøb)
Statsministeriet
BEK nr 838 af 21/09/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
FSK nr 10025 af 02/07/1993 - Gældende
Teknisk forskrift om ophævelse af teknisk forskrift for kontrol med passager- og lastskibes stabilitet (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 9472 af 22/05/2017 - Gældende
BL 6-10 Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om pilotcertifikater/beviser, flyvemaskine og helikopter Udgave 2, 1. juni 2017
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1242 af 07/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 116 af 05/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1459 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1277 af 13/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1008 af 18/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 954 af 19/09/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser på Miljøministeriets område
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 10128 af 13/09/2006 - Gældende
Teknisk forskrift nr 5 om slæbespil- og ankerhåndteringsspil samt slæbekroge i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1035 af 19/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 612 af 08/07/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om medregning i husstandsindkomsten af indkomster, der ikke er skattepligtige her i landet efter boligstøttelovens § 8, stk. 3
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 9101 af 27/02/2018 - Gældende
BL 5-44 Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om sikkerhed og sundhed for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj (4. udgave af 27. februar 2018)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 893 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 136 af 01/02/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om reservation af råstoffer i områder på Kriegers Flak og Rønne Banke
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 519 af 30/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1151 af 28/12/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene
Statsministeriet
BEK nr 10674 af 14/04/2008 - Gældende
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 741 af 27/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om skadedækning m.v. fra Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
AND nr 1027 af 24/09/2014 - Gældende
Anordning om børnekonfirmandundervisning og konfirmation
Kirkeministeriet
BEK nr 593 af 07/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr
(Meddelelser B 2013)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1163 af 25/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af frie grundskoler uden statstilskud
Undervisningsministeriet
BEK nr 1087 af 21/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om slæbning af køretøjer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9560 af 14/06/2017 - Gældende
BL 9-4 A Bestemmelser om ændring af Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg, BL 9-4, 3. udgave af 9. januar 2004 Udgave 1, 14. juni 2017
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9771 af 01/05/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, D, E og F, Forebyggelse af luftforurening fra skibe, Kapitel XXVI, 1. maj 2005
Erhvervsministeriet
BEK nr 1066 af 31/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1716 af 18/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger (Udlevering af ind- og fraflytningsrapporter som digitale dokumenter)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 799 af 20/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om udvidelse af pligten for tjenesteydere og hvervgivere til at sikre anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1623 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Landsbyggefondens bidrag til ydelsesstøtte 2015 til 2018
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9788 af 24/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart, kapitel I, almindelige bestemmelser, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D)

Erhvervsministeriet
BEK nr 424 af 28/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsdrift
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 845 af 30/09/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer m.v. i privat byggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 458 af 09/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om styrthjelme
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 995 af 08/12/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om administration af lov om midlertidig kontraktbetinget driftsstøtte til bygning af visse skibstyper
Erhvervsministeriet
BEK nr 9820 af 01/11/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel XXI (1) Forebyggelse mod olieforurening fra skibe
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1141 af 20/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til gylleforsuringsanlæg inden for husdyrssektoren
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 539 af 22/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udtømning af olie fra skibe
Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>