Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på byg  fandt 15510 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 9596 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XI-2 Særlige tiltag til fremme af maritim sikring, 1. september 2003
(Meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9423 af 07/06/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XI-2 Særlige tiltag til fremme af maritim sikring, af 7. juni 2004
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 151 af 25/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 422 af 28/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 457 af 09/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til sikkerhedsudstyr til børn i biler
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1375 af 15/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 178 af 11/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud
Erhvervsministeriet
BEK nr 1287 af 17/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om afgivelse af oplysninger til Danmarks Statistik om bygningskarakteristika m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 377 af 04/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 282 af 18/04/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om selektiv nedrivning af statsbygninger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 948 af 12/09/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om byggerier udført i offentlig-private partnerskaber (OPP)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1227 af 29/10/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til projekter under »Pulje til mere cykeltrafik«
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 200 af 12/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med bus
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1109 af 29/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1084 af 29/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om politiets godkendelse af personer, der får adgangshjemmel til flyvepladsens afspærrede område
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1517 af 16/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om undtagelser fra anmeldelsespligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) (Kortvarige udstationeringer)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 9584 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-1 B (1) Inddeling og stabilitet, 1. september 2003
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9794 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel II-1, Konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 455 af 09/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 282 af 23/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med gennemførelsen af erhvervsuddannelsesreformen "Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser"
Undervisningsministeriet
BEK nr 1676 af 14/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud på visse selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet
Undervisningsministeriet
BEK nr 10188 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel XXVI, forebyggelse af luftforurening fra skibe, 1. oktober 2006.
Erhvervsministeriet
BEK nr 841 af 08/10/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af ritualer for dåb, nadver i hjemmet, skriftemål, vielse (bryllup), kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab, jordpåkastelse og kirkeindvielseEfter Kirkeministeriets indstilling har det den 12. juni 1992 behaget Hendes Majestæt Dronningen at autorisere nedenstående ritualer til brug i den danske folkekirke.
Kirkeministeriet
BEK nr 9840 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel XXVI, forebyggelse af luftforurening fra skibe, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10148 af 22/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, skibes bygning og udstyr m.v. Passagerskibe i national fart, kapitel XXVI, forebyggelse af luftforurening fra skibe, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 10156 af 20/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., kapitel XXVI, forebyggelse af luftforurening fra skibe, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 10139 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr, kapitel XXVI Meddelelser B; D, E, F, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 1394 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøbevidste indkøb af køretøjer til vejtransport
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 359 af 11/05/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om binding af godtgørelser efter § 4 i lov om kommunal anvisningsret i Grundejernes Investeringsfond
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 731 af 12/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 878 af 27/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2018
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1495 af 10/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om gebyrer for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1643 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af køretøjer
Skatteministeriet
BEK nr 753 af 07/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden
Erhvervsministeriet
BEK nr 540 af 05/10/1973 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder (Miljøministeriet)
Statsministeriet
BEK nr 714 af 27/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om budget- og bevillingsmæssige forhold og energieffektivisering ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Undervisningsministeriet
BEK nr 1066 af 15/12/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om forlængelse af frikommuneregulativer nr. 2, 3, 4 og 5 for Odense kommune
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 625 af 19/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 665 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 1162 af 25/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af frie grundskoler, der ønsker statstilskud
Undervisningsministeriet
BEK nr 538 af 22/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udtømning af kloakspildevand fra skibe og platforme uden for dansk søterritorium og Østersøområdet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 815 af 12/09/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om omdannelse af almennyttige boligselskaber m.v. til almene boligorganisationer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 384 af 21/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om koordineret anvendelse af netelementer i elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter samt ledningsnet i bygninger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 666 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 1027 af 16/12/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1516 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 631 af 15/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1482 af 12/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til frugt, grønt og mælk til uddeling på skoler og dagtilbud mv.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 41 af 22/01/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om skibsregistrering
Erhvervsministeriet
BEK nr 951 af 13/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
(Spildevandsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>