Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på champagn  fandt 58 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
BEK nr 9070 af 13/08/2015 - Gældende
Bestemmelser om gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9715 af 18/09/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 18. september 2003 vedr. Næringsdrivende underskud ved importvirksomhed med champagne fra Østeuropa
Skatteministeriet
KEN nr 10001 af 20/06/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
UDT nr 10005 af 08/02/1978 - Gældende
Sammenligning af priser. Sammenlignende reklame. (* 1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 9618 af 05/02/2008 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11065 af 05/02/2008 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9279 af 21/03/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsforhold - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9872 af 09/01/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - adgangsbegrænsning - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 9374 af 08/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - adgangsforhold - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
UDT nr 10004 af 01/03/1981 - Gældende
Tilgift ydet i udlandet. Reklamering med tilgift. (* 1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 9773 af 17/12/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
SKR nr 9811 af 21/12/2005 - Gældende
Værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 2006
Skatteministeriet
SKR nr 10095 af 21/11/2006 - Gældende
Værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 2007
Skatteministeriet
KEN nr 9612 af 22/06/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00890
Justitsministeriet
KEN nr 9350 af 19/06/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 7/2002
Justitsministeriet
KEN nr 9537 af 18/06/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0263
Justitsministeriet
2016/1 BTL 113 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Ændring af alderskrav for unge personers beskæftigelse og alderskrav til bevillingshavere og bestyrere m.v.)
Folketinget
KEN nr 9538 af 18/06/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0275
Justitsministeriet
STV nr 20069 af 01/01/1994 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1994 AFSNIT D.3 - REJSEGODS
Skatteministeriet
STV nr 20065 af 01/01/2000 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2000 D.3 REJSEGODS
Skatteministeriet
STV nr 20124 af 01/01/1997 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1997 AFSNIT D.3 - REJSEGODS
Skatteministeriet
STV nr 20013 af 01/01/2001 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2001 D.3 REJSEGODS
Skatteministeriet
STV nr 20035 af 01/01/1998 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1998 AFSNIT D.3 - REJSEGODS
Skatteministeriet
KEN nr 9613 af 22/06/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00935
Justitsministeriet
KEN nr 9486 af 19/06/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0089
Justitsministeriet
KEN nr 9933 af 15/08/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
CIS nr 30 af 24/02/1981 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedr. standardisering af visse færdigpakningers størrelser samt EØF-mærkning (e-mærkning) af færdigpakkede varer
Erhvervsministeriet
KEN nr 9453 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00480
Justitsministeriet
BKI nr 4 af 31/01/1952 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks undertegnelse af Torquay-protokollen af 21. april 1951 til Den almindelige Overenskomst om Told- og Udenrigshandel.
Udenrigsministeriet
STV nr 20001 af 01/01/2006 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2006 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
STV nr 20074 af 01/01/2007 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2007 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
2002/1 BSF 110 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af Associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Chile på den anden side
Udenrigsministeriet
ISP nr 2006.811 - Gældende
Inspektion af Bornholms Regionskommune
Folketinget
STV nr 20085 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2003 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
BKI nr 48 af 21/07/1950 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks undertegnelse af Annecy-protokollen af 10. oktober 1949 vedrørende vilkårene for tiltrædelse af Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel. (* 3) (* 4)
Udenrigsministeriet
2016/1 LSF 40 - Gældende
Forslag til Lov om markedsføring
Erhvervs- og Vækstministeriet
2014/1 BSF 8 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning tiltrædelse af Associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side
Udenrigsministeriet
1995/1 BSF 2 - Gældende
1995 BSF 2 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN LETLAND PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 12. JUNI 1995
Folketinget
STV nr 20011 af 01/01/2006 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2006 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2006-4
Skatteministeriet
STV nr 20077 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2007-3
Skatteministeriet
STV nr 20110 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2003 - 2
Skatteministeriet
AND nr 310 af 18/11/1935 - Historisk
Anordning om Ændring i Anordning Nr. 17 af 22. Januar 1930 om Frugtvin og Rosinvin
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 461 af 21/06/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om volumenstørrelser for vin, druemost og spiritus mv.
Erhvervsministeriet
BEK nr 901 af 29/11/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om volumenstørrelser for vin, druemost og spiritus m.v. (Volumenbekendtgørelsen)
Erhvervsministeriet
DIR nr 10001 af 31/01/1985 - Historisk
Måleteknisk direktiv. EØF-mærkning (e-mærkning) af færdigpakninger (* 14)
Erhvervsministeriet
BEK nr 83 af 20/02/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske levnedsmidler m.v.(* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9647 af 18/09/2012 - Historisk
Bestemmelser om gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne i det transeuropæiske jernbanesystem (BJ 4-1-2012)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 15081 af 31/12/1995 - Historisk
Fortegnelse over tilsætningsstoffer til levnedsmidler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1114 af 28/11/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer
(Tilsætningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1547 af 17/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2 >