Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på danske skuespillere  fandt 341 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7 >

 
2004/2 LSV 50 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af teaterloven
(Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår teaterområdet)

Folketinget
VEJ nr 10003 af 10/10/2016 - Gældende
Vejledning om indhentelse af børneattest på Kulturministeriets område
Kulturministeriet
1986/1 LSF 171 - Gældende
1986 LSF 171 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORSIKRINGSAFTALER
Folketinget
1986/1 BSF 135 - Gældende
1986 BSF 135 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM TILSKUD TIL ET FORSØG MED MØDER MELLEM BØRN OG BØRNEKULTURARBEJDERE
Folketinget
KEN nr 10214 af 07/11/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-573
Justitsministeriet
1998/1 LSF 163 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af teaterloven
Kulturministeriet
1991/1 BTL 101 - Gældende
1991 BTL 101 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF TEATERLOV (DET KONGELIGE TEATER OG KAPEL) NR L 101 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
1987/1 BSF 66 - Gældende
1987 BSF 66 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPHAVSRETSNEDTRAPNING
Folketinget
KEN nr 10906 af 19/11/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - stillingsopslag - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
CIR nr 128 af 24/09/1997 - Gældende
Cirkulære om forhøjelse af pensionsbidrag for overenskomstansatte m.fl. under StK's, TOK's, COII's og AC's forhandlingsområder (* 1) (* 2) (Til samtlige ministerier m.v.)
Finansministeriet
2008/1 BTL 196 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om arbejdsmarkedsbidrag (arbejdsmarkedsbidragsloven)
Folketinget
2002/1 BSF 98 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om teaterpolitik
Folketinget
KEN nr 10116 af 20/12/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-405/406
Justitsministeriet
1995/1 LSF 186 - Gældende
1995 LSF 186 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF OPHAVSRETSLOVEN (OPHÆVELSE AF REVISIONSBESTEMMELSE)
Folketinget
KEN nr 60418 af 15/08/1996 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 68/1996
Justitsministeriet
2007/2 BTL 137 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om litteratur
(Fribyordning)

Folketinget
KEN nr 9296 af 21/03/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01075
Justitsministeriet
KEN nr 9158 af 04/02/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afmeldelse fra momsregistrering kunstnerisk virksomhed
Skatteministeriet
2004/2 LSF 50 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af teaterloven
(Udmøntning af kommunalreformen for så vidt angår teaterområdet)

Kulturministeriet
2001/2 BSF 103 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af foreningen Hizb-ut-Tahrir
Folketinget
AFG nr 10282 af 28/04/2015 - Gældende
Bindende svar - Bestyrelseshonorarer - ikke virksomheds- eller selskabsindkomst
Skatteministeriet
STV nr 20003 af 01/01/1988 - Gældende
PERSONBESKATNING 1988 AFSNIT PC - PRINCIPPERNE FOR INDKOMSTOPGØRELSEN
Skatteministeriet
STV nr 20033 af 01/01/1994 - Gældende
PERSONBESKATNING 1994 AFSNIT AF - FRADRAG I DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST (LIGNINGSMÆSSIGE FRADRAG)
Skatteministeriet
STV nr 20054 af 01/01/1988 - Gældende
PERSONBESKATNING 1988 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
1989/1 LSF 185 - Gældende
1989 LSF 185 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF OPHAVSRETSLOVEN OG FOTOGRAFILOVEN (VEDERLAGSORDNING FOR UINDSPILLEDE BÅND)
Folketinget
STV nr 20003 af 01/01/1997 - Gældende
PERSONBESKATNING 1997 AFSNIT AF - FRADRAG I DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST (LIGNINGSMÆSSIGE FRADRAG)
Skatteministeriet
2011/1 LSF 98 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af teaterloven
(Udmøntning af aftale om en række ændringer på teaterområdet af 21. juni 2011 m.v.)

Kulturministeriet
STV nr 20006 af 01/01/1996 - Gældende
PERSONBESKATNING 1996 AFSNIT AF - FRADRAG I DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST (LIGNINGSMÆSSIGE FRADRAG)
Skatteministeriet
CIR nr 3050 af 03/05/1963 - Gældende
Cirkulære om samarbejde mellem arbejdstilsynet og skolemyndighederne om gennemførelse af arbejderbeskyttelseslovgivningen. (Til samtlige kommunalbestyrelser, skoledirektioner, skolekommissioner, skolenævn samt til rektorerne for statens højere almenskoler og lederne af statsøvelsesskolerne)
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20032 af 01/01/1995 - Gældende
PERSONBESKATNING 1995 AFSNIT AF - FRADRAG I DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST (LIGNINGSMÆSSIGE FRADRAG)
Skatteministeriet
AFG nr 10351 af 15/11/2016 - Gældende
Overdragelse af aktier til børn med succession og forbeholdt udbytteret. Beskatning af udbytter. Der eksisterede ikke en praksis, som der kunne støttes ret på
Skatteministeriet
STV nr 20032 af 01/01/1993 - Gældende
PERSONBESKATNING 1993 AFSNIT AF - FRADRAG I DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST (LIGNINGSMÆSSIGE FRADRAG)
Skatteministeriet
VEJ nr 218 af 12/10/1960 - Gældende
Vejledning til gennemførelse af den mellem Danmark og Frankrig den 8. februar 1957 afsluttede overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v.
Skatteministeriet
AFG nr 9675 af 22/05/2007 - Gældende
Honorar til spilleragent
Skatteministeriet
STV nr 20054 af 01/01/1987 - Gældende
PERSONBESKATNING 1987 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
STV nr 20034 af 01/01/1985 - Gældende
PERSONBESKATNING 1985 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
KEN nr 10080 af 29/11/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-388/403
Justitsministeriet
1985/1 BTL 254 - Gældende
1985 BTL 254 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM RADIO- OG FJERNSYNSVIRKSOMHED M.V. (TV 2) NR L254- 1985-86, 1. SAMLING BLAD NR 1043
Folketinget
STV nr 20036 af 01/01/1986 - Gældende
PERSONBESKATNING 1986 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
STV nr 20062 af 01/01/1984 - Gældende
PERSONBESKATNING 1984 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
AFG nr 10320 af 24/03/2015 - Gældende
Bindende svar - Tatovører, som tegner i frihånd, udøver ikke kunstnerisk virksomhed, og tilknyttede tatovører var ikke selvstændigt erhvervsdrivende
Skatteministeriet
BKI nr 14 af 03/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af Europarådets konvention om koproduktion af film (revideret)
Udenrigsministeriet
AFG nr 10382 af 24/02/2015 - Gældende
Bindende svar - Almennyttig boligforening - solcelleanlæg
Skatteministeriet
1994/1 BTL 119 - Gældende
1994 BTL 119 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM OPHAVSRET NR L 119 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1998/1 BSF 150 - Gældende
Betænkning og indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse
Folketinget
2006/1 LSF 139 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af teaterloven
(Revision af egnsteaterordningen)

Kulturministeriet
RGM nr 16004 af 19/10/1973 - Gældende
Reglement for Det kongelige Teaters pensionsfond
Kulturministeriet
1991/1 LSF 39 - Gældende
1991 LSF 39 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF OPHAVSRETSLOVEN OG FOTOGRAFILOVEN (VEDERLAGSORDNING FOR UINDSPILLEDE BÅND)
Folketinget
BKI nr 77 af 11/10/1966 - Gældende
Bekendtgørelse af international konvention af 26. oktober 1961 om beskyttelse af udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender. (* 1)
Udenrigsministeriet
2003/1 BSF 212 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af foreningen Hizb-ut-Tahrir
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7 >