Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på danske skuespillere  fandt 341 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7 

 
CIR nr 11797 af 15/02/2001 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2000 er godkendt efter ligningslovens § 7, litra z, til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9227 af 25/04/2005 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2004 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 176 af 15/09/1998 - Historisk
Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken m.v.
Finansministeriet
VEJ nr 22007 af 01/01/1974 - Historisk
Undervisningsvejledning vedrørende engelsk, HF, i henhold til bekendtgørelse om højere forberedelseseksamen af 24. april 1974 § 33
Undervisningsministeriet
CIR nr 60018 af 23/02/1998 - Historisk
Cirkulære om ligningslovens § 7, litra z
(Fondsoversigt)

Beskæftigelsesministeriet
BKI nr 7 af 23/04/1998 - Historisk
Bekendtgørelse af den Europæiske Konvention af 2. oktober 1992 om Koproduktion af Film
Udenrigsministeriet
CIR1H nr 9231 af 30/05/2008 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2007 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
( Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 30 af 19/06/2008 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse om supplerende dagpenge
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 6422 af 03/06/1992 - Historisk
Cirkulære om OC-fællesoverenskomst (* 1)
Finansministeriet
CIS nr 9700 af 29/05/2009 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2008 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
BKI nr 116 af 05/12/1973 - Historisk
Bekendtgørelse af overenskomst af 16. december 1966 med Philippinerne til undgåelse af dobbeltbeskatning.
Skatteministeriet
SKR nr 22038 af 01/03/1990 - Historisk
Skrivelse/tillæg til Håndbog om statens uddannelsesstøtte 1989/90 for efteråret 1990 (1. august - 31. december 1990)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
VEJ nr 186 af 08/11/2001 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse om supplerende dagpenge
Beskæftigelsesministeriet
CIR1H nr 37 af 16/04/2012 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2011 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Skatteministeriet
MED nr 18300 af 01/01/1989 - Historisk
Meddelelse fra statsskattedirektoratet og ligningsrådet 1988 - 1. hæfte - indkomst- og formueansættelse
Skatteministeriet
CIR1H nr 9185 af 23/04/2013 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2012 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Skatteministeriet
CIR1H nr 9108 af 12/04/2011 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2010 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Skatteministeriet
VEJ nr 203 af 20/12/1995 - Historisk
Vejledning om anvendelsen af reglerne i bekendtgørelse om udbetaling af supplerende dagpenge
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 63 af 02/07/2010 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2009 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Skatteministeriet
RTL nr 22111 af 01/01/1988 - Historisk
Vejledende retningslinjer for faget oldtidskundskab i gymnasiet
Undervisningsministeriet
VEJ nr 113 af 03/07/1998 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse om supplerende dagpenge
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 178 af 01/11/1993 - Historisk
Vejledning om reklame for lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 113 af 28/06/1996 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse om overførsel af overskydende timer
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9640 af 01/07/2002 - Historisk
Cirkulære om gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken m.v.
(Perst. Nr. 028-02)

(Gruppeliv)

Finansministeriet
MED nr 18300 af 01/01/1988 - Historisk
Meddelelser fra statsskattedirektoratet og ligningsrådet 1987. 1. hæfte - Indkomst- og formueansættelse.
Skatteministeriet
VEJ nr 10355 af 22/12/2014 - Historisk
Vejledning om reklame mv. for lægemidler
(Reklamevejledningen)

Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 40 af 27/03/1995 - Historisk
Vejledning om anvendelsen af reglerne i bekendtgørelse om udbetaling af supplerende dagpenge
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 29 af 24/05/2007 - Historisk
Vejledning om reklame mv. for lægemidler
(Reklamevejledningen)

Sundheds- og Ældreministeriet
RTL nr 22117 af 01/01/1988 - Historisk
Vejledende retningslinjer for faget tysk i gymnasiet
Undervisningsministeriet
SKR nr 22003 af 01/09/1995 - Historisk
Håndbog om SU til videregående uddannelser 1996
Uddannelses- og Forskningsministeriet
VEJ nr 5 af 18/01/2006 - Historisk
Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser
(Faglige mindstekrav)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
SKR nr 22054 af 01/04/1989 - Historisk
Skrivelse/håndbog om statens uddannelsesstøtte 1989/90 (* 1)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
MED nr 18350 af 03/03/1987 - Historisk
Meddelelse fra statsskattedirektoratet og ligningsrådet, 1. hæfte, Indkomst- og formueansættelser, 1986
Skatteministeriet
VEJ nr 19105 af 30/04/1995 - Historisk
Arbejdsskadestyrelsens vejledning om § 30 i lov om forsikring mod følger af arbejdsskade - sygebehandling, optræning og hjælpemidler
Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 22106 af 01/09/1990 - Historisk
Håndbog om statens uddannelsesstøtte 1991
Uddannelses- og Forskningsministeriet
VEJ nr 166 af 05/10/1998 - Historisk
Vejledning om reklame for lægemidler
(Reklamevejledningen)

Sundheds- og Ældreministeriet
SKR nr 22098 af 03/09/1991 - Historisk
Håndbog om statens uddannelsesstøtte 1992
Uddannelses- og Forskningsministeriet
SKR nr 22032 af 03/09/1992 - Historisk
Håndbog om Statens Uddannelsesstøtte
Uddannelses- og Forskningsministeriet
SKR nr 22028 af 01/08/1993 - Historisk
Håndbog om statens uddannelsesstøtte
Uddannelses- og Forskningsministeriet
VEJ nr 101 af 26/06/1987 - Historisk
Vejledning om hjælp efter bistandslovens § 42
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9107 af 02/02/2007 - Historisk
Vejledning om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadeforsikring
Beskæftigelsesministeriet< 1|2|3|4|5|6|7