Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på danske skuespillere  fandt 341 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6 >

 
STV nr 20044 af 01/01/1986 - Gældende
PERSONBESKATNING 1986 AFSNIT PL - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20010 af 01/01/1985 - Gældende
PERSONBESKATNING 1985 AFSNIT PL - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20003 af 01/01/1984 - Gældende
PERSONBESKATNING 1984 AFSNIT PL - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20077 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2007-3
Skatteministeriet
STV nr 20110 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2003 - 2
Skatteministeriet
STV nr 20011 af 01/01/2006 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2006 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2006-4
Skatteministeriet
STV nr 20082 af 01/01/2007 - Gældende
INDDRIVELSESVEJLEDNING 2007 OVERSIGTER
Skatteministeriet
STV nr 20016 af 01/01/2006 - Gældende
INDDRIVELSESVEJLEDNING 2006 OVERSIGTER
Skatteministeriet
CIS nr 17133 af 18/11/1992 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om meddelelse om fradrag i dagpenge til skuespiller ved hjælp af omregningssatsen
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 131 af 31/07/1995 - Historisk
Cirkulære om forhøjelse af pensionsbidrag for overenskomstansatte under StK's, TOK's, CO II's og AC's forhandlingsområder (Til samtlige ministerier m.v.)
Finansministeriet
CIS nr 6060 af 21/01/1987 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om overenskomst vedrørende månedslønnede regissører/forestillingsledere ved Det Kongelige Teater
Finansministeriet
VEJ nr 61 af 18/05/2001 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse om uddannelser, hvortil der kan opnås uddannelsesgodtgørelse og om uddannelsesaktivitet og indberetningspligt
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 197 af 10/12/1996 - Historisk
Vejledning til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 981 af 21. november 1996 om uddannelser, hvortil der kan opnås uddannelsesgodtgørelse og orlov til uddannelse
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 31 af 27/02/1998 - Historisk
Vejledning til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 92 af 9. februar 1998 om uddannelser, hvortil der kan opnås uddannelsesgodtgørelse og orlov til uddannelse
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 243 af 28/12/1990 - Historisk
Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse gældende fra 1. januar 1991 (* 1)
Skatteministeriet
VEJ nr 16 af 07/02/2000 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse om uddannelser, hvortil der kan opnås orlov til uddannelse og uddannelsesgodtgørelse
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 12397 af 21/12/2001 - Historisk
Cirkulære om differentierede bidragssatser til Arbejdsmarkedets Tillægspension
(Til samtlige ministerier mv.)

Finansministeriet
VEJ nr 22017 af 27/03/1981 - Historisk
Vejledning for privatister ved studentereksamen
Undervisningsministeriet
CIR nr 3 af 06/01/1992 - Historisk
Ligningsrådets satser for 1991 (* 1)
Skatteministeriet
CIR nr 9092 af 20/03/2002 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2001 er godkendt efter ligningslovens § 7, litra z, til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9140 af 23/02/1999 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 1998 er godkendt efter ligningslovens § 7, litra z, til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9399 af 10/05/2007 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2006 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
( Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9180 af 15/04/2004 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2003 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9187 af 15/04/2003 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2002 er godkendt efter ligningslovens § 7, litra z til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9311 af 10/05/2006 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2005 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 11084 af 08/02/2000 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 1999 er godkendt efter ligningslovens § 7, litra z, til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 19022 af 12/02/1996 - Historisk
Cirkulære om ligningslovens § 7 z (Til alle ligningsmyndigheder m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 203 af 03/12/1987 - Historisk
Cirkulære om overenskomst for snedkere ved Det kgl. Teater (* 1)
Finansministeriet
CIR nr 19065 af 18/02/1997 - Historisk
CIRKULÆRE OM LIGNINGSLOVENS § 7, litra z. (Til alle ligningsmyndigheder m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 11797 af 15/02/2001 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2000 er godkendt efter ligningslovens § 7, litra z, til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9227 af 25/04/2005 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2004 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 176 af 15/09/1998 - Historisk
Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken m.v.
Finansministeriet
VEJ nr 22007 af 01/01/1974 - Historisk
Undervisningsvejledning vedrørende engelsk, HF, i henhold til bekendtgørelse om højere forberedelseseksamen af 24. april 1974 § 33
Undervisningsministeriet
CIR nr 60018 af 23/02/1998 - Historisk
Cirkulære om ligningslovens § 7, litra z
(Fondsoversigt)

Beskæftigelsesministeriet
BKI nr 7 af 23/04/1998 - Historisk
Bekendtgørelse af den Europæiske Konvention af 2. oktober 1992 om Koproduktion af Film
Udenrigsministeriet
CIR1H nr 9231 af 30/05/2008 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2007 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
( Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 6422 af 03/06/1992 - Historisk
Cirkulære om OC-fællesoverenskomst (* 1)
Finansministeriet
VEJ nr 30 af 19/06/2008 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse om supplerende dagpenge
Beskæftigelsesministeriet
CIS nr 9700 af 29/05/2009 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2008 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 22038 af 01/03/1990 - Historisk
Skrivelse/tillæg til Håndbog om statens uddannelsesstøtte 1989/90 for efteråret 1990 (1. august - 31. december 1990)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BKI nr 116 af 05/12/1973 - Historisk
Bekendtgørelse af overenskomst af 16. december 1966 med Philippinerne til undgåelse af dobbeltbeskatning.
Skatteministeriet
VEJ nr 186 af 08/11/2001 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse om supplerende dagpenge
Beskæftigelsesministeriet
CIR1H nr 37 af 16/04/2012 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2011 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Skatteministeriet
MED nr 18300 af 01/01/1989 - Historisk
Meddelelse fra statsskattedirektoratet og ligningsrådet 1988 - 1. hæfte - indkomst- og formueansættelse
Skatteministeriet
CIR1H nr 9185 af 23/04/2013 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2012 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Skatteministeriet
CIR1H nr 9108 af 12/04/2011 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2010 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Skatteministeriet
VEJ nr 203 af 20/12/1995 - Historisk
Vejledning om anvendelsen af reglerne i bekendtgørelse om udbetaling af supplerende dagpenge
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 63 af 02/07/2010 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2009 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Skatteministeriet
RTL nr 22111 af 01/01/1988 - Historisk
Vejledende retningslinjer for faget oldtidskundskab i gymnasiet
Undervisningsministeriet
VEJ nr 113 af 03/07/1998 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse om supplerende dagpenge
Beskæftigelsesministeriet< 1|2|3|4|5|6 >