Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på danske skuespillere  fandt 341 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7 >

 
LBK nr 30 af 14/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om scenekunst
Kulturministeriet
AND nr 327 af 24/08/1963 - Gældende
Anordning om antagelse af skuespil, operaer m.v. til opførelse på Det kongelige Teater.
Kulturministeriet
BEK nr 1157 af 19/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole
Kulturministeriet
BEK nr 178 af 09/03/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Dansk Sprognævns virksomhed og sammensætning
Kulturministeriet
BEK nr 357 af 11/05/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægt for Det Kongelige Teater og Kapel
Kulturministeriet
BEK nr 1133 af 09/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater
Kulturministeriet
BEK nr 588 af 07/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9385 af 02/05/2003 - Gældende
Skuespiller, ukontrollabel arbejdstid, Danmarks Radio, omregning
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 10147 af 24/10/2017 - Gældende
Moms - ingen fradragsret for bespisning af skuespillere, statister og ansatte ved filmoptagelser
Skatteministeriet
UDT nr 10613 af 02/07/2007 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om lovligheden af et forberedelsesudvalgs planlagte arrangement indeholdende middag, underholdning af en skuespiller samt overnatning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 9833 af 22/08/2006 - Gældende
A-skat - indeholdelse
Skatteministeriet
KEN nr 9482 af 20/06/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-482
Justitsministeriet
KEN nr 12325 af 09/10/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 68/2001
Justitsministeriet
1991/1 LSF 101 - Gældende
1991 LSF 101 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF TEATERLOV (DET KONGELIGE TEATER OG KAPEL)
Folketinget
KEN nr 9967 af 20/11/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0130
Justitsministeriet
KEN nr 10421 af 25/02/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9569 af 23/08/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-161
Justitsministeriet
KEN nr 9478 af 04/02/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - stillingsopslag - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10419 af 04/02/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - national oprindelse - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9476 af 04/02/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - stillingsopslag - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9477 af 04/02/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - stillingsopslag - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 3510 af 09/07/1992 - Gældende
Ikke krav om frigørelsesattest ved arbejde, der bevisligt kunne placeres uden for normal arbejdstid.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9474 af 04/02/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - stillingsopslag - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9475 af 04/02/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - stillingsopslag - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9567 af 23/08/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-150
Justitsministeriet
KEN nr 9409 af 28/11/1997 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 154/1997
Justitsministeriet
2008/1 BTL 148 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Kunstrådet og lov om Statens Kunstfond
(Regler om repræsentantskaber m.v.)

Folketinget
1988/1 LSF 198 - Gældende
1988 LSF 198 FORSLAG TIL TEATERLOV
Folketinget
2009/1 LSV 26 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
(Ændring af status for Danmarks Designskole, udmøntning af aftale om fusion af visse uddannelsesinstitutioner m.v.)

Folketinget
1996/1 LSF 76 - Gældende
1996 LSF 76 FORSLAG TIL LOV OM DANSK SPROGNÆVN
Folketinget
1989/1 LSF 104 - Gældende
1989 LSF 104 FORSLAG TIL TEATERLOV
Folketinget
2009/1 LSF 26 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
(Ændring af status for Danmarks Designskole, udmøntning af aftale om fusion af visse uddannelsesinstitutioner m.v.)

Kulturministeriet
AFG nr 9511 af 16/05/2006 - Gældende
Afkald på forfatterrettigheder
Skatteministeriet
1988/1 BSF 50 - Gældende
1988 BSF 50 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN KULTURFOND TIL FREMME AF FOLKELIGE KULTURAKTIVITETER
Folketinget
SKR nr 11422 af 11/05/1953 - Gældende
Skrivelse om afgrænsningen mellem revy- og variete forestillinger.(* 1)
Justitsministeriet
AFG nr 10225 af 28/04/2015 - Gældende
Afkald på tegningsoptioner
Skatteministeriet
FOU nr 2006.254 - Gældende
Skuespilleruddannelsen. Krav om forhåndsgodkendelse af optræden der ikke er en del af undervisningen
Folketinget
KEN nr 11463 af 03/12/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 3. december 2015 – Bortfald – Længerevarende ophold i udlandet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 10056 af 04/03/1996 - Gældende
Varemærket RAMBO kunne ikke registreres, da der er bærere af navnet i udlandet.
Erhvervsministeriet
2017/1 BSF 7 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et kulturservicefradrag
Folketinget
KEN nr 9076 af 28/02/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 104/2001
Justitsministeriet
BKI nr 50 af 04/08/1972 - Gældende
Bekendtgørelse af kulturoverenskomst af 24. februar 1971 med Ungarn. (* 1) (Kulturaftalen med Ungarn)
Udenrigsministeriet
2017/1 BSF 4 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af begrænsningen af fradrag for rejseudgifter for udøvende kunstnere
Folketinget
KEN nr 10641 af 13/10/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 93/1999
Justitsministeriet
KEN nr 9023 af 20/01/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0922
Justitsministeriet
1991/1 BSF 6 - Gældende
1991 BSF 6 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FRIVILLIG ORLOV FRA ARBEJDSMARKEDET
Folketinget
2014/1 LSF 24 - Gældende
Forslag til Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
Kulturministeriet
KEN nr 9470 af 27/09/2001 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9231 af 10/04/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0061
Justitsministeriet
KEN nr 9592 af 14/09/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-185
Justitsministeriet 1|2|3|4|5|6|7 >