Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på diciplin  fandt 15 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
2000/1 BSF 140 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af C-niveau i matematik på gymnasiets sproglige linje
Folketinget
KEN nr 9036 af 05/12/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - kommuner - er handicap - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BST nr 25055 af 31/08/1982 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE P.407-1 om bestemmelser for forsvarets udmærkelsestegn.
Forsvarsministeriet
BST nr 25085 af 31/07/1981 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE p.321-1 om forsvarets arkivtjeneste.
Forsvarsministeriet
BEK nr 22116 af 07/12/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til væksthusgartner
Undervisningsministeriet
BEK nr 977 af 02/12/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om plastmager- og procesindustriuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 623 af 15/07/1997 - Historisk
Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelse som redder
Undervisningsministeriet
BEK nr 22148 af 11/12/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 33 af 25/01/1980 - Historisk
Bekendtgørelse om EF-statsborgeres adgang til at udøve virksomhed som tandlæge i Danmark
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 478 af 02/07/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om anerkendelse af eksamensbeviser på arkitektområdet, udstedt af et medlemsland i De europæiske Fællesskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 880 af 28/10/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om smedeuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 22150 af 12/12/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om smedeuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 714 af 29/07/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om smedeuddannelsen
Undervisningsministeriet
RTL nr 10042 af 30/01/1985 - Historisk
Adgang til omprøve ved de nautiske eksaminer
Uddannelses- og Forskningsministeriet
VEJ nr 9404 af 29/07/2004 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse nr. 746 af 5. juli 2004 om uddannelsen til maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent
Undervisningsministeriet