Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på dims  fandt 94 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
LOV nr 1603 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1539 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 557 af 31/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om euforiserende stoffer
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 792 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2019)
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 157 af 27/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17067 af 03/03/1993 - Gældende
Detailforskrifter for køretøjer 1993
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BET nr 4013 af 30/09/1985 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for højvandslukker for ikke-fækalieholdigt spildevand VA 2.40/DK 019
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BET nr 4000 af 30/04/1980 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for gummitætningsringe VA 1.20/DK 016 VA 2.20/DK 016
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BET nr 4000 af 31/01/1982 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for afspærringsarmaturer i jord VA 1.50/DK 017
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 10372 af 20/01/2006 - Gældende
Klage over behandling efter operation for overreven akillessene
Sundheds- og Ældreministeriet
BET nr 4005 af 30/06/1979 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for inspektions- og rensebrønde af plast VA 2.60/DK 015
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 10595 af 20/12/2008 - Gældende
Klage over manglende indlæggelse og observation trods mistanke om akut opstået hjertesygdom
Sundheds- og Ældreministeriet
BET nr 4001 af 31/01/1982 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for gulvafløb VA 2.40/DK 018
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9998 af 20/06/2004 - Gældende
Klage over utilstrækkelig undersøgelse af mistanke om blodprop
Sundheds- og Ældreministeriet
BKI nr 8 af 29/05/2008 - Gældende
Bekendtgørelse af bilag af 4. juli 1991 til protokol af 2. november 1973 vedrørende indgriben på det åbne hav ved forurening af havet med andre stoffer end olie
Udenrigsministeriet
BET nr 4000 af 31/01/1981 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for afløbssystemer af plast VA 2. 10/DK 007
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 10012 af 03/08/1994 - Gældende
Patentansøgning afslået for så vidt angår 4 af kravene, men tilbagesendt til Patentdirektoratet for viderebehandling af de 4 øvrige krav.
Erhvervsministeriet
BET nr 4000 af 31/01/1985 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for kontraventiler i brugsvandsinstallationer VA 1.50/DK 004
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BET nr 4000 af 28/02/1979 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for friktionssvejste rør og formstykker af plast VA 2.10/DK
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BKI nr 24 af 23/08/2001 - Gældende
Bekendtgørelse af bilag til protokol af 2. november 1973 vedrørende indgriben på det åbne hav ved forurening af havet med andre stoffer end olie
Udenrigsministeriet
KEN nr 4026 af 17/06/1988 - Gældende
Tvist om i hvilket omfang tilsynet ved opførelsen af et skolebyggeri var ansvarlig for fejl og mangler ved det af tømrerentreprenørerne udførte arbejde. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9184 af 13/02/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - kommuner - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2008/1 LSF 213 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand
(Folketingets ombudsmands pension, Ombudsmandens kompetence i forhold til halvoffentlige organer og private institutioner m.v.)

Folketinget
KEN nr 9510 af 28/03/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - handicap - afskedigelse efter orlov - ej handicap - forskelsbehandling "by association" - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BET nr 4002 af 31/05/1981 - Gældende
Godkendelses- og prøvningsbetingelser for afspærringsarmaturer i bygninger VA 1.50/DK 011
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9691 af 16/03/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2003-6-103
Justitsministeriet
2013/1 LSV 53 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
2013/1 LSF 53 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Justitsministeriet
1996/1 BTL 128 - Gældende
1996 BTL 128 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MILJØBESKYTTELSE OG LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDEVANDSANLÆG M.V. (SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND M.V.) NR L 128 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 10076 af 09/09/1994 - Gældende
Ansøgning om patent på fremgangsmåde til fremstilling af et vævsklæbestof på basis af humane eller animalske proteiner fra blov afslået, da det ansøgte patent ikke fandtes at afvige væsentligt fra kendt teknik.
Erhvervsministeriet
2017/1 LSV 71 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
2017/1 LSF 71 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 15050 af 21/10/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 529 af 27/06/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af bekæmpelsesmidler i levnedsmidler(* 1) (Pesticidbekg)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 239 af 30/03/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (* 1) (Plastbekg.)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 876 af 24/10/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 464 af 03/08/1982 - Historisk
Bekendtgørelse om fastsættelse af kodenummer for produkter omfattet af arbejdstilsynets bekendtgørelse om erhvervsmæssigt malearbejde
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1064 af 04/12/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om materialer og genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 931 af 06/12/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om materialer og genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1016 af 12/12/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af listen over farlige stoffer (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1215 af 18/12/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om materialer og genstande bestemt til at komme i berøring med fødevarer
(Bekendtgørelse om materialer og genstande)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 94 af 10/02/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilsætningsstoffer til foderstoffer (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1160 af 15/12/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til stærkstrømstekniker og elinstallatør
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 75 af 30/01/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om grænseværdier for udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer og havet (Liste 1 - stoffer) (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 300 af 12/05/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer m.v. (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 80 af 27/01/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer
(materialer og genstande bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 111 af 20/02/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 847 af 15/10/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 758 af 20/11/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler(* 1) (* 3) (Plastbekg)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 660 af 24/07/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om bygningskonstruktøruddannelsen
Undervisningsministeriet 1|2 >