Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på dyreværn  fandt 189 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4 >

 
LOV nr 906 af 16/12/1998 - Gældende
Lov for Grønland om hunde og dyreværn
Fødevareministeriet
LBK nr 257 af 08/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forbud mod markedsføring m.v. samt indførsel og udførsel af skind og skindprodukter fra hunde og katte
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 469 af 15/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forbud mod hold af ræve
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 20 af 11/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af dyreværnsloven
(Dyreværnsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 56 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 137 af 23/03/1948 - Gældende
Lov om Færøernes Hjemmestyre (* 1)
Statsministeriet
LBK nr 57 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hold af slagtekalkuner
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 51 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 49 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 54 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hold af slagtekyllinger
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 58 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 304 af 30/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hold af heste
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1373 af 30/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hunde
(Hundeloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1260 af 16/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Det Dyreetiske Råd
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 184 af 27/02/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene
Statsministeriet
BEK nr 1397 af 02/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om zoologiske haver m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 132 af 26/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR1H nr 10345 af 28/11/2017 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Dyreværn
Justitsministeriet
1998/1 LSF 68 - Gældende
Forslag til lov for Grønland om hunde og dyreværn
Justitsministeriet
1998/1 LSV 68 - Gældende
Forslag til Lov for Grønland om hunde og dyreværn
Folketinget
1998/1 LF 68 - Gældende
Forslag til lov for Grønland om hunde og dyreværn.
Justitsministeriet
1998/1 BTL 68 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov for Grønland om hunde og dyreværn
Folketinget
KEN nr 9979 af 30/08/2017 - Gældende
Indsamlingsnævnets afgørelse i sag nr. 17-9320-00020 Indsamlingsnævnet finder Foreningen Tøstrup Kattehjem og Dyreværns håndtering af en mindre positiv henvendelse om foreningen indsamling for kritisabel
Justitsministeriet
KEN nr 9666 af 03/05/1995 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 21/1995
Justitsministeriet
2018/1 BSF 127 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om pasningsloft for anbragte dyr
Folketinget
1990/2 LSF 61 - Gældende
1990 LSF 61 FORSLAG TIL DYREVÆRNSLOV
Folketinget
1990/1 LSF 46 - Gældende
1990 LSF 46 FORSLAG TIL DYREVÆRNSLOV
Folketinget
1990/2 BTL 39 - Gældende
1990 BTL 39 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL DYREVÆRNSLOV NR L 39 1990-91, 2. SAMLING
Folketinget
1998/1 SF L 68 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (28. oktober 1998) - L 68
Folketinget
1997/1 LSF 179 - Gældende
1997 LSF 179 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF DYREVÆRNSLOVEN
Folketinget
2014/1 BSF 161 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om underretningspligt, når vanrøgt af dyr bliver observeret
Folketinget
2002/1 ÆF3 116 - Gældende
Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte og lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin
(Ændring af regler om arealkrav, individuelle stier og aflastningstier, rodemateriale og overgangsperioder)

Folketinget
2004/2 BTB 11 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod slagtning og aflivning af dyr uden forudgående bedøvelse
Folketinget
2002/1 BTL 164 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om hunde
(Indgreb over for farlige hunde, forbud mod hundekampe m.v.)

Folketinget
2001/2 BF 67 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kulegravning af dyreværnslovgivningen.
Justitsministeriet
1989/1 LSF 217 - Gældende
1989 LSF 217 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DYREFORSØG
Folketinget
FOU nr 1986.51 - Gældende
Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn
Folketinget
VEJ nr 60131 af 17/05/1996 - Gældende
Regler for uddannelse af kvæginseminører
Miljø- og Fødevareministeriet
2009/1 BTL 163 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven
(Forbud mod besiddelse m.v. af visse hunde, båndpligt, aflivning af hunde, der skambider, midlertidig frakendelse af retten til at have med dyr at gøre m.v.)

Folketinget
1988/1 LSF 192 - Gældende
1988 LSF 192 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DYREFORSØG
Folketinget
2014/1 LSV 134 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger (Forbud mod seksuel omgang eller seksuelle handlinger med dyr, forbud mod salg af hunde på markeder, avl af familie- og hobbydyr, ændret rådsstruktur m.v.)
Folketinget
2014/1 LSF 134 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger
(Forbud mod seksuel omgang eller seksuelle handlinger med dyr, forbud mod salg af hunde på markeder, avl af familie- og hobbydyr, ændret rådsstruktur m.v.)

Fødevareministeriet
1998/1 LSF 66 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dyreværnsloven (Oprettelse af et råd vedrørende hold af særlige dyr m.v.)
Justitsministeriet
2003/1 LSF 208 - Gældende
Forslag til Lov om Det Etiske Råd
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
1990/2 LSF 39 - Gældende
1990 LSF 39 FORSLAG TIL DYREVÆRNSLOV
Folketinget
VEJ nr 9433 af 01/01/2002 - Gældende
Vejledning om behandling af dyr af hesteslægten med visse lægemidler
Miljø- og Fødevareministeriet
2007/2 BSF 99 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om krav om uddannelse af dyrehandlere og ansatte i dyrehandler
Folketinget
2007/2 BSF 60 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om et dyreværnspoliti
Folketinget
2012/1 LSF 69 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden
(Ophævelse af krav om særskilt aflivning af fostre i forbindelse med slagtning)

Fødevareministeriet
2006/1 LSF 45 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin, lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin samt lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte
(Gennemførelse af Europarådets reviderede rekommandation om svin m.v.)

Justitsministeriet 1|2|3|4 >