Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på dyreværn  fandt 175 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4 >

 
LOV nr 906 af 16/12/1998 - Gældende
Lov for Grønland om hunde og dyreværn
Fødevareministeriet
LBK nr 49 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 20 af 11/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af dyreværnsloven
(Dyreværnsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1373 af 30/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hunde
(Hundeloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 469 af 15/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forbud mod hold af ræve
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 257 af 08/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forbud mod markedsføring m.v. samt indførsel og udførsel af skind og skindprodukter fra hunde og katte
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 304 af 30/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hold af heste
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 58 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 51 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 54 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hold af slagtekyllinger
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 56 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 57 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hold af slagtekalkuner
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 137 af 23/03/1948 - Gældende
Lov om Færøernes Hjemmestyre (* 1)
Statsministeriet
BEK nr 1260 af 16/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Det Dyreetiske Råd
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 132 af 26/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1397 af 02/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om zoologiske haver m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 184 af 27/02/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene
Statsministeriet
CIR1H nr 10345 af 28/11/2017 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Dyreværn
Justitsministeriet
1998/1 LSV 68 - Gældende
Forslag til Lov for Grønland om hunde og dyreværn
Folketinget
1998/1 BTL 68 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov for Grønland om hunde og dyreværn
Folketinget
1998/1 LSF 68 - Gældende
Forslag til lov for Grønland om hunde og dyreværn
Justitsministeriet
1998/1 LF 68 - Gældende
Forslag til lov for Grønland om hunde og dyreværn.
Justitsministeriet
KEN nr 9979 af 30/08/2017 - Gældende
Indsamlingsnævnets afgørelse i sag nr. 17-9320-00020 Indsamlingsnævnet finder Foreningen Tøstrup Kattehjem og Dyreværns håndtering af en mindre positiv henvendelse om foreningen indsamling for kritisabel
Justitsministeriet
1990/2 BTL 39 - Gældende
1990 BTL 39 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL DYREVÆRNSLOV NR L 39 1990-91, 2. SAMLING
Folketinget
1990/1 LSF 46 - Gældende
1990 LSF 46 FORSLAG TIL DYREVÆRNSLOV
Folketinget
1990/2 LSF 61 - Gældende
1990 LSF 61 FORSLAG TIL DYREVÆRNSLOV
Folketinget
LOV nr 386 af 06/06/1991 - Historisk
Dyreværnslov
(Dyreværnsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
1997/1 LSF 179 - Gældende
1997 LSF 179 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF DYREVÆRNSLOVEN
Folketinget
DSK nr 11131 af 18/08/1993 - Historisk
Datasammenskrivning af Dyreværnsloven
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 113 af 30/06/1993 - Historisk
Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund, der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A og/eller § 12 (* 1)
Skatteministeriet
LBK nr 1343 af 04/12/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af dyreværnsloven
(Dyreværnsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 344 af 13/05/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af dyreværnsloven
(Dyreværnsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 60131 af 17/05/1996 - Gældende
Regler for uddannelse af kvæginseminører
Miljø- og Fødevareministeriet
2004/2 BTB 11 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod slagtning og aflivning af dyr uden forudgående bedøvelse
Folketinget
2002/1 ÆF3 116 - Gældende
Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte og lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin
(Ændring af regler om arealkrav, individuelle stier og aflastningstier, rodemateriale og overgangsperioder)

Folketinget
KEN nr 9666 af 03/05/1995 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 21/1995
Justitsministeriet
1998/1 SF L 68 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (28. oktober 1998) - L 68
Folketinget
2002/1 BTL 164 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om hunde
(Indgreb over for farlige hunde, forbud mod hundekampe m.v.)

Folketinget
CIR nr 73 af 29/05/1995 - Historisk
Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A og/eller § 12 (* 1)
Skatteministeriet
CIR nr 66 af 12/04/1994 - Historisk
Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund, der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A og/eller § 12 (* 1)
Skatteministeriet
CIR nr 18104 af 26/03/1990 - Historisk
Foreninger og institutioner der er godkendte i henhold til ligningslovens § 8 A.
Skatteministeriet
CIR nr 135 af 11/11/2003 - Historisk
Cirkulære om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund
(Listecirkulæret)

Skatteministeriet
CIR nr 111 af 24/11/2004 - Historisk
Cirkulære om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund
(Listecirkulæret)

Skatteministeriet
CIR nr 44 af 24/04/1986 - Historisk
Statsskattedirektoratets cirkulære vedrørende foreninger og institutioner der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8A (* 1)
Skatteministeriet
2003/1 LSF 208 - Gældende
Forslag til Lov om Det Etiske Råd
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
CIR nr 75 af 22/05/1989 - Historisk
Statsskattedirektoratets cirkulære om foreninger og institutioner, der er godkendte i henhold til ligningslovens § 8 A (* 1) OBS: Skattedepartementet har ikke læst korrektur på retsforskriften endnu
Skatteministeriet
CIR nr 18375 af 07/05/1987 - Historisk
Statsskattedirektoratets cirkulære vedrørende foreninger og institutioner der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A (* 1)
Skatteministeriet
CIR nr 66 af 02/05/1991 - Historisk
Fonde, foreninger, stiftelser, institutter m.v. og religiøse samfund, der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A og/eller § 12 (* 1)
Skatteministeriet
CIR nr 65 af 19/05/1988 - Historisk
Statsskattedirektoratets cirkulære vedrørende foreninger og institutioner der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A (* 1)
Skatteministeriet
CIR nr 98 af 04/10/2002 - Historisk
Cirkulære om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund
(Listecirkulæret)

Skatteministeriet 1|2|3|4 >