Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på edderkop  fandt 19 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
BEK nr 1261 af 17/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod hold af særlige dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1366 af 01/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr
(Dyrehandlerbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9592 af 28/11/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00159
Justitsministeriet
KEN nr 9492 af 23/05/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-499
Justitsministeriet
KEN nr 9686 af 16/12/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1065
Justitsministeriet
BKI nr 89 af 13/09/1990 - Gældende
Bekendtgørelse af ændringer i bilagene til konventionen af 19. september 1979 om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder
Udenrigsministeriet
KEN nr 9673 af 14/06/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2006-6-336
Justitsministeriet
KEN nr 9550 af 01/11/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00131
Justitsministeriet
2008/1 BTL 80 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om forbud mod hold af ræve
Folketinget
1990/2 LSF 61 - Gældende
1990 LSF 61 FORSLAG TIL DYREVÆRNSLOV
Folketinget
1990/1 LSF 46 - Gældende
1990 LSF 46 FORSLAG TIL DYREVÆRNSLOV
Folketinget
1990/1 LSF 48 - Gældende
1990 LSF 48 FORSLAG TIL DYREVÆRNSLOV
Folketinget
1990/2 LSF 39 - Gældende
1990 LSF 39 FORSLAG TIL DYREVÆRNSLOV
Folketinget
BEK nr 208 af 06/03/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om forbud om privates hold af særlige dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1022 af 12/12/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr (dyrehandlere)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1021 af 12/12/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om privates hold af særlige dyr m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 210 af 06/03/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr
(Dyrehandlerbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1365 af 30/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr
(Dyrehandlerbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 14004 af 01/11/1985 - Historisk
Cirkulæreskrivelse til danske firmaer m.v., der indfører eller udfører varer, omfattet af Washington-konventionen/CITES.
Miljø- og Fødevareministeriet