Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på efternavne  fandt 798 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 767 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af navneloven
(Navneloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LBK nr 646 af 02/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister
(CPR-Loven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 275 af 27/03/2017 - Gældende
Lov om Haagerkonventionen af 2007
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 140 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet
(Europa-Parlamentsvalgloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 418 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen (* 1)
Justitsministeriet
LOV nr 1706 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer (PNR-loven)
Justitsministeriet
LBK nr 777 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen
(Haagerbørnebeskyttelseskonventionsloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LBK nr 25 af 09/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg på Færøerne
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 138 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg
(Kommunal- og regionalvalgloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 137 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget
(Folketingsvalgloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 290 af 20/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om navne
(Navnebekendtgørelsen)

Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1555 af 18/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om notarialforretninger
(Notarialbekendtgørelsen)

Justitsministeriet
BEK nr 1519 af 14/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved folketingsvalg
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1161 af 28/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om notarialforretninger
Justitsministeriet
BEK nr 704 af 23/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til digitale elevplaner i folkeskolen
Undervisningsministeriet
BEK nr 1403 af 01/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet
Erhvervsministeriet
BEK nr 1122 af 15/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved Europa-Parlamentsvalg
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1615 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand
Udenrigsministeriet
BEK nr 1337 af 28/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om pas m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 796 af 22/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1455 af 01/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Politiets Efterretningstjenestes behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 1220 af 21/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 699 af 04/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Tilbudsportalen
Social- og Indenrigsministeriet
BEK nr 435 af 09/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om nummeroplysningsdatabaser
(Nummeroplysningsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1214 af 07/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til udformning af bivirkningsindberetninger og periodiske sikkerhedsopdateringer m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 378 af 28/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af den enkelte borgers patientrapporterede oplysninger (PRO-data) og selvmålte data i Nationalt patientindeks (NPI)
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 133 af 02/03/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om obligatorisk knallertundervisning og knallertbeviser
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1453 af 30/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
BEK nr 39 af 12/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af de enkelte borgeres aftaler i sundhedsvæsnet i Nationalt patientindeks (NPI)
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 9747 af 15/12/1998 - Gældende
Teknisk forskrift om optælling og registrering af de ombordværende i passagerskibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1254 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om fremstilling og forhandling m.v. af foderlægemidler til fisk m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 290 af 20/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til kokke uden dansk sønæringsbevis som skibskok til at gøre tjeneste som skibskok i handelsskibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister
Erhvervsministeriet
BEK nr 147 af 30/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 634 af 19/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om synsvirksomheder
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 782 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap og institutionskort
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 1251 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om fremstilling og forhandling m.v. af foderlægemidler til dyr
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 344 af 30/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 1228 af 07/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om indførsel af visse foderlægemidler til dyr og fisk
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 53 af 14/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v.
(Anerkendelsesbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 9269 af 19/05/2003 - Gældende
Teknisk forskrift om blindpassagerer i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 727 af 24/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 208 af 24/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 739 af 03/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Undervisningsministeriet
BEK nr 854 af 19/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 578 af 23/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitet og sikkerhed ved organdonation, udtagning og testning (humane organer)
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1327 af 29/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1145 af 29/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser
Erhvervsministeriet
BEK nr 587 af 07/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 58 af 18/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1293 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>