Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på egtved  fandt 391 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8 >

 
LOV nr 185 af 20/03/1918 - Gældende
Lov om forskellige privatbaneanlæg (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 88 af 08/05/1894 - Gældende
Lov om Anlæg og Drift af Private Jernbaner (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
DSK nr 17255 af 18/08/1988 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om anlæg og drift af private jernbaner
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 364 af 02/06/1999 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 50 af 29/01/1991 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1 af 11/03/1987 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1385 af 20/12/2004 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1045 af 17/12/2002 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 253 af 23/04/1991 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 8 af 09/01/1998 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 488 af 07/06/2006 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 273 af 17/04/2000 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 361 af 14/05/1992 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LBK nr 1032 af 06/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 205 af 15/04/2002 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 324 af 19/05/1989 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 904 af 29/11/1995 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 916 af 25/11/1992 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 190 af 29/03/1989 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1152 af 07/12/2005 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1097 af 21/12/1994 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse og ændring af lov om dansk indfødsret
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 938 af 20/12/1999 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 275 af 12/05/1998 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 222 af 04/04/1990 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 537 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 229 af 08/04/1992 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1271 af 20/12/2000 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 475 af 12/06/1996 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 431 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 251 af 08/05/2002 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 35 af 31/01/1979 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt folketingsvalgkredse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 489 af 16/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 98 af 04/03/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt folketingsvalgkredse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 509 af 20/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 189 af 28/03/1974 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt folketingsvalgkredse.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 300 af 28/04/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 237 af 23/04/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 490 af 20/11/1972 - Gældende
Bekendtgørelse om landets inddeling i politikredse.
Justitsministeriet
BEK nr 526 af 07/10/1975 - Gældende
Bekendtgørelse om landets inddeling i landvæsensretsområder.
Justitsministeriet
BEK nr 656 af 29/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af den kommunale og regionale inddeling og om forpligtende kommunale samarbejder
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1131 af 11/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000-områder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 713 af 09/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om landsplandirektiv for gastransmissionsledning med tilhørende tekniske anlæg
Erhvervsministeriet
BEK nr 106 af 27/03/1972 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt folketingsvalgkredse.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1595 af 06/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
(Habitatbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1460 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed
Kulturministeriet
BEK nr 24 af 09/01/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om landets inddeling i stifter, provstier og sogne
Kirkeministeriet
BEK nr 62 af 27/02/1970 - Gældende
Bekendtgørelse om landets inddeling i amtskommuner og kommuner.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1459 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed
Kulturministeriet
BEK nr 449 af 11/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter
(Indsatsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 448 af 11/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8 >