Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på eksponentiel funktion  fandt 111 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3 >

 
LOV nr 21174 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab (EURATOM-traktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
BEK nr 805 af 20/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent
Undervisningsministeriet
BEK nr 407 af 10/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent
Undervisningsministeriet
BEK nr 567 af 03/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
KEN nr 10081 af 05/02/1996 - Gældende
Indsigelse mod udstedelse af patent på et forudbefugtet slangeformet mugbestandigt celluloselevnedsmiddelhylster af stor størrelse og fremgangsmåde til fremstilling af samme afvist.
Erhvervsministeriet
1997/2 LSF 58 - Gældende
1997 LSF 58 FORSLAG TIL LOV OM JORDBRUGETS ANVENDELSE AF GØDNING OG OM PLANTEDÆKKE
Folketinget
2004/2 LSF 137 - Gældende
Forslag til Lov om Danmarks tilslutning til EU's forfatningstraktat
(Danmarks ratifikation m.v. af traktat om en forfatning for Europa)

Udenrigsministeriet
VEJ nr 9580 af 20/10/2004 - Gældende
Vejledning om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter
(Klassificeringsvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
2018/1 LSF 147 - Gældende
Forslag til Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 354 af 26/05/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen (Matematik på matematisk linje)
Undervisningsministeriet
BEK nr 483 af 19/06/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen (Gymnasiebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 225 af 23/04/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om studentereksamen og om højere forberedelseseksamen
(Studenter- og hf-eksamensbekendtgørelsen)

(Eksamensbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 342 af 11/03/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske arkivsystemer
Kulturministeriet
BEK nr 747 af 12/11/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen) (* 1)
Undervisningsministeriet
BEK nr 347 af 26/04/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent
Undervisningsministeriet
BEK nr 1635 af 15/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent
Undervisningsministeriet
BEK nr 685 af 07/06/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent
Undervisningsministeriet
BEK nr 755 af 08/06/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent
Undervisningsministeriet
BEK nr 432 af 07/05/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent
Undervisningsministeriet
BEK nr 450 af 10/06/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1116 af 18/08/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent
Undervisningsministeriet
BEK nr 616 af 31/05/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent
Undervisningsministeriet
BEK nr 275 af 31/03/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser
Undervisningsministeriet
BEK nr 1642 af 15/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 270 af 15/03/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 524 af 17/06/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 569 af 29/07/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 319 af 19/05/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen (Gymnasiebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 850 af 20/10/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om studentereksamen og om højere forberedelseseksamen
(Studenter- og hf-eksamensbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 462 af 09/06/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1160 af 15/12/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til stærkstrømstekniker og elinstallatør
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 463 af 09/06/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 591 af 21/06/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til stærkstrømstekniker og elinstallatør
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 22 af 16/01/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen (gymnasiebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 312 af 17/05/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om studentereksamen og om højere forberedelseseksamen (studenter- og hf-eksamensbekendtgørelse)
Undervisningsministeriet
BEK nr 655 af 03/07/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 411 af 31/05/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen
Undervisningsministeriet
BEK nr 777 af 26/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen
(Hhx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 249 af 06/04/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen
Undervisningsministeriet
BEK nr 691 af 23/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 524 af 15/06/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen
Undervisningsministeriet
BEK nr 192 af 11/03/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om studentereksamen og om højere forberedelseseksamen (studenter- og hf-eksamensbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 444 af 08/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 1272 af 16/11/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 455 af 07/06/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 401 af 04/05/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 1055 af 23/10/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne
(Grundfagsbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1345 af 15/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til 2-årigt hf
(hf-bekendtgørelsen)

(Hf-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 808 af 29/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til 2-årigt hf (hf-bekendtgørelsen)
(Hf-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 882 af 06/07/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet 1|2|3 >