Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på elektronisk cigaret  fandt 109 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3 >

 
LOV nr 426 af 18/05/2016 - Gældende
Lov om elektroniske cigaretter m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 126 af 22/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter
(Forbrugsafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 19 af 08/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven)
(Tobaksafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 965 af 26/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tobaksvarer m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 499 af 30/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitet, mærkning, alderskontrolsystem og reklame m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 599 af 03/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 186 af 26/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om tobaksafgifter
Skatteministeriet
BEK nr 403 af 03/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
2015/1 LSV 144 - Gældende
Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v.
Folketinget
AFG nr 9965 af 30/08/2016 - Gældende
Tobaksafgift af et elektronisk opvarmet tobakssystem med indhold af tobak
Skatteministeriet
2015/1 LSF 144 - Gældende
Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
STV nr 20078 af 01/01/2003 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2003 DEL C TOBAK MV.
Skatteministeriet
STV nr 20057 af 01/01/2006 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2006 DEL C TOBAK MV.
Skatteministeriet
STV nr 20026 af 01/01/2007 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2007 DEL C TOBAK MV.
Skatteministeriet
2015/1 LSF 166 - Gældende
Forslag til Lov om tobaksvarer m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BKI nr 71 af 09/08/1971 - Gældende
Bekendtgørelse af Locarno-arrangement af 8. oktober 1968 vedrørende oprettelse af en international klassifikation af industrielle mønstre og modeller. (* 2)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9116 af 13/02/2019 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at sikre at der ikke ryges indendørs på et serveringssted
Økonomi- og Indenrigsministeriet
STV nr 20012 af 01/01/2001 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2001 D.2 PROVIANTERING
Skatteministeriet
STV nr 20034 af 01/01/2003 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2003 OVERSIGTER
Skatteministeriet
BKI nr 8 af 14/02/1958 - Gældende
Bekendtgørelse af en europæisk konvention om international klassifikation af patenter på opfindelser
Udenrigsministeriet
2011/1 LSF 186 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om røgfri miljøer
(Udvidelse af lovens anvendelsesområde, en skærpelse af lovens straffebestemmelser m.v.)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
STV nr 20085 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2003 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
ISP nr 2012.0127 - Gældende
Inspektion af Retspsykiatrisk Center Glostrup den 22. november 2007 - opfølgning
Folketinget
2009/1 LSF 20 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af spiritus m.m., lov om tobaksafgifter, lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. og forskellige andre love1)
(Gennemførelse af EU-cirkulationsdirektiv)

Skatteministeriet
STV nr 20083 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2003 B.1 EU-FORSENDELSE
Skatteministeriet
STV nr 20024 af 01/01/2007 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2007 DEL A GENERELT OM PUNKT- OG MILJØAFGIFTER
Skatteministeriet
STV nr 20028 af 01/01/2006 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2006 DEL A GENERELT OM PUNKT- OG MILJØAFGIFTER
Skatteministeriet
2010/1 LSF 23 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love
(Fremrykning af forhøjelse af lønsumsafgift for finansielle virksomheder, lønsumsafgiftsfritagelse for undervisning på professionshøjskoler, ændring af reglerne om renten af registreringsafgift ved bl.a. forholdsmæssig betaling i forbindelse med leasing)

Skatteministeriet
STV nr 20072 af 01/01/2007 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2007 B.1 EU-FORSENDELSE
Skatteministeriet
STV nr 20069 af 01/01/2006 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2006 B.1 EU-FORSENDELSE
Skatteministeriet
STV nr 20001 af 01/01/2006 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2006 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
ISP nr 2006.752 - Gældende
Inspektion af Roskilde Amtssygehus Fjorden den 17. november 2005
Folketinget
STV nr 20074 af 01/01/2007 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2007 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
2002/1 LSF 66 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af mineralvand m.v. og andre love
(Ændring af regnskabsbestemmelser, skærpede bøder m.v.)

Skatteministeriet
STV nr 20076 af 01/01/2003 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2003 DEL A GENERELT OM PUNKT- OG MILJØAFGIFTER
Skatteministeriet
2011/1 LSF 12 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og forskellige andre love
(Udvidelse af lønsumsafgiftsfritagelse af museumsvirksomhed, momsfradrag i stedet for godtgørelse for visse transaktioner, ophævelse af momsfritagelse ved indførsel af magasiner til private, mulighed for dagbøder ved uregistreret virksomhed, visse lempelser i faktureringsreglerne m.v.)

Skatteministeriet
STV nr 20040 af 01/01/2000 - Gældende
TILL G; TOLDBEHANDLING, FORSENDELSE 2000 FORORD
Skatteministeriet
STV nr 20007 af 01/01/2001 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2001 B.1 EU-FORSENDELSE
Skatteministeriet
BKI nr 31 af 24/07/1964 - Gældende
Bekendtgørelse af ændret udformning af tillægget til den europæiske konvention af 19. december 1954 om international klassifikation af patenter på opfindelser
Udenrigsministeriet
STV nr 20067 af 01/01/2007 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2007 BILAG
Skatteministeriet
STV nr 20038 af 01/01/1991 - Gældende
PERSONBESKATNING 1991 AFSNIT EB - INDKOMSTOPGØRELSE FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20064 af 01/01/2006 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2006 BILAG
Skatteministeriet
STV nr 20016 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2003 BILAG
Skatteministeriet
STV nr 20059 af 01/01/2000 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2000 B.1 EU-FORSENDELSE
Skatteministeriet
STV nr 20031 af 01/01/2000 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2000 DEL A GENERELT OM PUNKT- OG MILJØAFGIFTER
Skatteministeriet
STV nr 20103 af 01/01/1990 - Gældende
PERSONBESKATNING 1990 AFSNIT PL - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
2001/2 BSF 58 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af Stabiliserings- og Associeringsaftale mellem de Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side
Udenrigsministeriet
STV nr 20029 af 01/01/1998 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1998 AFSNIT B.1 - EU-FORSENDELSE
Skatteministeriet
STV nr 20035 af 01/01/1997 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1997 AFSNIT B.1 - EU-FORSENDELSE
Skatteministeriet
BKI nr 44 af 28/03/1968 - Gældende
Bekendtgørelse af Geneve-protokol (1967) af 30. juni 1967 til og overenskomst af samme dato om anvendelsen af artikel VI i Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel.
Udenrigsministeriet 1|2|3 >