Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på elektronisk cigaret  fandt 109 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3 >

 
1990/2 LSF 83 - Gældende
1990 LSF 83 FORSLAG TIL VAREMÆRKELOV
Folketinget
STV nr 20011 af 01/01/1997 - Gældende
PERSONBESKATNING 1997 AFSNIT EB -INDKOMSTOPGØRELSE FOR SELVSTÆNDIGT ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
2000/1 BSF 105 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af aftale om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side
Udenrigsministeriet
STV nr 20058 af 01/01/1996 - Gældende
PERSONBESKATNING 1996 AFSNIT EB - INDKOMSTOPGØRELSE FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20041 af 01/01/1994 - Gældende
PERSONBESKATNING 1994 AFSNIT EB - INDKOMSTOPGØRELSE FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20015 af 01/01/1993 - Gældende
PERSONBESKATNING 1993 AFSNIT EB - INDKOMSTOPGØRELSE FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20054 af 01/01/1992 - Gældende
PERSONBESKATNING 1992 AFSNIT EB - INDKOMSTOPGØRELSE FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
1996/1 BSF 9 - Gældende
1996 BSF 9 FOLKETINGSBESLUTNING OM TILTRÆDELSE AF EURO-MIDDELHAVSASSOCIERINGSAFTALEN MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN TUNESIEN PÅ DEN ANDEN SIDE
Folketinget
1996/1 BSF 51 - Gældende
1996 BSF 51 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER, DER OPTRÆDER INDEN FOR RAMMERNE AF DEN EUROPÆISKE UNION, PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN SLOVENIEN PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 10. JUNI 1996
Folketinget
STV nr 20040 af 01/01/1995 - Gældende
PERSONBESKATNING 1995 AFSNIT EB - INDKOMSTOPGØRELSE FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
2014/1 TBL 1 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret 2015
Folketinget
1996/1 BSF 7 - Gældende
1996 BSF 7 FOLKETINGSBESLUTNING OM TILTRÆDELSE AF EURO-MIDDELHAVSASSOCIERINGSAFTALEN MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG STATEN ISRAEL PÅ DEN ANDEN SIDE
Folketinget
1996/1 BSF 8 - Gældende
1996 BSF 8 FOLKETINGSBESLUTNING OM TILTRÆDELSE AF EURO-MIDDELHAVSASSOCIERINGSAFTALEN MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG KONGERIGET MAROKKO PÅ DEN ANDEN SIDE
Folketinget
1995/1 BSF 2 - Gældende
1995 BSF 2 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN LETLAND PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 12. JUNI 1995
Folketinget
1999/1 BSF 20 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning EURO-MIDDELHAVSAFTALEN OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG DET HASHEMITISKE KONGERIGE JORDAN PÅ DEN ANDEN SIDE om tiltrædelse af Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem de Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side
Udenrigsministeriet
1995/1 BSF 3 - Gældende
1995 BSF 3 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN LITAUEN PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 12. JUNI 1995
Folketinget
1999/1 LSF 20 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove
Skatteministeriet
2000/1 BSF 154 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, de dertil knyttede protokoller, erklæringer og aftalens slutakt samt af intern aftale om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til finansprotokollen til ovennævnte aftale undertegnet i Bruxelles den 18. september 2000
Udenrigsministeriet
1995/1 BSF 1 - Gældende
1995 BSF 1 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN ESTLAND PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 12. JUNI 1995
Folketinget
VEJ nr 9525 af 28/06/2018 - Gældende
Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20003 af 01/01/1984 - Gældende
PERSONBESKATNING 1984 AFSNIT PL - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20010 af 01/01/1985 - Gældende
PERSONBESKATNING 1985 AFSNIT PL - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20062 af 01/01/1988 - Gældende
PERSONBESKATNING 1988 AFSNIT PL - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20044 af 01/01/1986 - Gældende
PERSONBESKATNING 1986 AFSNIT PL - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20025 af 01/01/1989 - Gældende
PERSONBESKATNING 1989 AFSNIT PL - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20013 af 01/01/1987 - Gældende
PERSONBESKATNING 1987 AFSNIT PL - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20072 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 E. ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20027 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 E. ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20067 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 E. ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20110 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2003 - 2
Skatteministeriet
STV nr 20077 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2007-3
Skatteministeriet
STV nr 20011 af 01/01/2006 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2006 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2006-4
Skatteministeriet
LBK nr 1484 af 30/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter
(Forbrugsafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 56 af 29/01/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter
Skatteministeriet
LBK nr 379 af 01/04/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven)
(Tobaksafgiftsloven)

Skatteministeriet
BEK nr 1408 af 04/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om definitioner af tobaksvarer, kredittid, administrative regler for virksomheder og varetransport til eller fra andre EU-lande efter lov om tobaksafgifter
Skatteministeriet
BEK nr 325 af 29/03/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om definitioner af tobaksvarer, kredittid, administrative regler for virksomheder og varetransport inden for EU efter lov om tobaksafgifter
Skatteministeriet
BEK nr 172 af 28/02/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om grænseværdier, målemetoder, mærkning, varebetegnelser m.v. for tobaksvarer
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 912 af 29/08/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om forbud mod markedsføring og forhandling af lightere, der ikke er børnesikrede eller som kan henføres under begrebet novelty lighters
(Børnelighterbekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 405 af 02/05/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om forbud mod indførsel, fremstilling og overdragelse af lightere, der ikke er børnesikrede eller som kan henføres under begrebet novelty lighters
(Lighterbekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 467 af 15/06/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
BEK nr 1202 af 23/12/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om toldbehandling m.v.
Skatteministeriet
BEK nr 675 af 12/07/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
BEK nr 181 af 10/03/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
BEK nr 1172 af 22/12/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
BEK nr 1400 af 20/12/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
BEK nr 516 af 07/06/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
BEK nr 594 af 09/07/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailhandelsuddannelse med specialer
Undervisningsministeriet
BEK nr 600 af 09/07/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om engroshandelsuddannelse med specialer
Undervisningsministeriet
BEK nr 361 af 22/03/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet< 1|2|3 >