Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på elektronisk cigaret  fandt 111 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


 
BEK nr 499 af 30/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitet, mærkning, alderskontrolsystem og reklame m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 599 af 03/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 186 af 26/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om tobaksafgifter
Skatteministeriet
BEK nr 403 af 03/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
BEK nr 1408 af 04/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om definitioner af tobaksvarer, kredittid, administrative regler for virksomheder og varetransport til eller fra andre EU-lande efter lov om tobaksafgifter
Skatteministeriet
BEK nr 325 af 29/03/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om definitioner af tobaksvarer, kredittid, administrative regler for virksomheder og varetransport inden for EU efter lov om tobaksafgifter
Skatteministeriet
BEK nr 172 af 28/02/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om grænseværdier, målemetoder, mærkning, varebetegnelser m.v. for tobaksvarer
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 912 af 29/08/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om forbud mod markedsføring og forhandling af lightere, der ikke er børnesikrede eller som kan henføres under begrebet novelty lighters
(Børnelighterbekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 405 af 02/05/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om forbud mod indførsel, fremstilling og overdragelse af lightere, der ikke er børnesikrede eller som kan henføres under begrebet novelty lighters
(Lighterbekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 467 af 15/06/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
BEK nr 1202 af 23/12/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om toldbehandling m.v.
Skatteministeriet
BEK nr 675 af 12/07/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
BEK nr 1172 af 22/12/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
BEK nr 181 af 10/03/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
BEK nr 1400 af 20/12/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
BEK nr 516 af 07/06/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
BEK nr 594 af 09/07/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailhandelsuddannelse med specialer
Undervisningsministeriet
BEK nr 600 af 09/07/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om engroshandelsuddannelse med specialer
Undervisningsministeriet
BEK nr 361 af 22/03/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
BEK nr 992 af 19/10/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
BEK nr 1007 af 08/12/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om toldbehandling
(Toldbehandlingsbekendtgørelsen)

Skatteministeriet
BEK nr 656 af 19/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
BEK nr 649 af 08/07/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bedriftssundhedstjeneste
Beskæftigelsesministeriet