Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på engel  fandt 904 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: enkelt , enhed , engelsk ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 144 af 03/03/1992 - Gældende
Lov om opholdstilladelse for statsløse palæstinensere fra Libanon
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 7 af 03/01/1992 - Gældende
Lov om inspektion af konventionelle væbnede styrker i Danmark (* 1)
Justitsministeriet
LOV nr 272 af 02/05/1990 - Gældende
Lov om handelsagenter og handelsrejsende
(Handelsagentloven)

Justitsministeriet
LOV nr 396 af 13/06/1990 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven m.v. (Forenkling og modernisering inden for Justitsministeriets område)
Justitsministeriet
LOV nr 386 af 20/05/1992 - Gældende
Lov om ændring af visse love inden for Justitsministeriets område (Betalingsbestemmelser)
Justitsministeriet
LOV nr 1224 af 18/12/2012 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 592 af 04/06/2010 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1095 af 22/12/1993 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 761 af 27/11/1991 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1539 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 923 af 22/12/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af ændringer i vedtægt for Det danske Advokatsamfund
Justitsministeriet
BEK nr 841 af 12/12/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af ændring af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler
Justitsministeriet
BEK nr 434 af 01/06/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om brugerbetaling inden for det familieretlige område
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 874 af 17/12/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om registrering af fonde og visse foreninger og disses indsendelse af årsregnskaber m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 435 af 01/06/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om afgift til dækning af omkostningerne ved administration af lov om krigsmateriel m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 431 af 01/06/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed
Justitsministeriet
BEK nr 679 af 20/10/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om flagning med det europæiske flag
Justitsministeriet
BEK nr 701 af 01/11/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af lastbiler og sættevogne (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 436 af 01/06/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om gebyr og afgift for tilladelser efter lov om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 866 af 18/12/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tvangsauktionsvilkår (fast ejendom)
Justitsministeriet
BEK nr 110 af 22/02/1990 - Gældende
Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 110 af 22. februar 1990
Justitsministeriet
BEK nr 437 af 01/06/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om gebyr for anmeldelser og tilladelser efter lov om private registre m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 618 af 13/07/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om inspektion af konventionelle væbnede styrker i Danmark
Justitsministeriet
BEK nr 487 af 24/06/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsvarets, civilforsvarets og brandvæsenernes køretøjer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 627 af 29/08/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om halekupering af visse hunderacer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 683 af 11/10/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af instruks for auktionsledere
Justitsministeriet
BEK nr 453 af 18/06/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 426 af 01/06/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om internationalt kørecertifikat
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 682 af 11/10/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om auktionslederes sikkerhedsstillelse, vederlag m.m.
Justitsministeriet
BEK nr 970 af 07/12/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved beregning af de årlige omkostninger i procent i henhold til lov om kreditaftaler
Justitsministeriet
BEK nr 131 af 26/02/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til færdselsloven
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 166 af 09/03/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til færdselsloven
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 207 af 26/03/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til færdselsloven
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 295 af 28/04/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplaner for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E) og til store køretøjer (kategori C, D og E)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 647 af 17/09/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 145 af 06/03/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om ombytning af kørekort
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 490 af 25/06/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om udlæg for tvangsbøder efter skattekontrolloven, for visse bøder efter kildeskatteloven og for tilbagebetalingskrav efter lov om en børnefamilieydelse
Justitsministeriet
BEK nr 21 af 09/01/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om ombytning af kørekort
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 42 af 22/01/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om ombytning af kørekort
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 809 af 05/12/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om grundlister
Justitsministeriet
BEK nr 645 af 12/10/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om valgagitation
Justitsministeriet
BEK nr 656 af 26/09/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (Dækmønsterdybde m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 359 af 06/06/1986 - Gældende
Bekendtgørelse om forøgelse af forsvarets styrker m.v.
Forsvarsministeriet
BEK nr 896 af 21/12/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af morarentesatsen i lov om renter ved forsinket betaling, forsikringsaftaleloven m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 753 af 12/11/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om retsafgift for udlæg, der foretages efter lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., samt om oppebørsel af visse retsafgifter
Justitsministeriet
BEK nr 11171 af 17/12/1992 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM ÆNDRING AF DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJER 1992(* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 972 af 09/12/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervelse, besiddelse og transport af skydevåben for personer bosiddende i et EF-land. (* 1)
Justitsministeriet
BEK nr 1113 af 15/12/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af ændring af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler
Justitsministeriet
BEK nr 11270 af 10/07/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af detailforskrifter for køretøjer 1990
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1549 af 23/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om greencardordningens pointsystem
Udlændinge- og Integrationsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>