Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på engelsk ordbog  fandt 101 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


 1|2 >

 
KEN nr 10063 af 31/07/1995 - Gældende
Varemærket FEAST for spiseis ikke fundet tilstrækkeligt særpræget til at kunne registreres.
Erhvervsministeriet
KEN nr 10021 af 10/06/1994 - Gældende
Indsigelse imod gyldigheden af registreringen af varemærket CYGNUS COPIER afvist.
Erhvervsministeriet
AFG nr 9081 af 29/11/1996 - Gældende
Varemærkerne McMOON og EGG McMUFFIN fundet forvekslelige
Erhvervsministeriet
KEN nr 10066 af 26/06/1991 - Gældende
DEN RØDE SERIE blev ikke anset for at have særpræg
Erhvervsministeriet
KEN nr 10381 af 13/12/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - ej medhold - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 10005 af 04/04/1977 - Gældende
Spørgsmål om et ansøgt varemærke for dyrefoder udgjorde en utilbørlig udnyttelse af den goodwill, der var knyttet til et andet stærkt indarbejdet varemærke registreret for øl.
Erhvervsministeriet
AFG nr 60154 af 01/01/1998 - Gældende
Varemærket BRICK registrerbart på trods af, at det er et personnavn.
Erhvervsministeriet
KEN nr 10088 af 22/11/1994 - Gældende
Varemærket M c (ordmærke) fundet uegnet til registrering på grund af manglende særpræg.
Erhvervsministeriet
KEN nr 10060 af 24/04/1996 - Gældende
Varemærket CAPE COLONY ikke forvekseligt med mærket CAPE COUNTRY. Mærket ikke en geografisk betegnelse.
Erhvervsministeriet
KEN nr 60476 af 04/11/1998 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 89/1998
Justitsministeriet
KEN nr 10066 af 25/10/1995 - Gældende
Varemærkerne AMOKSIKLAV og AMOXIL ikke fundet forvekslelige
Erhvervsministeriet
KEN nr 9268 af 24/06/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2008-6-0688
Justitsministeriet
KEN nr 10082 af 20/10/1994 - Gældende
Varemærket VENT-LONG ikke fundet forveksleligt med varemærkerne VENTOLIN, VENTOLINE og VENTOLONG
Erhvervsministeriet
KEN nr 9143 af 07/11/1996 - Gældende
Et figurmærke afbildende en vifte og med ordet DINERCO under viften fundet forvekslelig med et figurmærke bestående alene af en vifte
Erhvervsministeriet
KEN nr 10024 af 13/03/1995 - Gældende
Varemærket QUOTRON F/X TRADER ikke fundet forveksleligt med to varemærker, begge KONTRON
Erhvervsministeriet
KEN nr 9137 af 21/02/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0173
Justitsministeriet
KEN nr 9162 af 16/01/1998 - Gældende
Varemærkerne EPODERM og EPOLEUM er forvekslelige
Erhvervsministeriet
KEN nr 10416 af 29/04/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - national oprindelse - chikane - arbejdsvilkår - sprog - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9933 af 15/09/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00972
Justitsministeriet
KEN nr 9520 af 05/02/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. bevilling til toldoplag type E – biler opbevaret i showrooms hos forhandler
Skatteministeriet
AFG nr 9635 af 21/05/2019 - Gældende
Moms - ikke momsfritagelse - avis
Skatteministeriet
AFG nr 9636 af 21/05/2019 - Gældende
Moms - ikke momsfritagelse - avis
Skatteministeriet
KEN nr 10049 af 19/05/1995 - Gældende
Et M med en stjerne ikke til hinder for registrering af det af ansøger ansøgte M, drejet 90 grader og indeholdende ordene 'Mostly Men'.(* 1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 9804 af 09/09/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligtig indkomst - hævninger foretaget med udenlandske kreditkort
Skatteministeriet
2010/1 LSF 182 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Ændring af racismeparagraffen)

Folketinget
VEJ nr 55 af 18/07/2011 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel
Erhvervsministeriet
KEN nr 10152 af 15/09/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00959
Justitsministeriet
KEN nr 9766 af 03/08/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01101
Justitsministeriet
2004/1 LSF 152 - Gældende
Forslag til Navnelov
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
2004/2 LSF 27 - Gældende
Forslag til Navnelov
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
STV nr 20095 af 01/01/1990 - Gældende
PERSONBESKATNING 1990 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
STV nr 20017 af 01/01/1989 - Gældende
PERSONBESKATNING 1989 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
STV nr 20054 af 01/01/1988 - Gældende
PERSONBESKATNING 1988 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
STV nr 20054 af 01/01/1987 - Gældende
PERSONBESKATNING 1987 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
STV nr 20036 af 01/01/1986 - Gældende
PERSONBESKATNING 1986 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
STV nr 20034 af 01/01/1985 - Gældende
PERSONBESKATNING 1985 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
STV nr 20062 af 01/01/1984 - Gældende
PERSONBESKATNING 1984 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
SKR nr 22063 af 04/09/1981 - Historisk
Skrivelse vedrørende praktiske forhold ved hf-eksamen i engelsk
Undervisningsministeriet
VEJ nr 22041 af 01/12/1977 - Historisk
Vejledning for HF-selvstuderende i engelsk
Undervisningsministeriet
RTL nr 22096 af 01/01/1988 - Historisk
Vejledende retningslinjer for faget engelsk i gymnasiet
Undervisningsministeriet
VEJ nr 22007 af 01/01/1974 - Historisk
Undervisningsvejledning vedrørende engelsk, HF, i henhold til bekendtgørelse om højere forberedelseseksamen af 24. april 1974 § 33
Undervisningsministeriet
SKR nr 22056 af 04/05/1990 - Historisk
Skrivelse om ordbøger ved skriftlig eksamen (Til rektorer og forstandere for samtlige gymnasieskoler, studenterkurser og hf-kurser)
Undervisningsministeriet
SKR nr 22215 af 14/12/1988 - Historisk
Oversigt over tilladte hjælpemidler ved HF-eksamen
Undervisningsministeriet
SKR nr 22002 af 13/01/1989 - Historisk
Oversigt over tilladte hjælpemidler ved studentereksamen
Undervisningsministeriet
SKR nr 22216 af 14/12/1988 - Historisk
Oversigt over tilladte hjælpemidler ved studentereksamen
Undervisningsministeriet
CIR nr 42 af 14/03/1990 - Historisk
Cirkulære om tilladte hjælpemidler ved prøveafholdelse inden for almen voksenuddannelse (* 1) (Til alle amtskommuner, Københavns og Frederiksberg Kommuner samt alle voksenuddannelsescentre)
Undervisningsministeriet
CIR nr 196 af 25/11/1987 - Historisk
Cirkulære om anvendelse af visse hjælpemidler m.v. ved folkeskolens afsluttende prøver (Til alle amtsråd, kommunalbestyrelser, Skoledirektionen i København, alle skolekommissioner, skolenævn, lærerråd, ledere af kommunale folkeskoler, statsøvelsesskoler, friskoler, private grundskoler, grundskolekursus samt andre skoler, kursus, institutioner m.v., som afholder folkeskolens afsluttende prøver)
Undervisningsministeriet
SKR nr 22187 af 15/09/1988 - Historisk
Skrivelse om eksamensafvikling, tilladte hjælpemidler m.v. ved skriftlige, mundtlige og praktiske prøver fra og med skoleåret 1988/89 (Handelsskolerne)
Undervisningsministeriet
SKR nr 22267 af 20/11/1987 - Historisk
Skrivelse vedrørende 1-årige gymnasiale suppleringskursus for flygtninge (GIF)
Undervisningsministeriet
CIR nr 16794 af 18/09/1978 - Historisk
Cirkulære om læseplaner ved den prøveforberedende enkeltfagsundervisning for voksne til folkeskolens afgangsprøve og folkeskolens udvidede afgangsprøve m.v. (Til alle amtsråd, forberedelseskurser og Københavns og Frederiksberg kommune.)
Undervisningsministeriet



 1|2 >