Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på engelsk ordbog  fandt 101 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3 >

 
KEN nr 10063 af 31/07/1995 - Gældende
Varemærket FEAST for spiseis ikke fundet tilstrækkeligt særpræget til at kunne registreres.
Erhvervsministeriet
KEN nr 10021 af 10/06/1994 - Gældende
Indsigelse imod gyldigheden af registreringen af varemærket CYGNUS COPIER afvist.
Erhvervsministeriet
AFG nr 9081 af 29/11/1996 - Gældende
Varemærkerne McMOON og EGG McMUFFIN fundet forvekslelige
Erhvervsministeriet
KEN nr 10066 af 26/06/1991 - Gældende
DEN RØDE SERIE blev ikke anset for at have særpræg
Erhvervsministeriet
KEN nr 10381 af 13/12/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - ej medhold - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 10005 af 04/04/1977 - Gældende
Spørgsmål om et ansøgt varemærke for dyrefoder udgjorde en utilbørlig udnyttelse af den goodwill, der var knyttet til et andet stærkt indarbejdet varemærke registreret for øl.
Erhvervsministeriet
AFG nr 60154 af 01/01/1998 - Gældende
Varemærket BRICK registrerbart på trods af, at det er et personnavn.
Erhvervsministeriet
KEN nr 10088 af 22/11/1994 - Gældende
Varemærket M c (ordmærke) fundet uegnet til registrering på grund af manglende særpræg.
Erhvervsministeriet
KEN nr 10060 af 24/04/1996 - Gældende
Varemærket CAPE COLONY ikke forvekseligt med mærket CAPE COUNTRY. Mærket ikke en geografisk betegnelse.
Erhvervsministeriet
KEN nr 60476 af 04/11/1998 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 89/1998
Justitsministeriet
KEN nr 10066 af 25/10/1995 - Gældende
Varemærkerne AMOKSIKLAV og AMOXIL ikke fundet forvekslelige
Erhvervsministeriet
KEN nr 9268 af 24/06/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2008-6-0688
Justitsministeriet
KEN nr 10082 af 20/10/1994 - Gældende
Varemærket VENT-LONG ikke fundet forveksleligt med varemærkerne VENTOLIN, VENTOLINE og VENTOLONG
Erhvervsministeriet
KEN nr 9143 af 07/11/1996 - Gældende
Et figurmærke afbildende en vifte og med ordet DINERCO under viften fundet forvekslelig med et figurmærke bestående alene af en vifte
Erhvervsministeriet
KEN nr 10024 af 13/03/1995 - Gældende
Varemærket QUOTRON F/X TRADER ikke fundet forveksleligt med to varemærker, begge KONTRON
Erhvervsministeriet
KEN nr 9137 af 21/02/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0173
Justitsministeriet
KEN nr 9162 af 16/01/1998 - Gældende
Varemærkerne EPODERM og EPOLEUM er forvekslelige
Erhvervsministeriet
KEN nr 10416 af 29/04/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - national oprindelse - chikane - arbejdsvilkår - sprog - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9933 af 15/09/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00972
Justitsministeriet
KEN nr 9520 af 05/02/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. bevilling til toldoplag type E – biler opbevaret i showrooms hos forhandler
Skatteministeriet
AFG nr 9635 af 21/05/2019 - Gældende
Moms - ikke momsfritagelse - avis
Skatteministeriet
AFG nr 9636 af 21/05/2019 - Gældende
Moms - ikke momsfritagelse - avis
Skatteministeriet
KEN nr 10049 af 19/05/1995 - Gældende
Et M med en stjerne ikke til hinder for registrering af det af ansøger ansøgte M, drejet 90 grader og indeholdende ordene 'Mostly Men'.(* 1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 9804 af 09/09/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligtig indkomst - hævninger foretaget med udenlandske kreditkort
Skatteministeriet
2010/1 LSF 182 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Ændring af racismeparagraffen)

Folketinget
VEJ nr 55 af 18/07/2011 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel
Erhvervsministeriet
KEN nr 10152 af 15/09/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00959
Justitsministeriet
KEN nr 9766 af 03/08/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01101
Justitsministeriet
2004/1 LSF 152 - Gældende
Forslag til Navnelov
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
2004/2 LSF 27 - Gældende
Forslag til Navnelov
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
STV nr 20095 af 01/01/1990 - Gældende
PERSONBESKATNING 1990 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
STV nr 20017 af 01/01/1989 - Gældende
PERSONBESKATNING 1989 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
STV nr 20054 af 01/01/1988 - Gældende
PERSONBESKATNING 1988 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
STV nr 20054 af 01/01/1987 - Gældende
PERSONBESKATNING 1987 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
STV nr 20036 af 01/01/1986 - Gældende
PERSONBESKATNING 1986 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
STV nr 20034 af 01/01/1985 - Gældende
PERSONBESKATNING 1985 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
STV nr 20062 af 01/01/1984 - Gældende
PERSONBESKATNING 1984 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
BEK nr 230 af 08/04/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fagene m.v. i gymnasiet
Undervisningsministeriet
BEK nr 367 af 09/06/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merkonomuddannelsen og teknonomuddannelsen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 236 af 11/04/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fagene til højere forberedelseseksamen og af bekendtgørelse om højere forberedelseseksamen
Undervisningsministeriet
BEK nr 664 af 18/12/1975 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasie- og HF-læreruddannelsen ved Ålborg Universitetscenter
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1083 af 10/11/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for almen voksenuddannelse
(Avu-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 641 af 05/10/1989 - Historisk
Bekendtgørelse om undervisning og prøver inden for almen voksenuddannelse
Undervisningsministeriet
BEK nr 613 af 28/08/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasiale indslusningskursus for flygtninge (GIF-bekendtgørelsen) (* 1)
Undervisningsministeriet
BEK nr 558 af 30/06/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merkonomuddannelsen og teknonomuddannelsen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 319 af 19/05/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen (Gymnasiebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 314 af 30/04/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om undervisning og prøver inden for almen voksenuddannelse (* 1)
Undervisningsministeriet
BEK nr 96 af 08/02/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merkonomuddannelsen og teknonomuddannelsen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 655 af 03/07/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merkonomuddannelsen og teknonomuddannelsen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1277 af 18/12/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om merkonomuddannelsen og teknonomuddannelsen
Uddannelses- og Forskningsministeriet 1|2|3 >