Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på engelsk ordbog  fandt 101 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3 >

 
BEK nr 729 af 24/08/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om merkonomuddannelsen og teknonomuddannelsen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 544 af 30/06/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om studentereksamen og om højere forberedelseseksamen
(Studenter- og hf-eksamensbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 555 af 30/06/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om prøver inden for almen voksenuddannelse
Undervisningsministeriet
BEK nr 850 af 20/10/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om studentereksamen og om højere forberedelseseksamen
(Studenter- og hf-eksamensbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 605 af 15/07/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning (hf-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 571 af 23/06/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål) og trinmål
(Fælles mål)

(Bekendtgørelse om fælles mål)

Undervisningsministeriet
BEK nr 737 af 14/07/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål) og trinmål
(Fælles mål)

Undervisningsministeriet
BEK nr 296 af 07/05/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning (hf-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 524 af 17/06/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 694 af 04/11/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om fagene m.v. i gymnasiet (gymnasiefagbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 207 af 23/03/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om fagene m.v. i gymnasiet(* 1) Gymnasiefagbekendtgørelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 569 af 29/07/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 22 af 16/01/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen (gymnasiebekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 411 af 31/05/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfagsstudentereksamen
Undervisningsministeriet
BEK nr 89 af 12/02/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne mv.
(hf-bekendtgørelsen)

(HF-Bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 741 af 30/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 797 af 27/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1343 af 08/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen
(stx-bekendtgørelsen)

(Stx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 692 af 23/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 776 af 26/06/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen
(Stx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 710 af 18/07/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om prøver inden for almen voksenuddannelse
Undervisningsministeriet
BEK nr 825 af 17/07/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen
(stx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1348 af 15/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen
(stx-bekendtgørelsen)

(Stx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 369 af 11/06/1986 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelse af lærere til folkeskolen (* 1)(* 2)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 748 af 13/07/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om formål, trin- og slutmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
Undervisningsministeriet
BEK nr 856 af 01/07/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
Undervisningsministeriet
BEK nr 663 af 18/05/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
Undervisningsministeriet
SKR nr 22063 af 04/09/1981 - Historisk
Skrivelse vedrørende praktiske forhold ved hf-eksamen i engelsk
Undervisningsministeriet
VEJ nr 22041 af 01/12/1977 - Historisk
Vejledning for HF-selvstuderende i engelsk
Undervisningsministeriet
RTL nr 22096 af 01/01/1988 - Historisk
Vejledende retningslinjer for faget engelsk i gymnasiet
Undervisningsministeriet
VEJ nr 22007 af 01/01/1974 - Historisk
Undervisningsvejledning vedrørende engelsk, HF, i henhold til bekendtgørelse om højere forberedelseseksamen af 24. april 1974 § 33
Undervisningsministeriet
SKR nr 22056 af 04/05/1990 - Historisk
Skrivelse om ordbøger ved skriftlig eksamen (Til rektorer og forstandere for samtlige gymnasieskoler, studenterkurser og hf-kurser)
Undervisningsministeriet
SKR nr 22215 af 14/12/1988 - Historisk
Oversigt over tilladte hjælpemidler ved HF-eksamen
Undervisningsministeriet
SKR nr 22002 af 13/01/1989 - Historisk
Oversigt over tilladte hjælpemidler ved studentereksamen
Undervisningsministeriet
SKR nr 22216 af 14/12/1988 - Historisk
Oversigt over tilladte hjælpemidler ved studentereksamen
Undervisningsministeriet
CIR nr 42 af 14/03/1990 - Historisk
Cirkulære om tilladte hjælpemidler ved prøveafholdelse inden for almen voksenuddannelse (* 1) (Til alle amtskommuner, Københavns og Frederiksberg Kommuner samt alle voksenuddannelsescentre)
Undervisningsministeriet
CIR nr 196 af 25/11/1987 - Historisk
Cirkulære om anvendelse af visse hjælpemidler m.v. ved folkeskolens afsluttende prøver (Til alle amtsråd, kommunalbestyrelser, Skoledirektionen i København, alle skolekommissioner, skolenævn, lærerråd, ledere af kommunale folkeskoler, statsøvelsesskoler, friskoler, private grundskoler, grundskolekursus samt andre skoler, kursus, institutioner m.v., som afholder folkeskolens afsluttende prøver)
Undervisningsministeriet
SKR nr 22187 af 15/09/1988 - Historisk
Skrivelse om eksamensafvikling, tilladte hjælpemidler m.v. ved skriftlige, mundtlige og praktiske prøver fra og med skoleåret 1988/89 (Handelsskolerne)
Undervisningsministeriet
SKR nr 22267 af 20/11/1987 - Historisk
Skrivelse vedrørende 1-årige gymnasiale suppleringskursus for flygtninge (GIF)
Undervisningsministeriet
CIR nr 16794 af 18/09/1978 - Historisk
Cirkulære om læseplaner ved den prøveforberedende enkeltfagsundervisning for voksne til folkeskolens afgangsprøve og folkeskolens udvidede afgangsprøve m.v. (Til alle amtsråd, forberedelseskurser og Københavns og Frederiksberg kommune.)
Undervisningsministeriet
RTL nr 22115 af 01/01/1988 - Historisk
Vejledende retningslinjer for faget spansk i gymnasiet
Undervisningsministeriet
RTL nr 22161 af 01/01/1988 - Historisk
Vejledende retningslinjer for faget italiensk i gymnasiet
Undervisningsministeriet
RTL nr 22100 af 01/01/1988 - Historisk
Vejledende retningslinjer for faget fransk i gymnasiet
Undervisningsministeriet
SKR nr 22077 af 12/09/1989 - Historisk
Skrivelse om eksamensafvikling, tilladte hjælpemidler m.v. ved skriftlige, mundtlige og praktiske prøver fra og med skoleåret 1989/90 (Handelsskolerne)
Undervisningsministeriet
RTL nr 22107 af 01/01/1988 - Historisk
Vejledende retningslinjer for faget latin i gymnasiet
Undervisningsministeriet
RTL nr 22117 af 01/01/1988 - Historisk
Vejledende retningslinjer for faget tysk i gymnasiet
Undervisningsministeriet
RTL nr 22103 af 01/01/1988 - Historisk
Vejledende retningslinjer for faget græsk i gymnasiet
Undervisningsministeriet
VEJ nr 9609 af 29/09/2005 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse nr. 1107 af 17. november 2004 om Kontoruddannelse med specialer
Undervisningsministeriet
VEJ nr 22034 af 01/01/1991 - Historisk
Vejledning om fravigelser fra de almindelige prøveregler ved folkeskolens afsluttende prøver vedrørende elever med særlige behov og fremmedsprogede elever (* 1)
Undervisningsministeriet
VEJ nr 87 af 15/10/2009 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel
Erhvervsministeriet< 1|2|3 >