Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på ernæring og sundhed  fandt 700 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 999 af 02/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 606 af 24/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forberedende grunduddannelse
Undervisningsministeriet
LOV nr 409 af 26/04/2013 - Gældende
Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 502 af 30/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed
(Ernæring og Sundhed)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 885 af 24/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 617 af 18/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1103 af 26/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om stoffer, der i specielt ernæringsmæssigt øjemed kan anvendes i fødevarer til særlig ernæring
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 504 af 30/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health
(Global Nutrition)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 269 af 21/04/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse af køkkenledere
Undervisningsministeriet
BEK nr 375 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent
Undervisningsministeriet
BEK nr 70 af 21/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 985 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om akademiuddannelser
(Akademibekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 766 af 22/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn
(modermælkserstatningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 290 af 20/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til kokke uden dansk sønæringsbevis som skibskok til at gøre tjeneste som skibskok i handelsskibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister
Erhvervsministeriet
BEK nr 680 af 21/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om specialuddannelse til sundhedsplejerske
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 256 af 19/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 700 af 08/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab
(Jordemoder)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 91 af 07/02/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om specialuddannelsen i kræftsygepleje
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 460 af 26/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gourmetslagter
Undervisningsministeriet
BEK nr 662 af 01/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1370 af 09/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om frugtsaft m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 263 af 19/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1224 af 23/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 392 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til serviceassistent
Undervisningsministeriet
BEK nr 440 af 12/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tjener
Undervisningsministeriet
BEK nr 12 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 441 af 12/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom
Undervisningsministeriet
BEK nr 1482 af 12/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til frugt, grønt og mælk til uddeling på skoler og dagtilbud mv.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 382 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist
Undervisningsministeriet
BEK nr 738 af 11/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 377 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bager og konditor
Undervisningsministeriet
BEK nr 479 af 26/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse
Undervisningsministeriet
BEK nr 935 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 107 af 12/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
(Bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 80 af 28/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 185 af 05/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
Undervisningsministeriet
BEK nr 1068 af 08/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1116 af 10/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om kurser og beviser til sygdomsbehandlere i skibe (de maritime sygdomsbehandlerkurser)
Erhvervsministeriet
BEK nr 749 af 11/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 772 af 15/07/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 211 af 27/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
(Adgangsbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1627 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om taxikørsel
(Taxibekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 873 af 27/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i akvakultur, investeringer vedrørende fiskerfartøjer og tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder
Udenrigsministeriet
BEK nr 487 af 16/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen)
(avu-bendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1360 af 24/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om mælkeprodukter m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 9277 af 07/05/2014 - Gældende
Cirkulære om organisationsaftale for ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer
Finansministeriet
CIR1H nr 9033 af 25/01/2017 - Gældende
Cirkulære om organisationsaftale for kostfagligt uddannet personale - køkken (økonomaer, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter, ernæringsassistentelever, kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer, catere samt elever)
Finansministeriet
1988/1 LSF 53 - Gældende
1988 LSF 53 FORSLAG TIL LOV OM UDDANNELSE TIL ERNÆRINGS- OG HUSHOLDNINGSØKONOM
Folketinget
2007/2 BSF 95 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sund og økologisk mad
Folketinget
2007/2 BSF 31 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sunde fødevarepriser
Folketinget 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>