Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på erotisk film  fandt 21 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: etisk film ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
KEN nr 9780 af 07/10/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0845
Justitsministeriet
KEN nr 10047 af 24/11/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Koncern med selskaber i flere lande - leveringssted - moms
Skatteministeriet
KEN nr 12325 af 09/10/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 68/2001
Justitsministeriet
KEN nr 11039 af 12/01/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 141/1999
Justitsministeriet
KEN nr 9523 af 24/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00482
Justitsministeriet
KEN nr 9231 af 10/04/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0061
Justitsministeriet
KEN nr 9782 af 07/10/2009 - Gældende
Pressenævnets sag nr. 2009-6-0864
Justitsministeriet
KEN nr 10261 af 18/08/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00813
Justitsministeriet
KEN nr 9120 af 22/02/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-263
Justitsministeriet
VEJ nr 9985 af 01/07/2017 - Gældende
Retningslinjer om kønsrelateret reklame af 1. april 2012.
(Kønsrelateret reklame)

Erhvervsministeriet
KEN nr 10247 af 22/08/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afvisning af klage over vejledende udtalelse
Skatteministeriet
KEN nr 12189 af 15/08/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 38/2001
Justitsministeriet
KEN nr 9127 af 14/02/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-434
Justitsministeriet
KEN nr 9691 af 16/03/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2003-6-103
Justitsministeriet
KEN nr 9525 af 24/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00495
Justitsministeriet
2000/1 BTB 65 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod udsendelse af porno på ukodede betalingsfri tv-kanaler
Folketinget
KEN nr 9524 af 24/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00484
Justitsministeriet
VEJ nr 10515 af 01/07/2014 - Gældende
Vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014
Erhvervsministeriet
STV nr 20036 af 01/01/2007 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2007 OVERSIGTER
Skatteministeriet
STV nr 20032 af 01/01/2006 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2006 OVERSIGTER
Skatteministeriet
VEJ nr 36 af 28/02/2001 - Historisk
Vejledning om seksualitet - uanset handicap
(Lov om social service)

Børne- og Socialministeriet