Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på færge bornholm  fandt 169 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4 >

 
LOV nr 582 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 648 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 329 af 24/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
FIN nr 9478 af 01/01/2019 - Gældende
Tekstanmærkninger til finansloven for finansåret 2019
Finansministeriet
BEK nr 624 af 20/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om rutekørsel
(Rutebekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1007 af 09/10/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om trafikselskabers indberetning af data til Trafikstyrelsens landsdækkende database om offentlig servicetrafik
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1104 af 27/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om fribefordring af skoleelever m.fl.
Undervisningsministeriet
BEK nr 1652 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber
Miljø- og Fødevareministeriet
2003/1 BSF 53 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sikring af tilstrækkelig færgekapacitet til Bornholm
Folketinget
2002/1 LSF 35 - Gældende
Forslag til Lov om Bornholmstrafikken A/S
Transport- og Energiministeriet
2014/1 LSF 159 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2015/1 LSF 179 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer)
Social- og Indenrigsministeriet
2005/1 ÆF2 194 - Gældende
Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
Folketinget
2015/1 LSV 179 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer)
Folketinget
2014/1 LSV 159 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer)
Folketinget
UDT nr 9038 af 18/01/1996 - Gældende
Om et kommunalt fællesskabs overtagelse af driften af tre færgeruter til og fra Ærø
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1990/2 LSF 94 - Gældende
1990 LSF 94 FORSLAG TIL LOV OM DRIFT AF FÆRGERUTER
Folketinget
2004/2 LSV 83 - Gældende
Forslag til Lov om trafikselskaber
Folketinget
2016/1 LSF 197 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Kompensation for øget afgiftsbelastning og udvidelse af landevejsprincippet for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
ISP nr 2000.625 - Gældende
Inspektion af Arresthuset i Rønne
Folketinget
STV nr 20047 af 01/01/2000 - Gældende
TILLÆG; TOLDBEHANDLING 2000 5 ANDRE FORHOLD
Skatteministeriet
2005/1 BTL 186 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.
Folketinget
2018/1 LSF 146 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Permanent forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner og visse øer, indførelse af ø-fradrag i yderkommuner og visse øer, fradrag for passage af Fjordforbindelsen Frederikssund, nedsættelse af bundskatten m.v.)
Skatteministeriet
2004/2 LSF 83 - Gældende
Forslag til Lov om trafikselskaber
Transport- og Energiministeriet
2001/2 LSF 66 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af forskellige love som følge af sammenlægningen af de bornholmske kommuner
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2007/2 LSF 130 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om færgefart
(Ændringer som følge af cabotagesejladsforordningen m.v.)

Transportministeriet
STV nr 20011 af 01/01/2001 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2001 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
STV nr 20033 af 01/01/1998 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1998 AFSNIT D.1 - TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
1988/1 LSF 134 - Gældende
1988 LSF 134 FORSLAG TIL LOV OM DRIFT AF FÆRGERUTER (* 1)
Folketinget
2003/1 BSF 190 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af sikkerheden i de indre danske farvande
Folketinget
STV nr 20063 af 01/01/2000 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2000 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
2018/1 LSF 129 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber og jernbaneloven (Fremme af digitale mobilitetstjenester, forenkling af afstandskrav til fjernbuskørsel m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
1986/1 BTL 177 - Gældende
1986 BTL 177 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ANLÆG AF FAST FORBINDELSE OVER STOREBÆLT NR L 177 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 953
Folketinget
2013/1 LSF 64 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af postloven
(Ændringer i vilkår for varetagelsen af befordringspligten og præciseringer af lovens anvendelsesområde, post til døren m.v.)

Transportministeriet
2004/2 LSF 152 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om borteblevne
(Ændring af betingelserne for at afsige dødsformodningsdom)

Justitsministeriet
2005/1 LSF 194 - Gældende
Forslag til Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2009/1 LSF 159 - Gældende
Forslag til Lov om Visitdenmark
Økonomi- og Erhvervsministeriet
2018/1 LSF 198 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Justering af tilskudsordning til nedsættelse af færgetakster for personbefordring til og fra visse øer og etablering af en særlig godsordning for Mandø)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
STV nr 20016 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2003 BILAG
Skatteministeriet
STV nr 20064 af 01/01/2006 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2006 BILAG
Skatteministeriet
VEJ nr 9455 af 01/06/1998 - Gældende
Importørvejledning
Miljø- og Fødevareministeriet
1990/2 BTL 178 - Gældende
1990 BTL 178 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ANLÆG AF FAST FORBINDELSE OVER ØRESUND NR L 178 1990-91, 2. SAMLING
Folketinget
2010/1 LSF 56 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.
(Harmonisering af satser for befordringsrabat til uddannelsessøgende m.v., indførelse af godtgørelse efter en kilometersats til studerende ved videregående uddannelser m.v.)

Undervisningsministeriet
2004/1 LSF 61 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af en række love på miljøområdet
(Ændring af håndhævelsesbestemmelser m.v., herunder som opfølgning på lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter)

Miljøministeriet
STV nr 20085 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2003 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
STV nr 20001 af 01/01/2006 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2006 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
STV nr 20074 af 01/01/2007 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2007 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
STV nr 20028 af 01/01/2006 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2006 DEL A GENERELT OM PUNKT- OG MILJØAFGIFTER
Skatteministeriet
STV nr 20024 af 01/01/2007 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2007 DEL A GENERELT OM PUNKT- OG MILJØAFGIFTER
Skatteministeriet
2010/1 LSF 44 - Gældende
Forslag til Postlov
Transportministeriet 1|2|3|4 >