Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på første verdenskrig  fandt 336 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7 >

 
LOV nr 383 af 09/08/1945 - Gældende
Lov om visse Hædersgaver til danske søfarende og Fiskere og deres efterladte.
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 47 af 12/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven)
(Boafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 806 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)
(Ligningsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 798 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Social- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1324 af 10/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9646 af 07/08/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0106
Justitsministeriet
1999/1 SF L 44 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (13. oktober 1999) - L 44
Folketinget
KEN nr 9927 af 06/11/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0191
Justitsministeriet
KEN nr 11109 af 01/03/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 8/2000
Justitsministeriet
1989/1 LSF 21 - Gældende
1989 LSF 21 FORSLAG TIL LOV OM FORHØJELSE AF HÆDERSGAVER
Folketinget
2016/1 LSF 148 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Bevaring af særlige kulturarvsmæssige samlinger)
Folketinget
KEN nr 10108 af 17/12/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0148
Justitsministeriet
1992/1 LSF 232 - Gældende
1992 LSF 232 FORSLAG TIL LOV OM FORHØJELSE AF HÆDERSGAVER
Folketinget
KEN nr 11110 af 01/03/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 7/2000
Justitsministeriet
1987/1 LSF 157 - Gældende
1987 LSF 157 FORSLAG TIL LOV OM OPHÆVELSE AF LOV OM BEKÆMPELSE AF KØNSSYGDOMME
Folketinget
1985/1 BSF 17 - Gældende
1985 BSF 17 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORBUD MOD KEMISKE OG BAKTERIOLOGISKE VÅBEN
Folketinget
1994/1 BR 2 - Gældende
1994 BR 2 BERETNING OVER MINDRETALSPROBLEMATIKKEN NR 2 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9477 af 20/06/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-510
Justitsministeriet
KEN nr 10104 af 17/12/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0122
Justitsministeriet
1998/1 BSF 116 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om dansk deltagelse i en NATO-ledet multinational styrke i Albanien
Udenrigsministeriet
STV nr 20045 af 01/01/1996 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1996 AFSNIT A - INDLEDNING
Skatteministeriet
STV nr 20065 af 01/01/1997 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1997 AFSNIT A - INDLEDNING
Skatteministeriet
KEN nr 9100 af 19/03/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00394
Justitsministeriet
KEN nr 9468 af 03/10/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00127
Justitsministeriet
1997/1 BSF 51 - Gældende
1997 BSF 51 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORBUD MOD BRUG AF ATOMVÅBEN
Folketinget
STV nr 20060 af 01/01/1998 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 1998 AFSNIT A INDLEDNING
Skatteministeriet
2014/1 BRB 21 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af en selvstændig palæstinensisk stat
Folketinget
1990/2 LSF 28 - Gældende
1990 LSF 28 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SKATTEMÆSSIG OPGØRELSE AF VARELAGRE M.V. (VARELAGERNEDSKRIVNINGER OG IGANGVÆRENDE ARBEJDER)
Folketinget
STV nr 20022 af 01/01/1999 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 1999 AFSNIT A INDLEDNING
Skatteministeriet
2000/1 BSF 35 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bevilling til bevarelse af Hvidsten Kro
Folketinget
KEN nr 9580 af 23/08/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-163
Justitsministeriet
BKI nr 54 af 01/12/1949 - Gældende
Bekendtgørelse om en under 12. maj 1949 i Warszawa undertegnet protokol angående danske interesser og ejendom i Polen
Udenrigsministeriet
KEN nr 9236 af 10/04/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0048
Justitsministeriet
STV nr 20121 af 01/01/2003 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2003 AFSNIT A INDLEDNING
Skatteministeriet
2000/1 ÆF2 129 - Gældende
Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v., lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om udlevering af lovovertrædere samt forskellige andre love
Folketinget
KEN nr 9009 af 04/11/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-81
Justitsministeriet
1990/1 LSF 28 - Gældende
1990 LSF 28 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SKATTEMÆSSIG OPGØRELSE AF VARELAGRE M.V. (VARELAGERNEDSKRIVNINGER OG IGANGVÆRENDE ARBEJDER)
Folketinget
STV nr 20015 af 01/01/2001 - Gældende
MOMSVEJLEDNINGEN 2001
Skatteministeriet
STV nr 20102 af 01/01/2000 - Gældende
MOMSVEJLEDNINGEN 2000 AFSNIT A INDLEDNING
Skatteministeriet
KEN nr 9003 af 20/11/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0006
Justitsministeriet
2015/1 BSF 105 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om, at Danmark ikke deltager i tilfangetagelsen af Edward Snowden
Folketinget
STV nr 20018 af 01/01/2002 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2002 AFSNIT A INDLEDNING
Skatteministeriet
2015/1 BSF 9 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af hastighedsgrænsen til 90 km/t. på landeveje
Folketinget
2000/1 LSF 10 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om udnyttelse af vandkraften i Gudenåen
Miljøministeriet
1989/1 LSF 142 - Gældende
1989 LSF 142 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FORSKELLIGE SKATTELOVE (OPSPARINGSFREMME)
Folketinget
KOM nr 19215 af 31/05/1997 - Gældende
Enlige forsørgere fra udlandet II Af fuldmægtig Hans-Jørgen Dam (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
2015/1 BTB 98 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om afvisning af asylansøgere ved grænsen
Folketinget
KEN nr 9613 af 29/06/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01163
Justitsministeriet
KEN nr 10106 af 17/12/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0125
Justitsministeriet
KEN nr 10039 af 09/01/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om politisk anskuelse - uddannelse - afskedigelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet 1|2|3|4|5|6|7 >