Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på farvel  fandt 135 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: fordel , formel , farv ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3 >

 
BEK nr 170 af 17/03/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om skibsrapporteringssystemer i farvandene ved Grønland
(Meldetjeneste i Grønland)

Erhvervsministeriet
KEN nr 9392 af 14/08/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 53/2002
Justitsministeriet
KEN nr 10280 af 10/08/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 72/1999
Justitsministeriet
KEN nr 9296 af 03/07/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00292
Justitsministeriet
KEN nr 10284 af 10/08/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 80/1999
Justitsministeriet
2017/1 BSF 110 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om muligheden for plejeorlov til pårørende til terminale patienter, der ønsker at dø uden for hjemmet
Folketinget
KEN nr 10302 af 16/12/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01055
Justitsministeriet
KEN nr 12855 af 09/11/2001 - Gældende
23-2001
Erhvervsministeriet
KEN nr 10126 af 17/12/2010 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - kommuner - arbejdsvilkår - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9544 af 13/08/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-710
Justitsministeriet
KEN nr 9756 af 28/06/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 96-13 om hjemgivelsesperiode - hjemgivelse - anbringelsesgrundlag
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9655 af 12/10/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-215
Justitsministeriet
KEN nr 10268 af 10/08/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 50/1999
Justitsministeriet
KEN nr 9451 af 14/10/2007 - Gældende
Sag 16.2007: Ensidig ophævelse af uddannelsesaftale, misligholdelse af uddannelsesaftale
Erhvervsministeriet
BKI nr 70 af 28/10/1999 - Gældende
Bekendtgørelse_af_aftale af 18. juni 1998 mellem Grønland/Danmark, Island og Norge om loddebestanden i farvandene mellem Grønland, Island og Jan Mayen
Udenrigsministeriet
KEN nr 9070 af 07/02/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse 13-70-00544
Justitsministeriet
KEN nr 10271 af 10/08/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 58/1999
Justitsministeriet
KEN nr 10371 af 01/09/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 85/1999
Justitsministeriet
KEN nr 9301 af 15/12/1993 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse S-1-93 om samtykke - midlertidigt ophold - godtgørelse - sygetransport
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 12187 af 15/08/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 30/2001
Justitsministeriet
2003/1 BTB 5 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om en styrkelse af den lindrende (palliative) indsats for døende
Folketinget
DOM nr 3845 af 20/11/1990 - Gældende
Bod 2.2.2. Bod ikke pålagt Tillidsrepræsentant. Virksomhedsoverdragelse. (* 1) (* 2) Virksomhedsoverdragelsesloven ikke anvendelig med hensyn til afskedigelse af tillidsrepræsentant, hvis ansættelsesforhold ikke længere bestod på tidspunktet for overdragelsen af virksomheden. Landsorganisationen i Danmark for Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (konsulent Niels Chr. Daugaard) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Jernets Arbejdsgiverforening for Scaniadam A/S (advokat Merete Preisler). Dommere: Marie-Louise Andreasen (retsformand), Brink, Jens A. Engelbrechtsen, Agnete Halmind, Arnold Hansen, Sløk og Westergaard.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10175 af 03/10/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9912 af 14/04/1994 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 2/1994
Justitsministeriet
KEN nr 9126 af 14/02/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-453
Justitsministeriet
KEN nr 9193 af 28/05/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2008-6-671
Justitsministeriet
FOU nr 1997.161 - Gældende
Pålæg om institutionsophold under prøveløsladelse. Rekurs
Folketinget
KEN nr 10272 af 10/08/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 59/1999
Justitsministeriet
KEN nr 9856 af 22/08/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-540
Justitsministeriet
KEN nr 9361 af 18/04/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-476
Justitsministeriet
KEN nr 9938 af 19/01/1995 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 112/1994
Justitsministeriet
KEN nr 9490 af 09/10/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00309
Justitsministeriet
KEN nr 9443 af 13/04/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fodboldspillers modtagelse af beløb efter testimonialkamp.
Skatteministeriet
KEN nr 11217 af 03/05/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr.35/2000
Justitsministeriet
KEN nr 11200 af 23/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om religion og tro - etnisk oprindelse - ansættelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9895 af 10/10/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ansættelse - er handicap - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11084 af 10/11/2008 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1999/1 BSF 159 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at holde fast i kronen
Folketinget
KEN nr 9876 af 25/09/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve - race - adgangsbegrænsning - ej medhold
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9479 af 21/05/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0219
Justitsministeriet
KEN nr 9273 af 24/06/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2008-6-680
Justitsministeriet
KEN nr 9843 af 22/08/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-518
Justitsministeriet
KEN nr 9020 af 15/09/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-86
Justitsministeriet
KEN nr 9573 af 13/11/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 90/2002
Justitsministeriet
KEN nr 9141 af 10/04/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 9/2002
Justitsministeriet
2008/1 BSF 141 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør
Folketinget
KEN nr 11952 af 09/05/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 130/2000
Justitsministeriet
KEN nr 9880 af 23/10/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0114
Justitsministeriet
FOU nr 2013.0002 - Gældende
2013-2. Skoleleders beslutning om midlertidig enkeltmandsundervisning var en afgørelse. Afgørelsen blev iværksat med for kort varsel
Folketinget
KEN nr 9480 af 21/05/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0236
Justitsministeriet 1|2|3 >