Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på farver  fandt 3648 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 21106 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag IV. Liste over produkter nævnt i Tiltrædelsesaktens artikel 32 (Commonwealth-produkter der nyder godt af den aftalemæssige præferencemargin i Det forenede Kongerige) (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 412 af 21/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven)
(Affalds- og råstofafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 21146 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten I. Lister Bilag I. Lister A-G omhandlet i Traktatens artikler 19 og 20 (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 994 af 09/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erstatning for miljøskader
(Miljøskadeerstatningsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 444 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om ændring af forskellige energiafgiftslove m.v. (Justering af rumvarmeafgiften m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 1686 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, kildeskatteloven, lov om afgift af konsum-is, spiritusafgiftsloven og øl- og vinafgiftsloven (Annullering af indeksering af en række punktafgifter, nedsættelse og efterfølgende afskaffelse af råstofafgiften, ‌afskaffelse af afgiften på te og tillægsafgiften på alkoholsodavand og ændringer af forskerskatteordningen)
Skatteministeriet
LOV nr 1533 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkeloven (Behandling af ansøgninger, registreringshindringer, gengivelse af varemærker, varer i transit, overførsel af gebyrindtægter m.v.)
Erhvervsministeriet
LBK nr 88 af 29/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af varemærkeloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 21109 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag VII. Liste omhandlet i Tiltrædelsesaktens artikel 111 (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 965 af 26/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tobaksvarer m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 1010 af 03/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven)
(Chokoladeafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 89 af 29/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af designloven
(Designloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1118 af 26/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
(Mineralolieafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1728 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer (Afgiftssaneringspakke m.v.)
Skatteministeriet
LBK nr 287 af 16/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om planlægning
(Planloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 138 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg
(Kommunal- og regionalvalgloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 10133 af 16/12/2009 - Gældende
Bestemmelser om luftfartshindringer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 518 af 17/06/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1360 af 24/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om mælkeprodukter m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1203 af 23/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 303 af 27/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tekniske krav og godkendelse m.m. til øremærker, elektroniske øremærker og chip til kvæg, svin, får og geder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 529 af 18/06/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om visse former for sukker
(Sukkerbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 409 af 10/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skiltetekniker
Undervisningsministeriet
BEK nr 697 af 04/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning i handels- og fiskeskibe (Arbejdsmiljø i skibe)
Erhvervsministeriet
BEK nr 817 af 20/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land
(Reklamebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 23 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med fjerkræ og rugeæg samt indførsel heraf fra tredjelande
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 151 af 22/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2018.0
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 151 af 19/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2019.0
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 983 af 18/10/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om farvning af gas- og dieselolier og petroleum
Skatteministeriet
BEK nr 1440 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2018.2
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1685 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker
Erhvervsministeriet
BEK nr 17175 af 10/04/1992 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Københavns Lufthavn, Roskilde
(BL 11-6, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17030 af 07/02/1994 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Thisted Lufthavn
(BL 11-13, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17280 af 04/05/1994 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Sønderborg Lufthavn
(BL 11-10, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 840 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9084 af 10/07/1998 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Aarhus Lufthavn
(BL 11-9, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17025 af 21/01/1993 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Vagar Lufthavn
(BL 11-5, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 185 af 05/05/1970 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr. (Lygter, reflekser m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17825 af 02/11/1992 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Esbjerg Lufthavn
(BL 11-8, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17165 af 15/04/1993 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Stauning Lufthavn
(BL 11-14, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1426 af 16/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om landinspektørerklæringer i henhold til lov om landbrugsejendomme
(Landinspektørbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 123 af 15/03/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om indførsel af strudse og rugeæg deraf fra tredjelande
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9449 af 01/07/2003 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup
(BL 11-1, 2. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 122 af 06/03/1973 - Gældende
Bekendtgørelse om krystalglasvarer
Erhvervsministeriet
BEK nr 485 af 10/06/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af rederiers skorstensmærker og kontorflag
Erhvervsministeriet
BEK nr 17450 af 14/09/1993 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Billund Lufthavn
(BL 11-7, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11100 af 20/04/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr ('Detailforskrifter 1977')
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1099 af 20/11/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design
Erhvervsministeriet
BEK nr 10133 af 12/12/2006 - Gældende
Bestemmelser om helikopterdæk på havanlæg
(BL 3-5, 4. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 459 af 27/08/1974 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr. (Ruder og reflekser).
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>