Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fedme  fandt 140 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: frem , feri , form ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3 >

 
BEK nr 880 af 30/09/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om virksomhed som klinisk diætist
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 410 af 07/05/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgning om støtte fra Forebyggelsesfonden
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 643 af 30/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 999 af 12/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere
Erhvervsministeriet
BEK nr 12 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 10650 af 20/06/2007 - Gældende
Klage over lægers afvisning af operation for fedme
Sundheds- og Ældreministeriet
2004/1 BSF 68 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med sygesikringstilskud til diætbehandling af overvægtige børn og unge hos autoriserede kliniske diætister
Folketinget
2002/1 BSF 17 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med sygesikringstilskud til diætbehandling hos autoriserede kliniske diætister
Folketinget
2002/1 BTB 17 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med sygesikringstilskud til diætbehandling hos autoriserede kliniske diætister
Folketinget
2006/1 BSF 151 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod markedsføring af usunde føde- og drikkevarer til børn under 16 år
Folketinget
2004/2 BSF 46 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gennemførelse af kontrol med markedsføring af usunde føde- og drikkevarer til børn under 16 år
Folketinget
2009/1 LSF 142 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden
(Nye muligheder for støtte m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9268 af 24/06/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2008-6-0688
Justitsministeriet
2007/2 BSF 31 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sunde fødevarepriser
Folketinget
2004/1 BSF 119 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en dansk ernæringspolitik
Folketinget
KEN nr 9046 af 21/01/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 2003-6-121
Justitsministeriet
2009/1 LSV 142 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden
(Nye muligheder for støtte m.v.)

Folketinget
2005/1 BSF 38 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis og økologisk sund mad i skoler og daginstitutioner
Folketinget
2009/1 BSF 110 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til svært overvægtige
Folketinget
2002/1 BTB 63 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en pulje til ernæringsrigtig og økologisk mad i skoler og daginstitutioner
Folketinget
2006/1 BTL 82 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af mineralvand m.v. samt emballageafgiftsloven
(Nedsættelse af mineralvandsafgiften samt emballageafgiften for kildevandsflasker)

Folketinget
2006/1 BSF 51 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis og økologisk sund mad i skoler og daginstitutioner
Folketinget
2001/2 BTB 52 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opretholdelse af børnekostpuljen
Folketinget
2003/1 BSF 54 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sygesikringstilskud til diætbehandling hos autoriserede kliniske diætister
Folketinget
2003/1 BSF 48 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tilskud til etablering af sundhedscentre
Folketinget
2005/1 BSF 94 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en støttepulje til etablering af madordninger på skoler og i daginstitutioner
Folketinget
2004/1 BSF 50 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gennemførelse af kontrol med markedsføring af usunde føde- og drikkevarer til børn samt fremme af sunde madvarer
Folketinget
KEN nr 9169 af 06/05/1998 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 21/1998
Justitsministeriet
2004/1 BF 68 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med sygesikringstilskud til diætbehandling af overvægtige børn og unge hos autoriserede kliniske diætister.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2006/1 LSF 89 - Gældende
Forslag til Lov om Forebyggelsesfonden
Beskæftigelsesministeriet
2004/1 BF 119 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en dansk ernæringspolitik.
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
2012/1 LSF 77 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden
(Ændring og udvidelse af fondens formål m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
2007/2 BF 42 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at sikre midler til gratis sund og økologisk mad i folkeskolen.
Undervisningsministeriet
2006/1 BF 80 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bedre vilkår for cyklismen.
Transport- og Energiministeriet
KEN nr 9916 af 23/10/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0101
Justitsministeriet
2009/1 LF 142 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden. (Nye muligheder for støtte m.v.).
Beskæftigelsesministeriet
2009/1 SF.L L 142 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (25. februar 2010) - L 142
Beskæftigelsesministeriet
2006/1 SF. L 89 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (29. november 2006) - L 89
Beskæftigelsesministeriet
2006/1 LSV 89 - Gældende
Forslag til Lov om Forebyggelsesfonden
Folketinget
2008/1 SF.L L 16 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (9. oktober 2008) - L 16
Velfærdsministeriet
2009/1 BTL 142 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden
(Nye muligheder for støtte m.v.)

Folketinget
2004/1 BSF 71 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tilskud til vanskeligt stillede børns fritidsaktiviteter i form af et fritidsklippekort
Folketinget
2007/2 BSF 42 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at sikre midler til gratis sund og økologisk mad i folkeskolen
Folketinget
2006/1 BTL 89 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om Forebyggelsesfonden
Folketinget
2010/1 BSF 130 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af inkontinensindsatsen
Folketinget
2008/1 BSF 68 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltag på sundhedsområdet, der skal forbedre folkesundheden
Folketinget
2014/1 BSF 60 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod ftalaterne DEHP, DBP, BBP og DIBP
Folketinget
1995/1 LSF 178 - Gældende
1995 LSF 178 FORSLAG TIL LOV OM KLINISKE DIÆTISTER
Folketinget
REG nr 10002 af 13/02/1981 - Gældende
Regulativ vedrørende Lægeundersøgelser af erhvervsdykkeraspiranter og erhvervsdykkere. (Jfr. § 2, stk. 1 i industriministeriets bekendtgørelse nr. 478 af 22. november 1979 om lægeundersøgelser af erhvervsdykkeraspiranter og erhvervsdykkere.)
Erhvervsministeriet
2006/1 BTB 51 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om gratis og økologisk sund mad i skoler og daginstitutioner
Folketinget 1|2|3 >