Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fejl  fandt 13285 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 9857 af 18/03/2004 - Gældende
Refusion tilmelding AF's fejl kassens agtpågivenhed
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 15909 af 01/07/1990 - Gældende
Fejl under udførelse af anæstesi
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 15911 af 01/07/1990 - Gældende
Fejl ved apparatur
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 15905 af 01/07/1990 - Gældende
Fejl i forbindelse med undersøgelse
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 15907 af 01/07/1990 - Gældende
Fejl i forbindelse med lokalisering af operationsfelt
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10638 af 20/06/2007 - Gældende
Klage over fejl i forbindelse med operation for galdesten.
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9303 af 22/02/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ugyldighed – formelle fejl
Skatteministeriet
KEN nr 4049 af 01/07/1991 - Gældende
Tvist om efterbetaling grundet fejl i slutregning. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 10067 af 22/09/2008 - Gældende
Forseelser, fejl fra a-kassen, uagtsomhed
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10510 af 20/10/2003 - Gældende
Klage over fejl i forbindelse med tandreguleringsbehandling
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10418 af 20/06/2003 - Gældende
Klage over, at der blev begået fejl i forbindelse med kariesbehandling
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10160 af 20/06/2005 - Gældende
Klage over fejl i forbindelse med CT-skanning
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 15914 af 01/07/1990 - Gældende
Indberetning i forbindelse med fejl ved udførelse af kejsersnit
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10581 af 15/12/2008 - Gældende
Klage over fejl i forbindelse med fjernelse af strækmærker
Sundheds- og Ældreministeriet
FOU nr 1983.44 - Gældende
Arbejdsløshedsdagpenge - fejl hos arbejdsformidlingen
Folketinget
KEN nr 10963 af 31/12/1998 - Gældende
Ekspedition på baggrund af en påfaldende recept på Klorokinfosfat (edb-fejl)
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10442 af 30/06/2008 - Gældende
Klage over fejl i forbindelse med hjerteoperation
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10019 af 20/09/2004 - Gældende
Klager over fejl begået i forbindelse med operation for hæmorider
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9901 af 20/06/2004 - Gældende
Klage over fejl ved kikkertoperation af knæ og over efterforløbet
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 11293 af 31/12/1999 - Gældende
Klage over fejl i forbindelse med narkose
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9138 af 14/01/2008 - Gældende
A-kassens fejl medførte, at medlemmet ikke skulle tilbagebetale
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10008 af 20/08/2004 - Gældende
Klage over fejl i forbindelse med fjernelse af strækmærker
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 11262 af 31/12/1999 - Gældende
Klage over fejl ved udskrivelse af recept
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10785 af 30/12/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 251-09 om barselsdagpenge - forlængelse - administrativ fejl
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 4004 af 09/01/1986 - Gældende
Varmeforbrug nedsat p.g.a. fejl og mangler
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9926 af 20/02/2004 - Gældende
Klage over manglende information og fejl i forbindelse med operation for lungekræft
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10726 af 20/04/2007 - Gældende
Klage over fejl ved behandling af infektion i operationssår
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10589 af 17/12/2008 - Gældende
Klage over begåede fejl ved sammensætningen af tyndtarmen og tyktarmen
Sundheds- og Ældreministeriet
FOU nr 2010.0403 - Gældende
2010 4-3 Sag henlagt ved en fejl. Sagsbehandlingstid
Folketinget
KEN nr 9586 af 02/04/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Tinglysning af et skøde vedrørende to ejendomme - fejl - tinglysningsafgift
Skatteministeriet
KEN nr 10940 af 20/07/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-21-06 om tilbagebetaling - administrativ fejl - erkendelse - dagpenge
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 9227 af 19/04/2006 - Gældende
Den momsmæssige behandling af kontraktvilkår om ansvarsfraskrivelse for kendte og ukendte fejl og mangler ved det leverede
Skatteministeriet
KEN nr 10382 af 20/09/2002 - Gældende
Klage over fejl i forbindelse med kemoterapibehandling ved hjælp af Port-a-kath kateter
Sundheds- og Ældreministeriet
FOU nr 2018.28 - Gældende
2018-28. En skole og en kommune begik væsentlige fejl ved håndteringen af en konfliktfyldt elevsag
Folketinget
FOU nr 2017.9 - Gældende
2017-9. Væsentlige fejl ved brug af døralarmer i kommunalt botilbud
Folketinget
FOU nr 2019.17 - Gældende
2019-17. IT-fejl betød, at SKAT ikke kunne opkræve renter i mere end to år
Folketinget
AFG nr 10021 af 02/03/1989 - Gældende
Begæring om genoprettelse imødekommet under hensyntagen til, at der var tale om en menneskelig fejl, som man ikke havde kunnet gardere sig imod.
Erhvervsministeriet
KEN nr 10295 af 20/01/2005 - Gældende
Klage over fejl i forbindelse med anlæggelse af ny tarmåbning (loop-ileostomi)
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9362 af 03/04/2017 - Gældende
Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at wirehejs tages ud af drift på en forsvarlig måde ved fejl eller skade
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9923 af 31/05/2010 - Gældende
Afgørelse af klage - Der kunne ikke gives dispensation til salg af fejlmærket juice, selv om fejlen var uden fødevaresikkerhedsmæssig risiko
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 9091 af 07/03/2002 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om syn ved vejsiden ("§77-syn") af tunge køretøjer med henblik på undersøgelse for fejl og mangler
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9218 af 01/02/2008 - Gældende
Ikke ret til dagpenge, AF afmeldte medlemmet ved en fejl ”fra dags dato”, medlemmet reagerede ikke
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9363 af 21/10/2009 - Gældende
Uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen. Fejl i lønudbetalingen derfor godtgørelse efter ansættelsesbevisloven
Erhvervsministeriet
AFG nr 10088 af 15/04/1993 - Gældende
KØB AF NEDSAT KJOLE. INDKLAGEDES BEVISBYRDE AT KJOLEN VAR NEDSAT PÅ GRUND AF FEJL. BEVISBYRDE. KØB III. (* )
Erhvervsministeriet
KEN nr 10171 af 20/03/2005 - Gældende
Klager over fejl ved gennemførelse af undersøgelse af hjertets kranspulsårer (blodprop i hjernen)
Sundheds- og Ældreministeriet
AFG nr 10068 af 21/09/1992 - Gældende
TJENESTEYDELSER III OG IV. MANGLER. FORTABT RET TIL AFHJÆLPNING AF FEJL. (* 1)
Erhvervsministeriet
STV nr 20010 af 01/01/2003 - Gældende
PROCESSUELLE REGLER PÅ TOLD SKATS OMRÅDE 2003 F. VIRKNINGER AF FORMELLE MANGLER ELLER FEJL VED SAGSBEHANDLINGEN
Skatteministeriet
STV nr 20076 af 01/01/2001 - Gældende
PROCESSUELLE REGLER PÅ TOLD SKATS OMRÅDE 2001 F. VIRKNINGER AF FORMELLE MANGLER ELLER FEJL VED SAGSBEHANDLINGEN
Skatteministeriet
KEN nr 11040 af 30/03/1977 - Gældende
Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - hospitalspersonales fejl - straffelovens § 241(* 1)
Justitsministeriet
KEN nr 4041 af 09/04/1991 - Gældende
Tvist om ansvar for fejl og mangler ved de elektriske installationer i en administrationsbygning. Spørgsmål om forældelse. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>