Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fejl  fandt 13329 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>

 
1995/1 LSF 29 - Gældende
1995 LSF 29 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM BUTIKSTID M.V.
Folketinget
KEN nr 11164 af 01/06/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-9-07 om for sen anmeldelse - tidligere fejlagtigt udbetalt refusion - ikke berettiget forventning om dispensation - refusion
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10274 af 10/08/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 62/1999
Justitsministeriet
2011/1 BTL 112 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer
(Kontrolsyn af erhvervskøretøjer på firmaadressen, finansiering af tilsyn, videregivelse af data til kommercielle formål, bødestraf til ejer eller bruger for ikke at fremstille køretøj til syn)

Folketinget
KEN nr 9380 af 30/05/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 24-18 om boligstøtte - solidarisk hæftelse - part
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9256 af 26/05/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0809
Justitsministeriet
KEN nr 9795 af 10/09/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0313
Justitsministeriet
KEN nr 9181 af 24/05/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/66
Justitsministeriet
KEN nr 9085 af 26/03/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2008-6-622
Justitsministeriet
FOU nr 2006.268 - Gældende
Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist
Folketinget
KEN nr 9427 af 04/09/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 46/2002
Justitsministeriet
BST nr 4015 af 31/03/1990 - Gældende
Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand-ABR 89
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2018/2 BSF 2 - Gældende
Betænkning og indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse vedrørende valgene til Europa-Parlamentet
Folketinget
1986/1 LSF 210 - Gældende
1986 LSF 210 FORSLAG TIL LOV OM PATIENTFORSIKRING
Folketinget
AFG nr 19220 af 19/04/1999 - Gældende
Voldgiftssag afgjort af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 4039 af 02/10/1990 - Gældende
Tvist om mangler ved et klinkegulv. (*1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 10006 af 16/07/1985 - Gældende
Genoprettelse og fristberegning efter patentlovens § 72, stk. 1.
Erhvervsministeriet
KEN nr 11934 af 25/04/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 137/2000
Justitsministeriet
KEN nr 9914 af 23/11/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0897
Justitsministeriet
KEN nr 9746 af 26/03/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. fritagelse for renter og procenttillæg på restskat
Skatteministeriet
KEN nr 10100 af 08/04/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 8. april 2002 vedr. efteropkrævning af told og moms af varer forarbejdet i Ungarn
Skatteministeriet
KEN nr 9429 af 04/09/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 64/2002
Justitsministeriet
UDT nr 10789 af 19/09/2005 - Gældende
Udtalelse afgivet af Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9438 af 13/08/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 39/2003
Justitsministeriet
KEN nr 10476 af 22/09/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 89/1999
Justitsministeriet
KEN nr 18015 af 16/01/1989 - Gældende
Regnskabsføring - Skønsmæssig ansætttelse (* 1)
Skatteministeriet
FOU nr 2011.0503 - Gældende
2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning
Folketinget
KEN nr 9572 af 27/06/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - øvrige - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 10081 af 20/10/1993 - Gældende
KØB AF BRUGT BIL - GARANTI - KØB III. )
Erhvervsministeriet
BKI nr 5 af 07/01/1999 - Gældende
Bekendtgørelse af traktat af 27. oktober 1994 om Varemærkeret
Udenrigsministeriet
KEN nr 9921 af 02/08/2005 - Gældende
Kan ikke dispensere for tillæg af renter
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9130 af 14/02/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-452
Justitsministeriet
KEN nr 9870 af 03/11/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00699
Justitsministeriet
KEN nr 9014 af 15/09/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-40
Justitsministeriet
KEN nr 10573 af 28/11/2006 - Gældende
Klage over afslag på ansøgning om fonds erhvervelse
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 10478 af 22/09/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 96/1999
Justitsministeriet
KEN nr 9992 af 02/07/2009 - Gældende
Refusion, AL § 86, stk. 4, skønsmæssig afgørelse, Ankenævnet ikke kompetent
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9701 af 06/04/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2003-6-159
Justitsministeriet
KEN nr 9048 af 30/01/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00519
Justitsministeriet
VEJ nr 63 af 11/11/2008 - Gældende
Vejledning om RTK-tjenester
(Norm for RTK-tjenester)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
KEN nr 9536 af 24/09/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1039
Justitsministeriet
1999/1 BTL 105 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om erhvervsservice
Folketinget
KEN nr 9521 af 26/05/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01107
Justitsministeriet
FOU nr 2018.1 - Gældende
2018-1. Arbejdsmarkedets Feriefonds modtagelse og håndtering af henvendelser sendt via Digital Post
Folketinget
KEN nr 10032 af 24/04/1990 - Gældende
Patentankenævnet fandt ikke grundlag for at se bort fra overskridelse af betalingsfrist for klageafgift i patentlovens § 25 men tillod genoprettelse efter omstændighederne i medfør af patentlovens § 72.
Erhvervsministeriet
FOU nr 2000.199 - Gældende
Fejlagtig lønindplacering - tilbagekaldelse af tillæg. Partshøring. Begrundelse. Partsrepræsentation
Folketinget
KEN nr 9632 af 21/08/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00664
Justitsministeriet
KEN nr 4030 af 15/10/1993 - Gældende
Totalentreprenørs selvstændige undersøgelsespligt mht. oplysninger i udbudsmaterialet. Entrepriseomfang.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2014/1 BRB 153 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om en uvildig undersøgelse af SKATs behandling af oplysninger vedrørende skattesnydere
Folketinget
VEJ nr 60190 af 20/10/1998 - Gældende
NOA-Meddelelse om§ 2, § 21, stk. 2, i lov om orlov, jfr. Arbejdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 5 af 8. januar 1996 (nu arbejdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 571 af 4. august 1998), samt § 55, § 61 og § 65 i Arbejdsmarkedsstyrelsens dagældende beke
Beskæftigelsesministeriet< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>