Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fejl  fandt 13281 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
FOU nr 1988.115 - Gældende
Tilbagekaldelse af afgørelse for så vidt angår tidspunkt for ændring af børnebidrag
Folketinget
FOU nr 2012.0027 - Gældende
2012-27. Omberegning af kontanthjælp til sygedagpenge. Regnefejl og forglemmelser førte til restskat. Manglende tilsendelse af opgørelse over omberegningen gjorde det vanskeligt for borgeren at kontrollere rigtigheden af omberegningen og varetage sine interesser
Folketinget
KEN nr 10198 af 19/09/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om ekstraordinær genoptagelse for fejlagtig indbetaling af emballageafgift
Skatteministeriet
KEN nr 9303 af 23/12/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. toldgodtgørelse. Anmodning indgivet efter genudførsel.
Skatteministeriet
KEN nr 9777 af 23/08/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-321/322
Justitsministeriet
KEN nr 9936 af 09/02/1995 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 107/1994
Justitsministeriet
KEN nr 9089 af 05/03/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00194
Justitsministeriet
1999/1 LSF 152 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om omsætning af fast ejendom og ligningsloven
Justitsministeriet
1994/1 LSF 218 - Gældende
1994 LSF 218 FORSLAG TIL LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V.
Folketinget
KEN nr 10066 af 01/07/1993 - Gældende
For sen indbetaling af genoptagelsesafgift betragtet som undskyldelig.
Erhvervsministeriet
FOU nr 1986.38 - Gældende
Tilbagebetaling af for meget udbetalt forbedringsboligsikring
Folketinget
KEN nr 9202 af 15/03/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00905
Justitsministeriet
KEN nr 9072 af 19/02/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00343
Justitsministeriet
KEN nr 10090 af 24/11/1995 - Gældende
Anmeldelse af et nystiftet anpartsselskab kunne ikke berigtiges ved, at den anmeldte enestifter blev erstattet med en anden. Registrering derfor nægtet. Anmeldelsesgebyret ikke tilbagebetalt.
Erhvervsministeriet
KEN nr 3791 af 01/12/1993 - Gældende
Tilmelding til arbejdsformidling. Arbejdsformidlingen kunne ikke dokumentere, at medlemmet havde afmeldt sig.
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 10107 af 15/04/1993 - Gældende
KØB AF BRUGT BIL. FORBRUGERKØB. KØB III. ANSVARSFRASKRIVELSE. UGYLDIGHED.*)
Erhvervsministeriet
AFG nr 11706 af 07/06/2000 - Gældende
God revisorskik Ansvar for ansatte revisorer
Erhvervsministeriet
KEN nr 9828 af 08/12/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. berigtigelse af moms
Skatteministeriet
KEN nr 9144 af 10/04/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 21/2002
Justitsministeriet
KEN nr 9512 af 28/03/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse før orlov - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9400 af 07/05/2019 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 24-19 om ændring af anbringelsessted - flytning til anbringelse på en sikret døgninstitution - flytning til anbringelse på en særlig sikret afdeling på en delvis lukket døgninstitution - flytning til anbringelse på en delvis lukket afdeling på en døgninstitution
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 4049 af 25/10/1988 - Gældende
Tvist om hvem der skulle bære resten af det opgjorte tab, opstået grundet revner i olierør. Der var indgået forlig med leverandøren. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 11211 af 28/06/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse R-4-07 om borgerinddragelse - berettiget forventning - garantiforskrift - ugyldighed
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9717 af 26/09/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00673
Justitsministeriet
KEN nr 9882 af 11/10/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-366, 367 og 368
Justitsministeriet
AFG nr 10079 af 11/08/1993 - Gældende
KØB AF BRUGT BIL - MANGLER - KONTRAKT III - KØB III. )
Erhvervsministeriet
KEN nr 10240 af 01/12/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 207-11 om arbejdsskade - partshøring - partsrepræsentation - udsættelse - genvurdering - formkrav
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 12304 af 12/09/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 60/2001
Justitsministeriet
KEN nr 9238 af 01/05/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 10/2003
Justitsministeriet
KEN nr 9140 af 10/04/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 122/2001
Justitsministeriet
VEJ nr 11487 af 17/10/1996 - Gældende
Vejledning om afvikling af tjenstlige samtaler og afhøringer m.v.
Justitsministeriet
2013/1 BR 4 - Gældende
Beretning om klager i forbindelse med folkeafstemningen den 25. maj 2014 om en fælles patentdomstol
Folketinget
2015/1 ÆF3 109 - Gældende
Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
KEN nr 9147 af 17/03/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00758
Justitsministeriet
FOU nr 1993.268 - Gældende
Klage til Patientklagenævnet. Forældelse.
Folketinget
AFG nr 10106 af 01/04/1993 - Gældende
KØB AF BIL. MANGLER. TILBAGEHOLDELSE. ERSTATNING I KONTRAKT. KØB III.*)
Erhvervsministeriet
KEN nr 22008 af 25/09/1991 - Gældende
Uddannelsesstøtte - institutionsfejl - supplerende stipendium til undervisningsafgift
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10208 af 20/02/2005 - Gældende
Klage over fejlmedicinering
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9651 af 23/11/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 10-70/9
Justitsministeriet
KEN nr 10096 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold - sport
Økonomi- og Indenrigsministeriet
STV nr 20061 af 01/01/1994 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1994 AFSNIT A.21 - TOLDGODTGØRELSE
Skatteministeriet
KEN nr 9477 af 20/06/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-510
Justitsministeriet
KEN nr 9682 af 01/10/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-690
Justitsministeriet
KEN nr 9683 af 01/10/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-676
Justitsministeriet
AFG nr 10070 af 29/04/1993 - Gældende
KØB AF WALKMAN. MANGLER. KØB III. REKLAMATION. (*)
Erhvervsministeriet
UDT nr 10003 af 01/01/1988 - Gældende
Producent- og leverandørgarantier. (* 1)
Erhvervsministeriet
2013/1 LSF 174 - Gældende
Forslag til Lov om erstatningsadgang for kvinder der ikke har modtaget tilbud om deltagelse i et screeningsprogram for livmoderhalskræft
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
KEN nr 9032 af 20/01/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00728
Justitsministeriet
FOU nr 1987.24 - Gældende
Opgørelse af erstatning for tilbagekaldelse af iværksætterydelse
Folketinget
KEN nr 9205 af 04/03/2003 - Gældende
Spørgsmål om ugyldig afgørelse skulle opretholdes på baggrund af tertiære momenter
Beskæftigelsesministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>