Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fejl  fandt 13329 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
STV nr 20005 af 01/01/2001 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2001 A.21 TOLDGODTGØRELSE
Skatteministeriet
KEN nr 15095 af 25/06/1993 - Gældende
5.4.2 Ukorrekt information fra sygehus til egen læge samt egen læges mangelfulde afklaring af den givne information
Sundheds- og Ældreministeriet
UDT nr 10799 af 19/06/2006 - Gældende
Udtalelse afgivet af Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2005/1 BSF 54 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om øget sikring af dyrevelfærd under transport af dyr
Folketinget
KEN nr 9223 af 28/02/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01064
Justitsministeriet
DOM nr 19401 af 04/06/1991 - Gældende
Børnetilskud - ikke tilbagebetaling - god tro (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
2014/1 BTL 73 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love
(Erstatningsansvar ved handlinger i strid med god skik-reglerne, forbrugerbeskyttelse ved kaution, krav om grundkursus til bestyrelsesmedlemmer, brugerbeskyttelse ved udbud af betalingstjenester og udstedelse af elektroniske penge m.v.)

Folketinget
KEN nr 12185 af 06/11/2000 - Gældende
Vurdering af fast ejendom
Skatteministeriet
AFG nr 9497 af 08/03/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - øvrige - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
FOU nr 1982.262 - Gældende
Berigtigelse af meddelelse om afgørelse fra dagpengeudvalget
Folketinget
KEN nr 9757 af 14/12/2012 - Gældende
Afgørelse af klage - Fødevarestyrelsen oplyser ikke rettidigt om, at kontrolbesøg gennemføres efter retssikkerhedsloven
Miljø- og Fødevareministeriet
2018/2 BSF 1 - Gældende
Betænkning og indstilling om folketingsvalget den 5. juni 2019
Folketinget
KEN nr 9481 af 30/08/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1018
Justitsministeriet
STV nr 20057 af 01/01/2000 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2000 A.21 TOLDGODTGØRELSE
Skatteministeriet
KEN nr 9112 af 24/01/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2005-6-233
Justitsministeriet
VEJ nr 125 af 25/06/1992 - Gældende
Vejledning om erstatningskriterier i patientforsikringsloven
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9959 af 27/09/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0007
Justitsministeriet
KEN nr 9384 af 12/03/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering
Skatteministeriet
AFG nr 12554 af 26/09/2001 - Gældende
Voldgiftssag afgjort af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2017/1 SF.L L 148 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (21. februar 2018) - L 148
Skatteministeriet
KEN nr 10148 af 11/05/1993 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 21/1993
Justitsministeriet
KEN nr 4023 af 24/09/1993 - Gældende
Beregning af tilgodehavende, renter, regningsbeløb, mangler, udbedring
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9765 af 16/06/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 51/1999
Justitsministeriet
AFG nr 10025 af 07/01/1994 - Gældende
Køb af brugt bil. Mangler. Ansvarsfraskrivelse. Køb III. (*)
Erhvervsministeriet
KEN nr 10015 af 01/06/1993 - Gældende
Nægtet aktindsigt til klager, der ikke var part.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9935 af 26/11/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0900
Justitsministeriet
KEN nr 9114 af 28/02/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00476
Justitsministeriet
KEN nr 9709 af 23/09/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00678/2
Justitsministeriet
KEN nr 9745 af 18/08/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-84
Justitsministeriet
KEN nr 10523 af 21/12/2007 - Gældende
Efterløn med deltidssats eller fuldtidssats, opretholdelse af ugyldig afgørelse
Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 9067 af 06/02/2020 - Gældende
Orienteringsskrivelse om kommunernes pligt til at genoptage visse sager efter lov om social service (Til alle kommuner)
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9067 af 22/03/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/30
Justitsministeriet
KEN nr 9603 af 02/11/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1030
Justitsministeriet
2009/1 LSF 190 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven
(Lempelse af revisionspligten)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
KEN nr 4027 af 17/05/1989 - Gældende
Tvist om ansvar for skader som følge af vandopstuvning under entre-og badeværelsesgulve. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9927 af 15/09/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00988
Justitsministeriet
2016/1 LF 139 A - Gældende
Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse af skydevåben m.v.).
Justitsministeriet
KEN nr 10182 af 22/11/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01023
Justitsministeriet
KEN nr 10426 af 11/09/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - ansøgning om lån mm. - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9802 af 15/06/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - uanset handicap - kommune - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 6834 af 31/10/1992 - Gældende
Vejledning om Statens standardkontrakt for standardiserede edb-systemer
Finansministeriet
KEN nr 9141 af 14/02/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-445
Justitsministeriet
AFG nr 12529 af 23/10/2001 - Gældende
Medarbejderaktieordning konsekvens i kraft af overskridelse af objektive krav udenlandske medarbejdere
Skatteministeriet
KEN nr 9833 af 11/07/2004 - Gældende
Renteberegning - andet
Beskæftigelsesministeriet
2010/1 LSF 29 - Gældende
Forslag til Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v.
Økonomi- og Erhvervsministeriet
KEN nr 10238 af 18/06/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. entreprenørvirksomhed – byggeri for egen regning – fradrag for moms af garantiarbejder – ændring af kalkuleret avance – pålæg om momsafregning af underleverancer
Skatteministeriet
KEN nr 9876 af 17/09/2014 - Gældende
SU – Indskrivning - Fribeløb – Fravalg - God tro om udskrivning – Vejledning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
SKR nr 9052 af 26/01/2009 - Gældende
Vandafgift – eftergivelse i forbindelse med vandspild
Skatteministeriet
KEN nr 9413 af 23/06/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00790
Justitsministeriet
2014/2 BSF 1 - Gældende
Betænkning og indstilling om folketingsvalget den 18. juni 2015
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>