Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fejl  fandt 13275 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 12215 af 31/08/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
Skatteministeriet
KEN nr 10195 af 27/11/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 27. november 2002 vedr. Arvet ejendom solgt efter skæringsdato i dødsbo skattepligt - parcelhusreglen
Skatteministeriet
AFG nr 9020 af 09/01/2019 - Gældende
Afslag på optagelse på baggrund af opholdstilladelse
Uddannelses- og Forskningsministeriet
UDT nr 4030 af 24/06/1982 - Gældende
Om matrikulært arbejde kan anses for egnet til at udbydes i licitation.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
KEN nr 10172 af 10/10/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-571.
Justitsministeriet
KEN nr 9602 af 02/11/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1029
Justitsministeriet
FOU nr 2010.0101 - Gældende
2010 1-1. Sletning af dokumenter i sag i forbindelse med anmodning om aktindsigt
Folketinget
KEN nr 11497 af 07/05/1996 - Gældende
Afskrivninger på bygninger
Skatteministeriet
KEN nr 9216 af 22/05/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00261
Justitsministeriet
1999/1 BTL 152 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om omsætning af fast ejendom og ligningsloven (Stramning af betingelserne for, at sælgeren kan undgå at hæfte for mangler m.v.)
Folketinget
1995/1 BSF 50 - Gældende
1995 BSF 50 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OMDANNELSE AF STATENS KONFEKTION A/S TIL EN STATSVIRKSOMHED
Folketinget
AFG nr 9017 af 01/07/1997 - Gældende
God revisorskik
Erhvervsministeriet
KEN nr 9442 af 12/09/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/103
Justitsministeriet
KEN nr 11952 af 09/05/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 130/2000
Justitsministeriet
KEN nr 11273 af 15/12/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00866
Justitsministeriet
2013/1 SF.L L 80 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (20. november 2013) - L 80
Skatteministeriet
2013/1 LF 80 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme og tinglysningsafgiftsloven. (Vurderingerne i 2013-2015 og tinglysningsafgift af handelsprisen).
Skatteministeriet
KEN nr 10048 af 04/03/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 4. marts 2002 vedrørende tinglysning af pantebrev
Skatteministeriet
1990/2 BTB 1 - Gældende
1990 BTB 1 BETÆNKNING OVER UDVALGET TIL PRØVELSE AF VALGENE NR B 1 1990-91, 2. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9864 af 05/09/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01142
Justitsministeriet
1992/1 BTL 74 - Gældende
1992 BTL 74 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF OPHAVSRETSLOVEN (EDB-PROGRAMMER) NR L 74 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 10199 af 15/09/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om ekstraordinær genoptagelse af ansættelse af fradrag for forbedringer ved ejendomsvurdering
Skatteministeriet
KEN nr 9317 af 13/03/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10109 af 07/05/1996 - Gældende
Af- og nedskrivninger vedr. bygninger
Skatteministeriet
KEN nr 9537 af 24/09/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1040
Justitsministeriet
KEN nr 10035 af 01/07/2005 - Gældende
Tinglysningsafgift allonge til pantebreve inddragelse af yderligere fast ejendom under pantet - efteropkrævning
Skatteministeriet
ISP nr 2011.0311 - Gældende
Inspektion af Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 - Opfølgning nr. 2
Folketinget
KEN nr 10063 af 07/06/1993 - Gældende
Genoprettelsesbegæring ikke imødekommet, da ansøgers patentagent ikke havde udvist fornøden omhu.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9863 af 16/12/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-750
Justitsministeriet
SKR nr 9592 af 19/05/2016 - Gældende
Styresignal vedrørende betingelserne for genoptagelse af ejendomsvurderinger efter skatteforvaltningslovens § 33
Skatteministeriet
KEN nr 9732 af 19/03/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. tilbagekaldelse af delvis eftergivelse af gæld
Skatteministeriet
2002/1 SF. L 224 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (30. april 2003) - L 224
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
KEN nr 9478 af 03/09/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 80/2003
Justitsministeriet
KEN nr 10169 af 10/10/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-556.
Justitsministeriet
KEN nr 12491 af 21/11/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 74/2001
Justitsministeriet
KEN nr 9446 af 24/06/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00619
Justitsministeriet
2013/1 SF.L L 174 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (28. marts 2014) - L 174
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
2002/1 BTL 208 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel og forskellige andre love
(Samling af en række sikkerhedsopgaver i Sikkerhedsstyrelsen)

Folketinget
KEN nr 9052 af 21/01/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 2003-6-143
Justitsministeriet
KEN nr 9733 af 21/06/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-41
Justitsministeriet
KEN nr 9758 af 22/11/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-234
Justitsministeriet
KEN nr 11001 af 17/04/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 17. april 2015 – Afvisning – Afvisning af indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse – Ej lovligt ophold
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2014/1 BSF 139 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om offentliggørelse af beslutningsgrundlaget for valg af nyt kampfly
Folketinget
KEN nr 10099 af 09/04/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 9. april 2002 vedr. efteropkrævning af told og afgifter efter mundtlig tilkendegivelse vedr. tarifering
Skatteministeriet
KEN nr 9480 af 18/03/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - arbejdsvilkår - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10234 af 10/04/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fritagelse for renter på årsopgørelse ved fejlagtig udbetaling af betydeligt beløb i overskydende skat
Skatteministeriet
KEN nr 10442 af 29/11/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 82-16 om ressourceforløb - varighed - slutdato - borger over 40 år
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10014 af 29/08/2008 - Gældende
Bortfald af klage pga. passivitet, klaget rettidigt, a-kassen har ikke oversendt, betragtede ikke klagen som en klage, medlemmet henvendte sig flere gange, en afbrydelse i henvendelserne på knap 1 år
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9998 af 03/07/2009 - Gældende
Refusion, dagpenge udbetalt med rette, a-kassefejl. Sagen er behandlet sammen med j. nr. xxx vedrørende rådighed
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11164 af 01/06/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-9-07 om for sen anmeldelse - tidligere fejlagtigt udbetalt refusion - ikke berettiget forventning om dispensation - refusion
Økonomi- og Indenrigsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>