Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fejl  fandt 13150 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>

 
BEK nr 673 af 01/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om særligt papir til brug for udførsel af levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 707 af 18/07/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9792 af 01/01/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E XXIV, Forebyggelse mod forurening med kloakspildevand fra skibe, 1. januar 2005
Erhvervsministeriet
BEK nr 28 af 15/01/1998 - Gældende
Bekendtgørelse af York - Antwerpen reglerne af 1990 (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 458 af 09/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om operatører af væsentlige tjenester
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 9848 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B V, sejladsens betryggelse, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9422 af 07/06/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XXIV Forebyggelse af kloakspildevand fra skibe, 7. juni 2004
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 239 af 23/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel
Erhvervsministeriet
BEK nr 189 af 06/05/1985 - Gældende
Bekendtgørelse af Reglement for driften af Københavns Frihavn
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
FSK nr 10007 af 09/02/1994 - Gældende
Teknisk forskrift om beskyttelsesforanstaltninger ved dækmaskineri i fiskeskibe (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 264 af 25/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentlige forlystelser
Justitsministeriet
BEK nr 396 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker
Undervisningsministeriet
BEK nr 1591 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om det Centrale Tilskudsregister for Cannabis
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 17072 af 01/06/1980 - Gældende
Bestemmelser om Flight Recorder
(BL 1-9, 6. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1489 af 06/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om etablering og drift af havbrug
(Havbrugsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1134 af 18/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om planter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1297 af 28/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 485 af 25/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 374 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til anlægsgartner
Undervisningsministeriet
BEK nr 17366 af 01/07/1987 - Gældende
Bestemmelser om selvvalg af helikopterflyvepladser
(BL 3-31, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 229 af 22/03/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering, betaling og refusion af afgift af vejbenyttelse
Skatteministeriet
BEK nr 1706 af 15/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1422 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om husning af mink og hegning af minkfarme
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1076 af 27/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Det Psykiatriske Ankenævn
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 10538 af 20/12/2007 - Gældende
Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt luftdygtighedskrav, generelt (Udgave 4, 20. december 2007)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9832 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXIV, forebyggelse af forurening med kloakspildevand fra skibe, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1387 af 29/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 530 af 29/05/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1)
(Traktorbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 391 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skov- og naturtekniker
Undervisningsministeriet
BEK nr 228 af 07/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om private forhyrings- og formidlingstjenesters virksomhed
Erhvervsministeriet
BEK nr 532 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om det Centrale TilskudsRegister (CTR)
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1343 af 27/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 966 af 28/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om revisorers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet
Erhvervsministeriet
BEK nr 10 af 04/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 9189 af 20/03/2012 - Gældende
Bestemmelser om gennemførelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse om det europæiske register over godkendte typer af jernbanekøretøjer (BJ 6-1-2012)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1479 af 22/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet
Kulturministeriet
BEK nr 1245 af 27/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for LD Fonde
Erhvervsministeriet
BEK nr 214 af 17/03/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for fåre- og gedebesætninger
(Sundhedsrådgivningsbekendtgørelsen - får og geder)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1241 af 08/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om informationspligt ved erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom og om visse pantebrevshandleres behandling af betroede midler og garantistillelse
Erhvervsministeriet
BEK nr 1272 af 07/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 957 af 06/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v. og produktionsskoler
Undervisningsministeriet
BEK nr 9870 af 12/12/2008 - Gældende
Bestemmelser om IFR-flyvning med flyvemaskine, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport (BL 5-60, 2. udgave)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1094 af 22/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet
Social- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1457 af 16/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Nemrefusion
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 724 af 24/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om virksomheder, der foretager syn af køretøjer
(Synsvirksomhedsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1242 af 29/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 820 af 26/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads under Østbroen og Vestbroen i Storebælt
(BELTREP)

Erhvervsministeriet
BEK nr 375 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent
Undervisningsministeriet
BEK nr 631 af 02/07/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud m.m. til efteruddannelse og forsøgs- og udviklingsarbejde ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)
Undervisningsministeriet
BEK nr 546 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter
Erhvervsministeriet< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>