Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fejl  fandt 13147 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
BEK nr 299 af 29/04/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for akvakulturanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 646 af 26/06/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentlige forlystelser
Justitsministeriet
BEK nr 181 af 26/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om indvandringsprøven
Justitsministeriet
BEK nr 906 af 27/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kørekort
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 1165 af 03/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om kursus i tankskibsoperationer
Erhvervsministeriet
BEK nr 269 af 21/04/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse af køkkenledere
Undervisningsministeriet
BEK nr 131 af 30/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Miljø- og Fødevareklagenævnet
Erhvervsministeriet
BEK nr 13 af 12/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.
Justitsministeriet
FSK nr 3006 af 01/12/1975 - Gældende
Forskrifter for indretningen og brugen af boltepistoler og deres tilbehør (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 243 af 18/04/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til jordbrugsdrift i miljøfølsomme områder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 287 af 21/04/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af de anerkendte arbejdsløshedskassers udbetaling af ydelser i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser (Kursusgodtgørelsesområdet)
Undervisningsministeriet
BEK nr 35 af 11/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg og visse folkeafstemninger af personer, der har valgret uanset ophold i et land uden for riget, der ikke er medlem af Den Europæiske Union (tredjeland), på Færøerne eller i Grønland
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1128 af 14/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om folkeskolens prøver
(Prøvebekendtgørelsen)

Børne- og Undervisningsministeriet
BEK nr 1723 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 906 af 26/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om et indkomstregister
Skatteministeriet
BEK nr 9506 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-2 N(2) Konstruktion, brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Tillæg til bestemmelserne i »Fire Safety Systems Code« (FSS-Code), kapitel 5, 1., oktober 2002
(meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 903 af 26/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Forsvarets bistand til politiet og etablering af midlertidige militære områder
Justitsministeriet
BEK nr 17225 af 15/09/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer 1997 (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 664 af 19/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Energiklagenævnet
(Energiklagenævnets forretningsorden)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1447 af 15/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 637 af 29/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Patienterstatningen
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1434 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af lønrefusion m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Undervisningsministeriet
BEK nr 631 af 02/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til Folketingets partier og danske partier og bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa
Kulturministeriet
BEK nr 1686 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter
(Rottebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1649 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9070 af 13/08/2015 - Gældende
Bestemmelser om gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1293 af 23/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af jernbanesikkerhedsdirektivet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1272 af 28/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl.
(Systemrevisionsbekendtgørelsen)

Børne- og Undervisningsministeriet
BEK nr 1010 af 24/10/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Skatteministeriet
BEK nr 20 af 12/01/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige
Erhvervsministeriet
BEK nr 9799 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel II-2 N(2), konstruktion, brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 978 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om vurdering af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger ved valuar
Erhvervsministeriet
BEK nr 979 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Tvangsbehandlingsnævnet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 543 af 24/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 10186 af 01/10/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel IV, maskineri og elektriske installationer, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 1407 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anlægs, tilsluttet infrastrukturs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 9202 af 19/04/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-2 N(2) Konstruktion brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Brandslukningsanlæg med blandede atmosfæriske luftarter, 1. juli 2002
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 936 af 18/09/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd
Erhvervsministeriet
BEK nr 515 af 23/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om oprettelse og drift af selskabet, der etablerer og driver Ydelsesrefusion, og om selskabets opgaver m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1178 af 06/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af køleenergi i fjernkøleanlæg og centralkøleanlæg
Erhvervsministeriet
BEK nr 422 af 11/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør
Undervisningsministeriet
BEK nr 865 af 02/07/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS
Erhvervsministeriet
BEK nr 116 af 19/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv.
Finansministeriet
BEK nr 1243 af 26/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9411 af 05/07/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe. Kapitel VI Tekniske hjælpemidler, 5. juli 2004
(meddelelser a)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1043 af 04/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1026 af 30/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.
Erhvervsministeriet
BEK nr 639 af 30/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1768 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om praktikpladsafhængigt AUB-bidrag
Undervisningsministeriet
BEK nr 9505 af 01/01/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om Titel Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-2 N(1), Konstruktion, brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Tillæg til bestemmelserne i »Fire Safety Systems Code« (FSS-Code), kapitel 5, stk. 2.1 og 2.2., 1. oktober 2002
(meddelelser d)

Erhvervsministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>