Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fejl  fandt 13150 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 1300 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 329 af 11/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om teknisk forskrift om opfyldelse af kravene til flagstater
Erhvervsministeriet
BEK nr 1013 af 22/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om depotselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 1414 af 03/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet
Erhvervsministeriet
BEK nr 1066 af 03/09/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 4043 af 19/08/1991 - Gældende
Gasreglementets afsnit B-40 Forskrifter for gasturbineinstallationer (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 571 af 02/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse og indberetning af kapitalgrundlag m.v. for investeringsforvaltningsselskaber, forvaltere af alternative investeringsfonde m.fl.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1718 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1912 af 22/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner
(Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1217 af 15/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 776 af 25/11/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om centrifuger
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 583 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af flerdimensionale måleinstrumenter
Erhvervsministeriet
BEK nr 10192 af 18/11/2016 - Gældende
Bestemmelser for Færøerne og Grønland om indberetning af visse flyvesikkerhedsmæssige hændelser, som ikke har medført et havari eller en alvorlig hændelse (BL 8-10) Udgave 4, 18. november 2016
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1299 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 170 af 17/03/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om skibsrapporteringssystemer i farvandene ved Grønland
(Meldetjeneste i Grønland)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9310 af 17/06/2003 - Gældende
Bestemmelser om risikovurdering og risikoreduktion i lufttrafikstyring
(BL 7-25, 1. udgave)

(BL 7-25, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1250 af 13/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1301 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 516 af 01/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer
(Synsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1297 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1292 af 24/10/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 593 af 29/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner
Erhvervsministeriet
BEK nr 1062 af 30/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 4044 af 19/08/1991 - Gældende
Gasreglementets afsnit B-41 Forskrifter for gasmotorinstallationer (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 9446 af 18/06/2008 - Gældende
Bestemmelser om nødradiopejlsendere (ELT) (BL 1-10, udgave 2)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 948 af 12/09/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om byggerier udført i offentlig-private partnerskaber (OPP)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1391 af 22/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af bygninger
(Bedre Bolig)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 9070 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E IV Maskineri og elektriske installationer, periodisk ubemandede maskinrum, 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1746 af 19/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2018 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1674 af 16/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2013 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1597 af 17/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2014 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 9298 af 23/06/2011 - Gældende
Bestemmelser om godkendelse og drift af baner, der skal anvendes til starter med en banesynsvidde (RVR) mindre end 350 m og præcisionslandingsbaner kategori II og III
(BL 3-13, 2. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1639 af 15/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 756 af 17/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om master-feeder-strukturer m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1114 af 18/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg
Erhvervsministeriet
BEK nr 1275 af 29/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om landbaserede væddemål
Skatteministeriet
BEK nr 1302 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1462 af 18/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2012 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 227 af 14/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2017 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 205 af 04/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2015 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1782 af 27/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2016 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 420 af 26/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af gasreglementet
Erhvervsministeriet
DIR nr 10010 af 01/10/1976 - Gældende
Teknisk direktiv. Koldtvandsmålere EØF-typegodkendelse og -justering. Almindelige bestemmelser (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1233 af 14/10/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2010 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1035 af 26/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2009 til regionernes sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1399 af 14/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af tilskud til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 893 af 08/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gennemførelse af jernbanesikkerhedsdirektivet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 591 af 29/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af ikke-automatiske vægte
Erhvervsministeriet
BEK nr 1318 af 22/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1490 af 15/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Erhvervsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>